Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

průměrný věk (V)poměr dětské populace k produktivní (S) ekonomický počet podnikatelů (V)struktura pracovních příležitostí v zemědělství, průmyslu a službách (S) správní počet obcí (V)poměr obcí ke všem sídlům (S) sociálně kulturní počet knihoven (V)vzdělanostní struktura – poměr obyvatelstva se základním, středoškolským a vysokoškolským vzděláním (S) V = velikostní ukazatel (zobrazuje určitou měrnou hodnotu) S= strukturální ukazatel (struktura jevu) Poznej základní dílčí charakteristiky regionů a jejich struktury Hranice regionů regiony jsou vzájemně se odlišující území musí být ohraničenytam kde je možné použít pro vymezení regionu fyzicko-geografickou hranicí, je situace jednodušší ostrá hranice – tzv. liniová (ulice, politické, správní hranice) vytvořená člověkem méně ostrá hranice – tzv. zonální (pásmo, řeka, pohoří) přírodní vlivy, přechody mezi regiony mají spíše zonální charakter. Ukázka učebnice Str. 27hranice, která bylavytvořena činností člověka, má obvykle ostřejší podobu (nejostřeji bývají nakresleny politické a správní hranice) Struktura regionů (neplést s regionální strukturou) vnitřní strukturacharakter vnitřní rozlišujeme na dva základní typy regionů Homogenní – vyznačují se jednorodostí, stejnorodostí funkcí mají přírodní charakter a jsou tudíž spojitější týká se exogenních faktorů – méně časté shoda podle jednoho kritéria – průměr srážek v roce shoda podle více kritérií- spíše u přírodních charakterů Nehomogenní – heterogenní, nodální, spádové, uzlové, funkční modální = tvořeny jádrem, uzlem, centrem spádové = zázemí prostor centra je funkčně propojen vazbami takovýto celek je charakteristický přemisťováním zboží a obyvatel jsou odlišné, ale funkčně propojené – týkají se endogenních faktorů Regionální struktura vyjadřuje skladbu velkého regionálního celku z úrovní menší velikostimůžeme ji popisovat pomocí pojmů – makroregion, mezoregion, mikroregion, které dále dělíme na regiony nižšího a vyššího stupně mikroregion – nejnižší jednotka s nejvyšší vnitřní integritou (uzavřeností nejdůležitějších prostorových jevů, vztahů a procesů) nižšího stupně – dáno hospodářsky, sociálně a kulturně vyššího stupně – dáno správně mezoregion – v ČR jsou to rozsáhlé územní jednotky, jejichž vnitřní integrita je již méně vázaná na prostorové vztahy obyvatelstva – meziregionální centra jsou však významnými koncentračními prostory socioekonomických aktivit nižšího stupně – mezoregionální centra II. řádu – Olomouc, Liberec, HK,… vyššího stupně – mezoregionální centra I. řádu – Plzeň makroregion – největší jednotky regionální struktury

Témata, do kterých materiál patří