Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Regionální rozvoj zahrnuje nejen územní aspekty, ale také otázky ekonomické, ekologické, sociální i kulturní. Základním nástrojem pro regionální rozvoj (a rozvoj regionů)je regionální plánování. Je to zvláštní případ strategického plánování, tj. systematického procesu, který zahrnuje výběr cílů, úkolů a činností potřebných k jejich dosažení.K jeho základním etapám patří – analýza, strategie, programy a realizace.Cílem programu rozvoje regionu je diagnostikovat území, identifikovat rozvojové předpoklady a problémy, vypracovat strategii rozvoje regionu (jako celku a jeho správních částí – municipalit) poskytovat náměty na projekty k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje regionu a jeho částí (mikroregionů a rozvojových center), to vše při respektování principů trvale udržitelného rozvoje. Některédůležité pojmy Růstový pól– sídla firem působící v odvětví, která jsou považována za hnací sílu rozvoje celého regionu – pro celou zemi Rozvojové centrum – místa s koncentrovanou investicí do technických infrastruktur, atraktivní pro podnikatele, avšak neurčují výběr odvětví – pro daný region Program rozvoje regionů podrobné SWAT analýzy předpoklady, problémy, projekty a strategie rozvoje

Témata, do kterých materiál patří