Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Odpovědník ASPI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Odpovědníky 3. (ASPI) a 7. (CODEXIS a Beck-online) Panel globálního vyhledávání umožňuje: plnotextově vyhledávat nad celým systémem aspi Celexovým číslem označujeme v ASPI: dokumenty evropského práva Co je to celexové číslo? Jedinečná identifikátor přiřazovaný dokumentům evropského práva V ASPI se pracuje s dotazy a úlohami: jedna úloha může mít více dotazů Červená barva v seznamu nalezených předpisů ASPI: předpis, který byl zrušen Prostřednictvím vyhledávacího pole ‚předpis číslo‘ lze v ASPI vyhledávat: čísla předpisu a ustálené zkratky Do vyhledávacího pole ‚Druh‘ lze v ASPI zadávat: druh předpisu názvem nebo číslem Mezi podmínkami je v ASPI nastavena: konjunkce Pomocí tlačítka ‚oblast úpravy‘ lze v ASPI vybrat: z hierarchického seznamu oborů, odvětví a oblastí Panel globálního vyhledávání umožňuje: plnotextově vyhledávat nad celým systémem aspi Rubrikátor aspi je: tříúrovňový číselník pro práci s rejstříkovými heslyhierarchicky uspořádaný rejstřík právních pojmů Předpisy nalezené prostřednictvím formuláře ‚české-všechny předpisy‘ jsou v ASPI řazeny v seznamu: podle důležitosti Bez zadání konkrétního data do formuláře nebo bez předchozího nastavení zobrazení se v ASPI: v posledním znění Lemmatizace v ASPI se nám jeví jako: ohýbání slov s přidáváním předpon a přípon Klávesu F1 používáme v ASPI: k získání kontextové nápovědy Úloha označená 2paragraf nam signalizuje: nález paragraf 2 hledaného zákona V ASPI se pomocí vyplněného pole ‚posun v časové ose s účinností právě ke dni‘ vyhledají předpisy: účinné v uvedený den Titulková lišta ASPI obsahuje: informaci o datu poslední aktualizace Vypneme-li v ASPI použití lingvistiky: výrazy v přesně zadané podobě Informační systém ASPI/ CODEXIS je: rejstříkový, plnotextový, hypertextový Pokud zvolíme v ASPI rozlišování záporů: hledáno to slovo, které jsme zapsali do formuláře Různá znění předpisů v ASPI jsou rozlišena: daty účinnosti jednotlivých novel K zákonům nelze v ASPI zobrazit: nadřazené předpisy Vyhledávání pojmů v ASPI v textu předpisu v účinném znění k určitému datu: nabídne předpis jen tehdy, když k tomuto datu obsahuje hledaný pojem Různá znění předpisů v ASPI jsou odlišena: daty účinnosti jednotlivých novel V ASPI se pomocí vyplněného pole ‚posun v časové ose s účinností právě ke dni..‘ vyhledají předpisy: účinné v uvedený den Logický operátor ‚nebo‘ se v ASPI zapisuje: + V systému ASPI se bez zadání konkrétního data do formuláře nebo bez předchozího nastavení zobrazení: v posledním znění Logický operátor a zároveň se v ASPI zapisuje: hvězdička Zelená barva v seznamu nalezených předpisů a na pozadí textu v předpisu v ASPI označuje: předpis pouze platný Metirum je : modul v ASPI Vybraná judikatura v ASPI obsahuje judikáty publikované v ediční řadě Přehledy judikatury citace předpisů můžeme v ASPI uvnitř jiných předpisů cíleně vyhledávat v poznámkách pod čarou Bibliografické záznamy v ASPI obsahují záznamy článků s anotacemi ale i knihy s anotacemi Moduly systému ASPI – které moduly obsahuje: možnosti si nepamatuju, ale je to v el. učebnici Co ještě nabízí ASPI v možnostech byla kalkulačka správních poplatků, to jsem dala a zbytek si nepamatuju :D Jakou formu má systém beck-online Webová aplikace Vyhledané předpisy pomocí fulltextu jsou v seznamz v ystému CODEXIS řazeny Podle počtu výskytů hledaných slov Jak lze charakterizovat systém beck-online Obecný PIS obsahující předpisy, judikaturu, literaturu a další dokumenty Jakou funkcionalitu v systému Beck-online označujeme jako „našeptávání“ Nabízení variant pravostranného dokončení vepisovaného dotazu jakým znakem v systému beck-oline v režimu jednoduchého vyhledávání zapíšeme unární operátor NOT/NIKOLIV VŠAK? Není to: pomocí znaku „-„ pomocí NOT Ve verzi Premium obsahuje systém beck-online na PRf: Šedé a velké komentáře od vydavatelství C.H. Beck Vyhledávání slov v textu „v souvislostech“ v systému CODEXIS znamená Není to: vyhledávání slov v databázi souvislostíSlova v rámci odstavce Sousloví Codexis Slova vedle sebe Vyhledat CODEXIS Podle toho, kolirkát se hledaná slova v dokumentu vyskytují Nezadáme-li CODEXISu žádný operátor při vyhledávání více slov v tectu, použije se: Konjunkce (a zároveň) V CODEXIsu najdeme jako doplněk mimo jiné Právní kalkulačku Dle jakého kritéria jsou dokumenty v systému Beck-online rozděleny do jednotlivých modulů? Příslušnost k právním odvětvím Prostřednictvím vyhledávacího formuláře „vyhledávání dle čísla/názvu“ lze v CODEXISu vyhledávat podle Čísla předpisu, názvu předpisu a zkratky Bibliografické záznamy s obrázkem titulní strany najdeme V modulu literatura v Codexisu Kolik dokumentů lze mít maximálně otevřeno při práci se systémem Beck.online Libovolný počet Judikatura krajských soudů se objevuje v PIS Výběrově podle zajímavosti Slovník D. Hendrycha najdeme V beck-online v rámci produktu Basic V pruhu „info“ se o pr. předpise v SODEXISu nedozvíme Datum schválení Chcete-li v systému CODEXIS zadat do fulltextového vyhledávání možnost pravostranného rozšíření, použijete: * Jakou podobu má v systému Beck-online seznam výsledků odkazující na jednotlivé časopisecké články konkrétního autora Sezam odkazů na celé články V jaké podobě lze získat text zákonů ČR v systému Beck-online V rekonstruované podobě s účinnosti k libovolnému datu V CODEXISu lze vyhledávat Pomocí slov v textu a data účinnosti postupně ve 2 formulářích…. Lze v systému Beck-inline zobrazit celý text zákona 40/1964 Sb. OZ? Ano, pomocí funkce „celý předpis“ Právní rozhledy je časopis Nakladatelstvím C.H. Beck Nalezené předpisy v ASPI verze 2013 jsou řazeny v seznamu dolů Podle důležitosti Lze v Beckovi vyhledávání omezit na uritý druh dokumentu? Ano Omezit vyhledávání podle zdroje lze v systému Codexis ve vyhl. Formuláři filtr Velká kniha smluvních vzorů je zpracována V několika modulech Beck-online Různé znění předpisů lze v CODEXISu zobrazit? Není to: pomocí tlačítka „zobrazit znění“ Vyhledávání v názvu dokumentu v CODEXISu probíhá Ve všech databázích najednou Máme-li zobrazen text dokumentu v

Témata, do kterých materiál patří