Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • vyššího stupně – mezoregionální centra I. řádu – Plzeň

 • makroregion – největší jednotky regionální struktury

  • nižšího stupně – Čechy a Morava (včetně „českého“ Slezska) + metropole I. řádu (Brno) + metropole II. řádu (Ostrava)

  • vyššího stupně – ČR + metropole mezinárodního významu (Praha)

 • Řád a hierarchie

  • vyjadřuje organizaci a vztah středisek mezi sebou na ose vyšší – nižší řád (nadřazenosti a podřízenosti)

   • vyšší řád – regiony (statky a služby poskytuje)

   • nižší řád – subregiony (statky a služby přijímá)

   • zvláštní případ tvoří euroregiony (přeshraniční spolupráce)

  1. Uvědom si rozdíl mezi územně správním a územně prostorovým uspořádáním společnosti

  Územně prostorové uspořádání společnosti – jak by měli být rozloženy prostorové vztahy, jevy a procesy, aby neexistovali disparity

  Územně správní uspořádání společnosti – vyjadřuje rozdělení společnosti na jednotky, v nichž je vykonávána veřejná správa prostřednictvím územně správních úřadů. S cílem moci poměřovat, převádět na společné jmenovatele v zemích sdružených do EU se používá tzv. Nomenklatura územních statistických jednotek NUTS a to nejen pro statistické účely ale i pro regionalizační činnosti a potřeby regionální politiky na úrovni EU.

  Veřejná správa (2 subsystémy)

  Veřejná správa je vykonávána prostřednictvím územně správních úřadů – obcí, krajích, speciálních

  1. Orientuj se v územně statistických jednotkách

  V ČR je veřejná správa vykonávána na úrovni obcí a krajů

  NUTS – nomenklatura územně statistických jednotek

  • hierarchie členění regionů v EU pro účely regionálních statistik zmírňování regionálních disparit (ne vždy souhlasí všechny úrovně se správními úrovněmi)

  Jednotka NUTS Velikostní vymezení Příklad - ČR NUTS 0 Stát Není NUTS 1 3-7 mil. obyvatel ČR NUTS 2 0,8 – 3 mil Regiony soudržnosti (8) NUTS 3 150 – 800 tis Kraje (14) LAU 1 X Okresy (77) LAU 2 obce Obce (6249)
  1. kapitola: Sídla, osídlení a sídelní struktura

  1. Rozlišuj mezi pojmy sídlo, obec, osídlení (sídelní struktura)

  Sídlo (≠obec)

  • základní jednotka osídlení

  • je každé obydlené místo, včetně přilehlých ploch

  • výsledek spolupůsobení podmínek přírodního charakteru a socioekonomického charakteru zdůrazňují ohraničení, rozdělení prostoru do obydlených jednotek

  • typy sídel: venkovská a městská

  Obec se skládá se z 1 nebo více sídel, základní administrativní jednotka osídlení každého státu

  Struktura sídla

  • je vnitřní skladba jednotlivého sídla, která většinou vytváří typ sídla

  Osídlení (sídelní struktura)

  • jedná se o složení vyššího celku – kraje, státu ze sídel jednotlivých typů s jejich vazbami

  • soustava sídel včetně jejich hierarchie, funkční struktury a vzájemných vazeb mezi sídly

  1. Poznej základní ukazatele charakterizující osídlení

  Témata, do kterých materiál patří