Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Regionalistika a regionální politika

 • Poznání regionalistiky přispívá k tvorbě a realizaci regionální politiky. Regionální politika je koncepční a výkonná činnost státu a regionálních orgánů, jejímž cílem je:

  • přispívat k harmonickému a vyváženému rozvoji jednotlivých regionů

  • snižovat rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů

  • podporovat hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých regionů, zejména pokud jde o aktivaci jejich nedostatečně využívaného hospodářského a sociálního potenciálu

 • Regionální politika se provádí:

  • v úrovni republikové – státní, kterou zajišťují příslušné ústřední orgány státní správy a která má především selektivní charakter, se zaměřením na předem vymezené regiony

  • v úrovni regionální, kterou zabezpečují orgány regionální samosprávy, která má celoplošný charakter a zaměřuje se na vnitroregionální problematiku (na obce, mikroregiony, širší regionální celky)

 1. Vývoj regionální politiky v EU

 • Pro vývoj regionální politiky je prvořadným cílem vyvážený hospodářský rozvoj a odstraňování rozdílů v ekonomické a životní úrovni regionů jako nezbytná podmínka pro dosažení hospodářské a sociální soudržnosti.

 • Vývoj regionální politiky v EU

  • období v letech 1958 – 1973

   • typický individuální přístup bez koordinace na nadnárodní úrovni

   • mezi zakládajícími státy nejsou velké diference, spíše jen vnitřní regionální rozdíly

   • relativně homogenní prostor, který nevyžadoval společenskou regionální politiku

   • hlavní pozornost tehdejšího EHS se soustředila na makroekonomické otázky

   • v roce 1960 byl založen Evropský sociální fond (ESF)

   • v roce 1962 byl založen Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)

  • období v letech 1974 – 1985

   • na počátku této fáze došlo k rozšíření o Dánsko, Irsko, VB (později i Řecko)

   • zvýraznily se tak diference mezi regiony

   • v roce 1975 byl založen Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

   • byla směrována podpora regionům a převahou zemědělství a regionům postiženým strukturálními změnami v průmyslu

  • období v letech 1986 – 1993

   • byl schválen Akt o jednotné Evropě

   • došlo ke vstupu Španělska a Portugalska

   • objevilo se střednědobé plánování regionálních programů

   • v roce 1988 došlo k integraci regionální politiky s částí agrární a sociální politiky do tzv. strukturální politiky

   • byl založen předvstupní fond Phare

   • v roce 1993 byl založen Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG)

   • v roce 1993 byl založen Fond soudržnosti (CF)

  • období v letech 1994 – 1999

   • při reformě strukturálních fondů bylo stanoveno 5 cílů strukturální politiky:

 1. podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů

 2. přeměna regionů nebo jejich částí, kterou jsou vážně ohroženy hospodářským úpadkem

 3. boj s dlouhodobou nezaměstnaností a podpora integrace mladých lidí a osob, vyřazených z trhu práce do pracovního procesu

 4. podpora adaptace pracovníků na hospodářské změny a změny ve výrobě

 5. podpora rozvoje venkovských regionů

Témata, do kterých materiál patří