Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

urbanizace demografická – tj. stěhování obyvatelstva z venkova do měst urbanizace prostorová – tj. změnu v hmotném a prostorovém uspořádání sídel, zobrazitelnou např. na ukazateli výstavby vícepodlažních domů, sítě hromadné dopravy, parametrů služeb technické a sociální infrastruktury urbanizace sociální– tj. osvojování městského způsobu žití, pro který se hledají ukazatele relativně nejobtížněji Urbanismus, jako systémová změna (70. léta 20. století) základní teze, v nichž je vyjádřena syntéza přístupů: urbanizace je změnou celé struktury osídlení (ne pouze historie jednotlivých měst) urbanizace jako složka modernizace společnosti má celou řadu forem/typů jedná se o proces univerzální urbanizace označuje jedinečný proces přechodu převážně venkovské do převážně městské společnosti a zasahuje do všech sfér života společnosti počátky urbanizace byly spojeny s industrializací (fáze industriální urbanizace), v nejvyspělejších zemích dochází již od počátku 20. století k propojování procesu urbanizace s růstem sektoru služeb (postindustriální urbanizace) je možný průběh urbanizace bez industrializace a industrializace je naopak možná bez existence velkých měst (i když ne ve velkém měřítku) urbanizace v jejím aspektu uspořádávání lidských aktivit v prostoru není jen důsledkem technologického vývoje, ekonomického chování průmyslu a služeb, změn způsobu života, hodnot a preferencí lidí, ale také toho, co se v geografii označuje pojmem prostorová logika (příp. prostorová ekonomie) – ta je výrazem principu minimalizace námahy (tj. spotřeby energie při zajišťování interakce mezi jednotlivými aktivitami a prvky osídlení)

Témata, do kterých materiál patří