Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • emigrací i z okrajových částí metropolitních oblastí

 • dochází k radikální deindustrializaci

 • zvyšuje se atraktivita tzv. periferií,…

  1. Urbanizace v socialistických zemích

  Urbanizace se zde dělí na dvě skupiny podle toho, jak se liší proces urbanizace v podmínkách socialisticky a kapitalisticky uspořádaných společností

  • socialistická urbanizace – promítá se do ní revoluční přeměna společnosti (znárodnění průmyslu, združstevnění zemědělství, komunalizace bytového fondu, nahrazení ekonomických nástrojů politicko-administrativními nástroji řízení společensky důležitých procesů rozhodování) – východiskem je spíše sociokulturní interpretace urbanizace

  • urbanizace v socialistických zemích – je součástí obecných procesů modernizace zahrnujících industrializaci – ačkoli socialistická industrializace se liší od klasické industrializace probíhající v tržních ekonomikách ideologickým východiskem její sociálně prostorové důsledky – změny v systému osídlení nemohou být principiálně odlišné – připouštěny jsou specifické rysy (deformace či modifikace) univerzálního procesu urbanizace – východiskem tohoto názoru je spíše demograficko-geografické pojetí urbanizace

  Specifické znaky urbanizace v socialistických zemích

  • pomalejší růst hlavních měst

  • rychlý růst středních a případně malých měst

  • nerozvinutá suburbanizace (v některých zemích se dokonce zastavila)

  • oslabování hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony

  • relativní uzavřenost administrativně určených regionů (krajů, okresů) projevující se omezení migrace, dopravy mezi regiony, …

  Specifické znaky vnitřní struktury měst

  • menší pestrost

  • neekonomické zacházení s půdou

  • nízká sociální marginalita (absence okrajových městských skupin)

  • chátrání zástavby vnitřního města

  • výstavba sídlišť na okrajích města (uniformních a monotónních)

  • vysoká sociálně prostorová promísenost obyvatelstva

  1. Vývoj urbanizace v ČR

  ČR patří k územím, která prošla v druhé polovině 20. století socialistickým obdobím uspořádání společnosti a na konci tohoto století se další velkou společenskou změnou vrací k tržní ekonomice. Potom byl průběh urbanizace v ČR, resp. v českých zemích jiný, než v zemích západní Evropy.

  • Klasická urbanizace v ČR (1830-1930)

   • kromě industrializace připojovány 2 obecně typické rysy – probíhající demografický růst a výrazná koncentrace obyvatel do měst

   • od 40. léta 19. století nastal rozvoj nových průmyslových center a to v souvislosti s rozvojem silniční a železniční sítě, těžby uhlí a výroby železa – dále také nastal výrazný přesun obyvatelstva od zemědělských k nezemědělským ekonomickým aktivitám

   • české země urbanizovány růstem husté sítě středních, malých měst nebo velkých vesnic

   • vzestup se týká – největších center, některých předindustiálních center, nových industriálních center

   • stagnace se týká – některých smíšených center

   • úpadek se týká – některých center zemědělské oblasti

  Témata, do kterých materiál patří