Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vatelstva z centra na okraje (předměstí) anebo i za okraje (příměstí) – typické pro západní Evropu desurbanizace – (od 70. let) – působí na změnu stěhování městského obyvatelstva z větších částí celého města, čímž ale zvětšuje městské prostory – formují se velké městské regiony – typické v silně urbanizovaných zemích Evropy, kde takto nastává celková dekoncentrace reurbanizace – působí na změnu ve smyslu obratu a jistého návratu do vnitřních měst (předpokládá se v největších městských regionech, největších evropských metropolích, kde pokročil proces dekoncentrace tak, že v celém regionu klesá počet obyvatel, zatímco roste počet obyvatel v kruhu menších městských regionů kolem velkého jádrového městského regionu) Uměj charakterizovat základní jevy spojené s urbanizací Základní projevy spojené s urbanizací města jsou centry hospodářského růstu a nabývají moci i v oblasti politického a sociálně kulturního životaaglomerace vyjadřuje nástroj integrace dynamických procesů v prostoru, tzn. je nástrojem výroby, počtu obyvatel v území, rozvoje, infrastruktury,…v procesu urbanizace se zřetelně vyhraňujísídla a regiony městského a venkovského typuzměna prostorové formy organizace společnosti se zřetelně projevuje ve struktuře osídlení prostoru(koncentrací populace ve městech) ve struktuře lidských činností(koncentrací a diferenciací činností ve městech) ve struktuře populace (její diferenciaci, zejména podle povolání a sociální příslušnosti včetně tzv. třídní diferenciace) v normativní kultuře (změnou sociálních hodnot, norem a vzorců pro jednání) stylem žití(daném žitím v prostoru s vysokou koncentrací a diferenciací obyvatel, na jedné straně působí anonymita a občanská netečnost, na straně druhé to je větší tolerance a kooperace v činnostech aj.)metropolizace – proces formování metropolitních regionů, který probíhá v pozdějších stádiích urbanizacekonurbace (souměstí) – několik měst, velkoměst nebo aglomerací, které jsou srostlé v jednu souvislou zastavěnou plochu – na rozdíl od aglomerace existují jednotlivá města jako samostatné celky a nemusí mít společné zázemí ani jednotné centrum – polycentrická forma aglomerace – spojením několika konurbací vzniká megalopolismegalopole– velmi velká města nebo shluky měst, které mají více než 10 milionů obyvatel (BoWash – Boston a Washington, Mexico cit

Témata, do kterých materiál patří