Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LAU 2 obce Obce (6249) kapitola: Sídla, osídlení a sídelní struktura Rozlišuj mezi pojmy sídlo, obec, osídlení (sídelní struktura) Sídlo (≠obec) základní jednotka osídlení je každé obydlené místo, včetně přilehlých plochvýsledek spolupůsobení podmínek přírodního charakteru a socioekonomického charakteru zdůrazňují ohraničení, rozdělení prostoru do obydlených jednotektypy sídel: venkovská a městská Obecse skládá se z 1 nebo více sídel, základní administrativní jednotka osídlení každého státu Struktura sídla je vnitřní skladba jednotlivého sídla, která většinou vytváří typ sídla Osídlení(sídelní struktura) jedná se o složení vyššího celku – kraje, státu ze sídel jednotlivých typů s jejich vazbamisoustava sídel včetně jejich hierarchie, funkční struktury a vzájemných vazeb mezi sídly Poznej základní ukazatele charakterizující osídlení základní ukazatelé počet obcí – velikostní ukazatelprůměrná velikost obcí velikostní ukazatel dle rozlohy katastru velikostní ukazatel dle počtu obyvatelstruktura obcí dle velikostníchskupin strukturální ukazatel dle počtu obcí strukturální ukazatel dle počtu obyvatelpodíl obcí jednotlivých velikostních kategorií na celkovém počtu obcí – strukturální ukazatelpodíl bydlícího obyvatelstva v jednotlivých velikostních kategoriích na celkovém počtu obyvatel– strukturální ukazatel pozn. Uveď ukazatele používané pro popis sídlení struktury.např. počet obcí (obecná odpověď) Popiš sídelní strukturu ČR pomocí používaných ukazatelů.např. počet obcí je 1.249 (konkrétnost) Uměj charakterizovat venkovská a městská sídla včetně příslušných znaků Kritérium Městské sídlo Venkovské sídlo velikost větší menší

Témata, do kterých materiál patří