Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

politický regionalismus - požadavek získání autonomie regionůfunkční regionalismus - požadavek na získání legislativně zakotvených a ekonomicky zaručených pravomocí pro vlastní rozhodování. Rozlišuj regionalismus shora a zdola Regionalismus zdola - se projevuje motivací a iniciativou obyvatel daného území kzakládání a působení četných regionálních sdružení, úsilím obnovovat, znovurozvíjet a udržovat tradice různého charakteru. Má ze své vlastní podstaty endogenní charakter (působící zevnitř). Regionalismus shora - po vzedmutí druhé vlny vzestupu. Má exogenní charakter (působící zvenčí).Je propojen s regionální politikou a jejím postupným uplatňováním jako nástrojem, kterým soudobý stát nebo také nadstátní seskupení projevuje zájem o podporu regionálního rozvoje Poznej tendence soudobého regionalismu Soudobý regionalismus vychází z tradičního regionalismu a připojuje k němu výrazné úsilí, které směřuje k politickosprávním aspektům žití v soudobé společnosti. Existujesedm základních tendencía projevů regionalismu. Úsilí ovytváření regionální samosprávy s širokými pravomocemiExistence regionalisticky zaměřených politických stran, hnutí a společenských organizacíSnaha ozapojení do nadnárodních uskupení, která působí pro nasazování regionálních zájmů, aby vyrovnávala vlivy integračních procesůOrientace firem na regionální sférujejich působnostiUdržování a obnova tradičních regionálních aktivit včetně regionální symboliky (vlajky, znaky,…)Rozvojsdělovacích prostředků regionálního původuNásilné formyprosazování politické autonomiekapitola: Region – základní pojem regionalistiky Definuj region Region je sociálně geografický subsystém definovaný mnoha přírodními a kulturními faktory a jejich ukazateli.Regiony jsou objekty regionalistických studií, zatímco jejich předmětem jsou prostorové vztahy, jevy a procesy. Prostorové vztahy, jevy a procesy zobrazují – osídlení prostoru a strukturu. Předmětné zaměření regionalistiky –prostorová organizace (struktura osídlení prostoru)společnosti(společenství lidí, přetvářejících přírodní prostor kulturou a v rámci toho uspořádávají své vztahy k přírodě a obývanému prostoru)je studováno na objektech –regionech (typických, od sebe vzájemně odlišných jednotkách, na které lze rozložit složitou prostorovou organizaci soudobé společnosti) regionalisté mapují a rajonizují „prostorovou organizaci společnosti“, respektive osídlení a jeho strukturu do typických jednotek – regionů.vycházejí při svých regionalizačních činnostech z „přírodně působících faktorů“ (ne lidskou činností ovlivněných a ovlivnitelných), na které navazují faktory ovlivněné lidskou činností – regiony jsou „sociálně konstruované“ (lidé ovlivňují prostředí čím dál tím víc) nejsou jednou pro vždy objektivně dané typizované jednotky podle více druhů faktorů, kde kritéria typizace volí regionalisté proto, aby mohli klasifikovat území = prostor za účelem prostorového rozvoje společnosti Znej faktory ovlivňující prostorovou organizaci společnosti a uměj aplikovat ukazatele Regionje komplex vznikající regionální diferenciací krajiny – lze rozpoznat základní tendence „exogenní“působící shora – osvobozování lidských společností od závislosti na přírodních faktorech jejich žití (takové faktory mají přírodní ráz, jsou z hlediska činností lidí vnější, exogenní, působící shora)„endogenní“působící zdola– stále silnější uplatňování kulturních aktivit lidských společností (takové faktory mají kulturní, společenský ráz, jsou z hlediska činností lidí vnitřní, endogenní, působící zdola – jde tu o aktivity hospodářské, sociokulturní a občansko-politické) při jejich žití v prostoru Charakter faktoru Druh faktoru Ukazatel faktoru Exogenní (shora) zásah člověka Endogenní (zdola) přírodní (geogr.) nadmořská výška (V)poměr nížiny k pahorkatině (S) demografický

Témata, do kterých materiál patří