Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

kapitola: Regionalistka – základní vymezení Uměj charakterizovat regionalistiku z pohledu rámcového a souhrnného vědního oboru Regionalistika = regionální vědy, představuje rámcový a souhrnný vědní obor, patří k vědeckým disciplínám, které vyjadřují snahu integrovat poznatky více vědních oborů a aplikovat je na zkoumání svého, tedy vlastního předmětu, prostřednictvím určitých objektů. Svým charakterem patří mezi „mladé“ obory, pro které je typický interdisciplinární přístup. Interdisciplinární přístup = zřetelný až ve 2. polovině 20. století. Nebylo tomu tak pouze v případě vědeckého studia regionů, ale například se rozšířilo tzv. integrální zkoumání apod. Pojmenování regionalistiky – vztaženo k těmto objektům – regionům. Teoretická vrstva – využívá řadu teoretických konceptů jednotlivých vědních disciplin, z jejichž poznatků vychází a integruje je (s poznatky dalších vědeckých disciplin). Toto integrované poznání se snaží uplatnit při vlastní teoretické práci, která se týká především konceptualizace regionů a regionálních struktur, vývoje lokalit a regionů.Empirická vrstva (empirie – zkušenost)– při empirickém zkoumání aplikuje regionalistika vypracované koncepty na objekt/objekty (regiony), aby v nich studovala to, co je jejím vlastním předmětem. Hlavní metodou jejího empirického zkoumání jemetoda prostorové analýzy, která se opírá o matematiku a statistiku. Rámcový obor Souhrnný obor je vymezen tak, že vlastní předmět lze zkoumat pomocí poznání jiných vědních oborů má charakter interdisciplinárního přístupu s východiskem ve fyzické a socioekonomické geografii jejím vlastním předmětem jsou prostorové vztahy jevy a procesy, které jsou studovány v jejich komplexitě a souvztažnosti jev je stav čehosi vztah je jev, který není vidět proces je jev, který se určitým směrem vyvíjí sleduje poslání řešit (tlumit, odstraňovat) regionální disparity, které vedou k pocitům neoprávněných (nespravedlivých) rozdílů a zakládají vzniku sociálních problémů zachovat obydlený prostor (je konečný, omezený a vyčerpatelný) základním postupem je prozkoumat osobitost regionů hledat potenciál jejich hospodářského, sociálního a kulturního vzestupu integruje poznání mnoha vědních oborů a teprve v jejich komplementaritě je možné studovat vlastní předmět regionalistiky (prostorové vztahy, jevy a procesy) vychází z geografie a jejích vybraných úsekových disciplin + v prvém řádu připojuje vědy, které se zabývají prostorem jako přirozeným prostředím života lidí ekologii demografii + v druhém řádupřipojuje vědy, které pojímají prostor jako kulturní a sociální prostředí života lidí– společenství ekonomii sociologii (a sociální antropologii) právní vědy správní vědy (a vědy o řízení) politické vědy při zkoumánívyužívá metodologicky poznání matematiky statistiky Orientuj se konkrétně v předmětných okruzích regionalistiky čerpající

Témata, do kterých materiál patří