Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Urbanizace českých zemí za socialismu (1950 – 1989)

  • v 50. letech 20. století došlo v ČSSR k velkému soustředění obyvatel do měst v souvislosti s řízenou industrializací (zejména Ostravsko)

  • to má za následek pokles populace v 70. letech 20. století

  • na počátku 90. let došlo k obratu, který v zemích západní Evropy proběhl zhruba o deset let dříve – urbanizace se zastavila v tom smyslu, že většina měst začala ztrácet obyvatelstvo a po dlouhé době začalo růst venkovské obyvatelstvo

  • období mezi lety 1950 – 1980 lze charakterizovat nejvýraznějším růstem kategorie malých a středních měst a přibrzděním růstu velkoměst

 • Postindustriální urbanizace v českých zemích

  • není zde možné situovat počátek postindustriální urbanizace v českých zemích právě do roku, kdy došlo v dnešní ČR k velké společenské změně – obratu k tržní ekonomice

  • protože se ale změny v osídlení odehrávají mnohem pomaleji než změny v ekonomické a politické oblasti života společnosti, můžeme obě období propojit

   • proces desurbanizace po předcházející suburbanizace

   • rostou malá města a velké venkovské obce

   • vznikají vnitřní periferie

   • průmyslové regiony vytvořené klasickou urbanizací chudnou

   • opětovně se zvyšuje rovnoměrnost migračních pohybů mezi regiony,…

  • většina těchto tendencí je v ČR také zaznamenávána, můžeme říci, že ČR je zasažena procesem postindustriální urbanizace (k dílčím důkazům dochází od 80. let 20. století)

   • populační růst se zastavil a došlo k poklesu obyvatelstva ČR

   • pokles obyvatel ve všech městech největší velikosti (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc)

   • zatímco vnitřní části velkoměst obyvatelstvo ztrácejí, velkoměstské regiony jako celek obyvatelstvo získávají – v důsledku výstavby příměstských obytných a průmyslových zón (Praha, Brno, Plzeň)

   • pokles obyvatel menších měst od 50.000 – 99.000 obyvatel (s výjimkou ČB)

   • růst určitých venkovských obcí a malých měst

   • menší obce stále stagnují

   • více zaměstnaných v zemědělství než v průmyslu

 • ČR se nachází v intenzivní části postindustrializace se znaky suburbanizace

 1. Vývoj světových měst pod vlivem urbanizace v globálním měřítku

 • globální města

  • jsou centry světového hospodářského a politického dění

  • zároveň v nich můžeme pozorovat střet největšího bohatství a největší chudoby

  • př. New York, Tokio, Londýn

 • řídící centra

  • centra aktivit nadnárodních společností (TNC – transnational corporation – např. Adidas Ltd., Allianz, General Motors, Coca-cola company)

  • orientace na globální zájmy

  • př. Londýn

 • inovační centra

  • soustřeďují se v nich aktivity vědy, výzkumu, vývoje progresivní techniky a technologií – spojeno hlavně s univerzitami

  • př. Cambridge, Silicon Valley (místo se sídlem největších firem se zaměřením IT)

 • modulová výrobní místa

  • reprezentují města, kam TNC soustřeďují části výroby, přičemž kompletace konečných výrobků probíhá jinde

  • př. Belfast (hl. město severního Irska)

Témata, do kterých materiál patří