Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Regionalismus shora - po vzedmutí druhé vlny vzestupu. Má exogenní charakter (působící zvenčí). Je propojen s regionální politikou a jejím postupným uplatňováním jako nástrojem, kterým soudobý stát nebo také nadstátní seskupení projevuje zájem o podporu regionálního rozvoje

 1. Poznej tendence soudobého regionalismu

Soudobý regionalismus vychází z tradičního regionalismu a připojuje k němu výrazné úsilí, které směřuje k politickosprávním aspektům žití v soudobé společnosti. Existuje sedm základních tendencí a projevů regionalismu.

 1. Úsilí o vytváření regionální samosprávy s širokými pravomocemi

 2. Existence regionalisticky zaměřených politických stran, hnutí a společenských organizací

 3. Snaha o zapojení do nadnárodních uskupení, která působí pro nasazování regionálních zájmů, aby vyrovnávala vlivy integračních procesů

 4. Orientace firem na regionální sféru jejich působnosti

 5. Udržování a obnova tradičních regionálních aktivit včetně regionální symboliky (vlajky, znaky,…)

 6. Rozvoj sdělovacích prostředků regionálního původu

 7. Násilné formy prosazování politické autonomie

kapitola: Region – základní pojem regionalistiky

 1. Definuj region

Region je sociálně geografický subsystém definovaný mnoha přírodními a kulturními faktory a jejich ukazateli. Regiony jsou objekty regionalistických studií, zatímco jejich předmětem jsou prostorové vztahy, jevy a procesy. Prostorové vztahy, jevy a procesy zobrazují – osídlení prostoru a strukturu.

Předmětné zaměření regionalistikyprostorová organizace (struktura osídlení prostoru) společnosti (společenství lidí, přetvářejících přírodní prostor kulturou a v rámci toho uspořádávají své vztahy k přírodě a obývanému prostoru) je studováno na objektechregionech (typických, od sebe vzájemně odlišných jednotkách, na které lze rozložit složitou prostorovou organizaci soudobé společnosti)

 • regionalisté mapují a rajonizují „prostorovou organizaci společnosti“, respektive osídlení a jeho strukturu do typických jednotek – regionů.

 • vycházejí při svých regionalizačních činnostech z „přírodně působících faktorů“ (ne lidskou činností ovlivněných a ovlivnitelných), na které navazují faktory ovlivněné lidskou činností – regiony jsou „sociálně konstruované“ (lidé ovlivňují prostředí čím dál tím víc)

  • nejsou jednou pro vždy objektivně dané

  • typizované jednotky podle více druhů faktorů, kde kritéria typizace volí regionalisté proto, aby mohli klasifikovat území = prostor za účelem prostorového rozvoje společnosti

 1. Znej faktory ovlivňující prostorovou organizaci společnosti a uměj aplikovat ukazatele

Region je komplex vznikající regionální diferenciací krajiny – lze rozpoznat základní tendence

 • „exogenní“ působící shora – osvobozování lidských společností od závislosti na přírodních faktorech jejich žití (takové faktory mají přírodní ráz, jsou z hlediska činností lidí vnější, exogenní, působící shora)

 • „endogenní“ působící zdola – stále silnější uplatňování kulturních aktivit lidských společností (takové faktory mají kulturní, společenský ráz, jsou z hlediska činností lidí vnitřní, endogenní, působící zdola – jde tu o aktivity hospodářské, sociokulturní a občansko-politické) při jejich žití v prostoru

Témata, do kterých materiál patří