Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • obrovská kulturně sociální a hospodářská proměna společnosti na městskou společnost je podporována, opřena o mechanismy

  • technického původu – parní stoj, rozvoj dopravy a komunikací, technika a technologie těžby a zpracování surovin

  • organizačního původu – masová výroba, standardizace a unifikace – normování výrobků a práce, kooperace mezi specializovanými činnostmi, stálá směna, stálá správa, stálá racionalizace

  • demografického původu – mobilita obyvatel, jejich koncentrace v útvarech stále více umělejších, technicky vytvářených a ovlivněných, tj. ve městech

  • sociálně kulturního původu – změna funkcí vědění vyvolává potřebu rozvoje institucí a organizací školství a vědy, univerzalizace vzdělání na určitém stupni vede k demokratizaci a vyšší rovnoprávnosti občanů

 • rozlišujeme dvě vnitřní etapy klasické urbanizace

  • extenzivní urbanizace, ve které probíhá zcela zřetelný pohyb obyvatelstva směrem do měst (křivka nasycenosti – vrchol nastává, když 80 % obyvatel žije ve městech)

  • intenzivní urbanizace, ve které již takový pohyb neprobíhá, avšak svazky mezi městským a venkovským prostorem se dále „utužují“ – např. dojížďkou do zaměstnání, za službami, správními akty, produkcí inovací a informací,… - přičemž tyto vazby ovládá město

  1. fáze – postindustriální urbanizace (přelom 19. a 20. století)

  • uvolňování vazeb mezi urbanizací a industrializací v nejvíce urbanizovaných evropských společnostech už od přelomu 19. a 20. století

  • důvody uvolňování vazeb

   • změny v reprodukci obyvatel – snižuje se růst obyvatel

   • technologické změny – neživá energie nahrazuje lidskou pracovní sílu, elektrický proud umožňuje komunikaci na dálku, automobilismus usnadňuje pohyb v prostoru aj.

   • ekonomické změny – mění se struktura průmyslu ve smyslu postupného přesunování akcentu z těžkého k lehkému průmyslu, centra měst jsou postupně více obsazována obchody a správními organizacemi

   • sociokulturní změny – v hodnotových orientacích se více prosazuje způsob bydlení preferující rodinné domy se zahradou, resp. bydlení v relativně přírodním prostoru

   • socioekonomické změny – všeobecný růst životní úrovně obrací pozornost ke spotřebě služeb – dopravních, spojových, obchodních, výchovných, zdravotních, správních, sociálních, peněžních

  • v důsledku toho byl zaznamenán vznik procesu dekoncentrace osídlení, suburbanizace s hlavními projevy v:

   • rozvolňování měst

   • rychlém růstu předměstí, okrajových, vnějších zón města

   • vytváření městských aglomerací

   • vyprazdňování vnitřních částí měst

  • od 70. let 20. století je pro země vyspělé západní Evropy typický proces desurbanizace, který je provázen dalšími prvky

   • zastavení populačního růstu a procesu metropolizace

   • pokles migrace z venkova do měst

   • nastartováním růstu malých měst a obcí bez statutu města

  Témata, do kterých materiál patří