Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

agro-leso-pastevní užití prostoru nízká hustota zástavby a osídlení decentralizační způsob osídlení v malých sídlech nekomplexní technická infrastrukturaz hlediska času cyklické pojetí času převážně přírodní prostředí působí na udržování cyklického pojetí času odvislého od koloběhu životaz hlediska venkovské subkultury sepjetí s přírodou, pevnost normativního řádu, nedůvěra ke změnám, důvěra k lokální záležitosti převaha přírodního prostoru – venkovský člověk – příroda decentralizovaný způsob osídlení – neanonymní způsob žití „tváří v tvář“ nedůvěra ke změnám, menší uspěchanost „honění času“z hlediska venkovské sociální struktury neformální skupinový život nižší diferenciace sociální struktury slabší sociální mobilita venkovské elity – starosta, doktor, farář, učitel,… méně četné, ale trvalejší sociální kontakty

Témata, do kterých materiál patří