Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

kapitola: Regionalistka – základní vymezení

 1. Uměj charakterizovat regionalistiku z pohledu rámcového a souhrnného vědního oboru

Regionalistika = regionální vědy, představuje rámcový a souhrnný vědní obor, patří k vědeckým disciplínám, které vyjadřují snahu integrovat poznatky více vědních oborů a aplikovat je na zkoumání svého, tedy vlastního předmětu, prostřednictvím určitých objektů. Svým charakterem patří mezi „mladé“ obory, pro které je typický interdisciplinární přístup.

Interdisciplinární přístup = zřetelný až ve 2. polovině 20. století. Nebylo tomu tak pouze v případě vědeckého studia regionů, ale například se rozšířilo tzv. integrální zkoumání apod.

Pojmenování regionalistiky – vztaženo k těmto objektům – regionům.

 • Teoretická vrstva – využívá řadu teoretických konceptů jednotlivých vědních disciplin, z jejichž poznatků vychází a integruje je (s poznatky dalších vědeckých disciplin). Toto integrované poznání se snaží uplatnit při vlastní teoretické práci, která se týká především konceptualizace regionů a regionálních struktur, vývoje lokalit a regionů.

 • Empirická vrstva (empirie – zkušenost) – při empirickém zkoumání aplikuje regionalistika vypracované koncepty na objekt/objekty (regiony), aby v nich studovala to, co je jejím vlastním předmětem. Hlavní metodou jejího empirického zkoumání je metoda prostorové analýzy, která se opírá o matematiku a statistiku.

Rámcový obor Souhrnný obor
 • je vymezen tak, že vlastní předmět lze zkoumat pomocí poznání jiných vědních oborů

 • má charakter interdisciplinárního přístupu s východiskem ve fyzické a socioekonomické geografii

 • jejím vlastním předmětem jsou prostorové vztahy jevy a procesy, které jsou studovány v jejich komplexitě a souvztažnosti

  • jev je stav čehosi

  • vztah je jev, který není vidět

  • proces je jev, který se určitým směrem vyvíjí

 • sleduje poslání

  • řešit (tlumit, odstraňovat) regionální disparity, které vedou k pocitům neoprávněných (nespravedlivých) rozdílů a zakládají vzniku sociálních problémů

  • zachovat obydlený prostor (je konečný, omezený a vyčerpatelný)

 • základním postupem je

  • prozkoumat osobitost regionů

  • hledat potenciál jejich hospodářského, sociálního a kulturního vzestupu

 • integruje poznání mnoha vědních oborů a teprve v jejich komplementaritě je možné studovat vlastní předmět regionalistiky (prostorové vztahy, jevy a procesy)

 • vychází z geografie a jejích vybraných úsekových disciplin

+

 • v prvém řádu připojuje vědy, které se zabývají prostorem jako přirozeným prostředím života lidí

  • ekologii

  • demografii

+

 • v druhém řádu připojuje vědy, které pojímají prostor jako kulturní a sociální prostředí života lidí – společenství

  • ekonomii

  • sociologii (a sociální antropologii)

  • právní vědy

  • správní vědy (a vědy o řízení)

  • politické vědy

Témata, do kterých materiál patří