Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Postmodernismus - esej

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Co postmoderna je - a co není Jakub Večeřa Postmodernismus UČO: 438772 Postmodernismem rozumíme nové a protichůdné pojetí kultury. Jde o směr, který se začíná prosazovat koncem šedesátých let dvacátého století, a to v umění, kulturním životě i ve filozofii. Jednou ze základních myšlenek postmodernismu je zpochybnění tzv. evropocentrismu, který staví do popředí Evropu, k čemuž se řadí i zpochybnění základů evropské kultury, kterými jsou univerzalismus a racionalismus. Dochází k odklonu od těchto základů a pochybnostem, zdali lze za interpretační nástroj světa považovat pouze rozum. Co se týče světa a historie, postmodernismus je chápe jako produkt dorozumívání lidstva. Pravda a nepravda netvoří v postmoderním světě kontrastní kategorie z toho důvodu, že pravda jde zde určena na základě svobodného pojmenování, a ne ověřování. Podstatnou je pluralita názorů a především snaha o jejich zrovnoprávnění. Postmoderní umění Umění v postmoderním období již nebývá závislé na gramotnosti, a to především díky vlivu masmédií, začíná být pokládáno za jakousi hru, jejíž pravidla určuje ekonomika. Postmoderní umění můžeme vykládat dvěma způsoby – bud jako závěrečnou etapu ve vývoji moderního umění, nebo jako počátek již nové epochy, která se dosud plně nerozvinula. Typickým rysem tohoto umění je spojování rozdílných postupů a prvků. Dá se říci, že jde o vzájemnou hru mezi autorem a konzumentem, kdy je dílo otevřeno různým interpretacím. Dalším podstatným znakem postmoderního umění je také příklon k mystifikaci. Literatura Čtenář postmoderních literárních děl má oproti dřívějším dobám nebývalou svobodu. Má možnost si příběh nejen dotvářet a domýšlet, ale také jej reinterpretovat, fantazii se nekladou meze a možností, jak vyřešit zápletku, je skutečně mnoho. Padají také veškeré konvence, choulostivá témata jsou vyjádřena přímo. Postmoderna je naprosto alternativním směrem, který lze těžko uchopit. Jde o zrcadlo dnešní společnosti, dnešního světa, který je nečitelný – stejně tak vystupuje i postmoderna. Pro mnohé je klíčovou výhodou postmodernismu zborcení veškerých tabu, kdy může umělec zobrazit již naprosto cokoliv. Na druhou stranu je tento směr často považován za neužitečný a směšný. Podle mnoha odborníků nelze postmodernismus přesně definovat. Již z tohoto tvrzení se nám však definice nabízí – nejistota. Nejistota nejen toho, co bude zobrazeno, ale i toho, jaká bude interpretace díla čtenářem, divákem nebo samotným autorem. Zdroje Knižní zdroje: PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 80-901604-0-9. Internetové zdroje: Fenomén - postmoderna. In: Kultura se signály.cz [online]. [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: https://kulturne.signaly.cz/1106/fenomen-postmodernaPostmoderna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Postmoderna

Témata, do kterých materiál patří