Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

podmínky demografického charakteru – nízká hustota osídlení, nepříznivá věková struktura, negativní populační vývoj podmínky socioekonomického charakteru – vysoká nezaměstnanost, nízký HDP, nízký důchod ze zemědělství, negativní vývoj zaměstnanosti Uměj vysvětlit, co znamená koncepce střediskového uspořádání sídelní struktury ČR Sídelní struktura ČR– je výsledkem cca 100letého vývoje, jehož důležité mezníky jsou: 13. století – kolonizace, zakládání měst Přemyslovci17. století – zánik třetiny sídel, velké přesuny obyvatel (důsledek 30leté války)18. století– zakládání sídel (Marie Terezie, Josef II.)19. století– zhušťování sídel (urbanizace, industrializace)první třetina 20. století – růst měst nad 20.000 obyvatel (malých, středních, velkých)polovina 20. století– poválečné a kolektivizační přesuny obyvatel (pohraničních němců)70. léta 20. století– výrazné zpomalení růstu velkých měst s obyvatelstvem více než 100.000 lidí80. léta 20. století – nástup suburbanizace90. léta 20. století – živelné rozpínání měst Koncepce střediskového uspořádání sídelní struktury před 2. světovou válkou vyvážené osídleníve druhé polovině 20. století byla vypracována koncepce střediskového uspořádání sídelní struktury (1967), na kterou navázaly další dílčí koncepcev ČSSR byl kladen důraz na větší koncentraci obyvatelstva a jeho aktivit do měst a zároveň na odstranění rozdílů mezi městem a venkovemrealizace těchto koncepcí nevedla k jednoznačným důsledkům, ale k nejzřetelnějším patří, že mnoho venkovských sídel zaznamenalo úpadek Základem koncepce střediskových sídel bylo budování střediskových sídel I. stupně – místního významu II. stupně – obvodního oblastného významu III. stupně – oblastního významunestřediskových sídel

Témata, do kterých materiál patří