Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vytvoření velkého a diferencovaného pracovního trhu existence firem propojených s mimoregionálním okolím (zprostředkovatelské firmy,…) poskytnutí prostor vybavených infrastrukturou pro podnikatelské firmy vylepšování „image“ regionu Institucionalizace regionálního rozvoje Vytvoření co nejlepších pravidel a fungujících orgánů, které jsou nositeli regionálního rozvoje. Založit a rozvinou tzv. regionální inovační politiku, která usnadňuje přístup potenciálních subjektů RR k informacím, speciálně k informacím o inovacích v dané oblasti. Zavést praxi dobře fungujících regionálních rozvojových orgánů, které musí mít v regionu sídlo. Jejich základní úlohy patří do oblastí výzkumu, strategie, podpory, koordinace a provádění. Rozvinout praxi tzv. regionálních nabídkových programových dokumentů. Mají povahunabídky a výzvy „dovnitř“ (s cílem informovat podnikatelské a další potenciální subjekty rozvoje o jejich pozici a možném směřování v regionu, aby se mohly stát organickými součástmi RR)a pobídky a výzvy „ven“. Shrnutí regionalistiky ve vztahu k veřejné správě Regionální rozvoj se opírá o žádoucí prostorové uspořádání společnosti, avšak kromě územních aspektů zahrnuje další, které mají sociální a kulturní povahu.Praxí regionálního rozvoje se zabývají územně správní jednotky (a jejich orgány a organizace) a také další orgány a organizace veřejné správy.Regionální rozvoj je zastřešen regionální politikou a jeho základním nástrojem je regionální plánováníProsazující se endogenní přístup k regionálnímu rozvoji zdůrazňuje iniciativu a angažovanost „zdola“, „zevnitř“, aby mohly být mobilizovány a využity všechny místní zdroje pro vlastní rozvoj (tedy integrovaně).Potom se stále důležitějšími stávají regionální rozvojové orgány, jimž jsou svěřovány stěžejní úkoly v regionálním rozvoji. Mají se stát také základními články zprostředkujícími vazby centrum-lokalita, obsahující i případnou vnější podporu, která je potřebná a oprávněná (a je zdokumentovaná v regionálních nabídkových programech).Regionalistika vystupuje jako zdroj informací, znalostí a systematických postupů v otázkách regionálního rozvoje, aby jím bylo plněno poslání odstraňovat neoprávněné regionální disparity.

Témata, do kterých materiál patří