Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku II (KUF / FINK2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / FINK2 - Finance podniku II, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
finap-2 Neznámý 22.06.2019 11:18 2
finap-2 Neznámý 22.06.2019 11:18 0
finap-2 (2) Neznámý 22.06.2019 11:18 0
finap-2 (3) Neznámý 22.06.2019 11:18 0
finap-2 (4) Neznámý 22.06.2019 11:18 0
finap-2 (5) Neznámý 22.06.2019 11:18 0
finp2 Neznámý 22.06.2019 11:18 0
skripta fp2 Neznámý 22.06.2019 11:18 1

Další informace

Obsah

Okruhy předmětu:1. Finanční plánování (strategie podniku, klasifikace finančních plánů, modely plánování, stanovení kapitálové potřeby). Řízení dlouhodobého majetku, jeho skladby a reprodukce. Investiční rozhodování a kapitálové plánování. Investiční strategie. Typy projektů a fáze projektování. Investiční záměr, technicko ekonomická studie. Investice v ekonomice a finančním řízení podniku. Předinvestiční příprava, identifikace kapitálových příjmů a výdajů.2. Nákladová kriteria hodnocení efektivnosti investic.3. Zisková kriteria hodnocení efektivnosti investic. Rentabilita projektu, doba návratnosti.4. Výnosové metody hodnocení efektivity investic. Čistá současná hodnota. Vnitřní výnosové procento. Index ziskovostí. Modifikované vnitřní výnosové procento. Vztah mezi vnitřním výnosovým procentem a čistou současnou hodnotou.5. Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování.6. Riziko v investičním rozhodování. Volatilita investičního projektu. Čistá současná hodnota se zohledněním jistotního koeficientu. Rozhodovací stromy. Reálné opce. Analýza citlivosti investičních projektů. Aplikace rizika v investičním rozhodování.7. Modely oceňování kapitálových aktiv. Přímka kapitálového trhu. Finanční investice podniku. Diverzifikace. Modely rizikové prémie.8. Náklady kapitálu podniku. Náklady dluhu, náklady vlastního kapitálu.9. Kapitálová struktura a její optimalizace. Vliv kapitálové struktury na hodnotu firmy. Provozní a finanční páka a jejich vliv na kapitálovou strukturu. Bod indiference KS. Finanční páka, provozní páka, celková páka. Vliv na optimální kapitálovou strukturu. Teorie MM, alternativnní teorie optimální kapitálové struktury.10. Financování investic z interních zdrojů. Úloha odpisů v interním financování, nerozdělený zisk.11. Financování investic z externích zdrojů. Dlouhodobé financování. Financování dlouhodobými obligacemi. Obligace, durace, rating a kreditní kvalita obligací. Akciové financování. Dlouhodobé financování hybridními instrumenty. Konvertibilní instrumenty. Přivolatelné obligace. Přeložitelné obligace. Waranty. Dlouhodobé dluhy. Leasingové financování.Diskontované výdaje na leasing a úvěr. Čistá výhoda leasingu.12. Financování pomocí zahraničního kapitálu.13. Kolektivní investování a podílové investiční fondy.14. Fúze a akvizice. Podstata fúzí a akvizicí, vliv fúze na cenu akcií firmy. Oceňováni podnikuKonzultace:1) Hodnocení efektivnosti investic.Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování.2) Riziko.3) Kapitálová struktura, náklady kapitálu.4) Oceňování podniku.

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Literatura

Valach J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2001. Střeleček F. Proporcionování nákladů na výrobu. Provozní a finanční páka. Monografie. Ekonomická fakulta JU?České Budějovice, 2007. Mařík M., Dědič J. Akvizice a oceňování podniku. VŠE, 1994. Peirson, G., Brown, R., Easton, S. Business Finance. 2004. ISBN 007471439-2.Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007. Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. 2005. ISBN 0072957239.Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.Neumaierová, I., Neumaier, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Grada, 2005.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:- úspěšné vypracování testu min. 70 %- samostatné vypracování seminární prácePožadavky ke zkoušce:Dobrá znalost teorie a základní dovednosti.

Garant

Ing. Daniel Kopta, Ph.D.

Vyučující

Ing. Daniel Kopta, Ph.D.Ing. Daniel Kopta, Ph.D.