Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Některé důležité pojmy

  • Růstový pól – sídla firem působící v odvětví, která jsou považována za hnací sílu rozvoje celého regionu – pro celou zemi

  • Rozvojové centrum – místa s koncentrovanou investicí do technických infrastruktur, atraktivní pro podnikatele, avšak neurčují výběr odvětví – pro daný region

  • Program rozvoje regionů

   • podrobné SWAT analýzy

   • předpoklady, problémy, projekty a strategie rozvoje

 1. Koncepce regionálního rozvoje

 • Od 70. let 20. století se, i když pomalu, prosazuje tzv. endogenní přístup v pojetí regionálního rozvoje (RR). Uznává se zde potřeba podpory regionů s objektivními handicapy (viz. regiony se soustředěnou pomocí státu)

 • Předtím převládal tzv. endogenní přístup, který zdůrazňuje mobilizaci vnitřních zdrojů, a to všech (tj. integrovaných zdrojů technického, technologického, hospodářského, sociálního a kulturního charakteru) Endogenní přístup se prosazuje v tom, že prvotní je mobilizace vnitřních zdrojů, vnější podpora je pouze dodatečná, připojená.

Exogenní regionální rozvoj Endogenní regionální rozvoj Hlavním řídícím místem je
 • centrum

 • lokalita

Způsob řízení je
 • centralistický (moc centrálních úřadů)

 • decentralizovaný (moc lokálních úřadů a administrativní autonomie vyšších územních samosprávných celků)

Hlavní zdroje RR jsou spatřovány
 • ve vnějších zásazích ekonomického charakteru

 • v technických inovacích

 • ve vnitřních zdrojích integrovaného charakteru

 • v sociálních inovacích (tj. manažerských, politických a institucionálních – „co a jak dělat nově?“)

Hospodářský potenciál regionů spočívá
 • v aglomeračních úsporách (tzv. externí úspory)

 • v úsporách pracovních nákladů (souhrnně v cenách a mzdách)

 • v lidském kapitálu (tj. znalostech, schopnostech a jejich využití)

Hlavní výkonné subjekty rozvoje
 • jsou globální firmy diktující podmínky v daném prostředí

 • lokální firmy reagující na podmínky daného prostředí

Zdůrazňuje se potřeba investic
 • do technicko-ekonomických oblastí

 • do vzdělávání (rekvalifikace, inovace)

Hlavním efektem
 • je optimální výběr lokalizace výrobních faktorů z hlediska firmy („vítězí globalita“)

 • je optimální výběr výrob lokálních firem z hlediska prostředí („vítězí lokalita“)

 1. Praktické příspěvky regionalistů k regionálnímu rozvoji

 • Můžeme je rozčlenit do čtyř oblastí

  • výběr regionů s objektivními handicapy rozvoje (je zapotřebí uvažovat o jejich podpoře)

  • výběr tzv. rozvojových center, to je míst, na nichž závisí rozvoj regionů

  • výběru činností, které je z hlediska rozvoje regionů vhodné provozovat

  • institucionalizace RR, tj. ustanovení a rozvíjení institucionální základny pro RR (hlavně regionálních rozvojových orgánů a regionálních nabídkových programových dokumentů)

 1. Výběr regionů s objektivními handicapy

Témata, do kterých materiál patří