Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cíle ekologie v regionalistice

  • regulace nekontrolovatelného expanzivního vývoje suburbánních oblastí na okraji velkých měst

  • využívání starých opuštěných průmyslových oblastí před stavbami na tzv. zelené louce a ozelenění měst prvního světa, třetího světa

  1. Orientuje se v demografii jako inspiraci regionalistiky

Demografie je označována jako přírodně společenská věda, jejímž předmětem jsou demografické jevy a procesy.

  • Biologické jevy – narození, úmrtí, potrat.

  • Sociální jevy – sňatek, rozvoj, ovdovění.

Tento předmětný okruh regionalistiky vychází z demografie a zabývá se osídlením, demografickým vývojem obyvatelstva, jeho mobilitou a migrací ve světovém měřítku i v jednotlivých regionech.

Demografická reprodukce představuje přirozenou reprodukci populace, resp. obyvatelstva, to znamená s vyloučením migrace. Je to tedy přirozená měna obyvatelstva v jisté společnosti, kdy se bere v potaz je proces rození a vymírání. S tím souvisí i pojmy přirozený a populační přírůstek.

  • Přirozený přírůstek nebo úbytek je rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých za určité časové období.

  • Celkový populační přírůstek nebo úbytek se skládá z přirozeného přírůstku nebo úbytku a migračního salda.

Demografická struktura – jedná se o složení obyvatelstva dle pohlaví a věku. Udává, jaká je proporcionalita mužů a žen v lidské populaci a proporcionalita jednotlivých vymezovaných věkových skupin v populaci, přičemž oba znaky můžeme navzájem propojovat. Jedním z ukazatelů je tzv. věková pyramida neboli strom života.

Demografická revoluce je označení převratné revoluční změny v demografické reprodukci, které jsou důsledkem společenských změn, probíhajících postupně v jednotlivých populacích světa v průběhu posledních dvou století.

  • Francouzský typ DR – zde je typické, že současně probíhá téměř stejně pokles

úrovně úmrtnosti a porodnosti. Důsledkem je relativně malý početní růst

obyvatelstva v průběhu procesu.

  • Anglický typ DR – v první fázi dochází k poklesu úrovně úmrtnosti při konstantní a vysoké

úrovni porodnosti. Dochází tudíž ke znatelnému nárůstu počtu obyvatel. Ve druhé fázi

dochází již také k poklesu porodnosti a to v míře převažující pokles úmrtnosti (křivka je

strmější), zatímco pokles úmrtnosti pokračuje ve stejné míře. Ve druhé fázi stále ještě

roste počet obyvatel, ale méně výrazně než v první fázi.

  • Japonsko-mexický typ DR – je charakteristický pro rozvojové země. V první fázi dochází k jasnému poklesu úrovně úmrtnosti a v důsledku zlepšení hygieny a zdravotního stavu

současně k růstu úrovně porodnosti. Dochází k velkému nárůstu počtu obyvatelstva.

Ve druhé fázi dochází k relativně rychlému poklesu úrovně porodnosti a zároveň pokračuje pokles úmrtnosti (ale již jen pozvolný). Avšak celkově se v průběhu tohoto typu demografické revoluce značně zvýší celkový počet obyvatelstva.

Témata, do kterých materiál patří