Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Akademické psaní (MP315K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP315K - Akademické psaní, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
8. odpovědník AKAP! Neznámý 05.07.2020 20:12 0
AKAP 8. odpovědník Neznámý 05.07.2020 20:12 0
Argumentační fauly Neznámý 05.07.2020 20:12 2
Odpovědník ASPI Neznámý 05.07.2020 20:12 0
Odpovědník č. 4 - otázky a odpovědi Neznámý 05.07.2020 20:12 0
Odpověník-7.úkol Neznámý 05.07.2020 20:12 1
Shrnutí Neznámý 05.07.2020 20:12 2

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:a)tvořit a psát odborný text(seminární práce, bakalářská práce, diplomová práce), tzn. umět si vybrat téma, vystavět osnovu práce a její strukturu, formulovat hypotézu a výzkumné otázky atd.;b) uplatňovat základní metodické přístupy a techniky tvorby odborného textu;c) zpracovávat právní případy;d) aktivně uplatňovat zásady etiky vědecké práce, tzn.správně užívat citace, uvádět poznámky pod čarou, apod.;

Osnova

Osnova předmětu:A) Příprava odborného textu (seminární práce, BP):-volba tématu práce,-formulace základních otázek a hypotéz;-tvorba struktury práce;Etické zásady vědecké práce: jak se vyhnout plagiátorství;Jak správně citovat, práce s odkazy a citacemi;B)Techniky a metodika psaní odborného textu:-Styl a techniky psaní; jak psát odborný text? Jak psát krátké a srozumitelné věty?- Vysvětlování a zdůvodňování v právním textu. Techniky tvorby argumentačních vět a zdůvodňování v odborném textu;- Základní metodologická pravidla při zpracování právního textu;- Modely argumentačních technik a strategií: výstavba právního argumentu;C) Zpracování právního případu:-Zpracování právního případu v odborném textu I.; struktura textů rozhodnutí, metody jeho analýzy a zpracování získaných poznatků;-Zpracování právního případu v odborném textu II.; možnosti a limity zobecnění získaných poznatků z praxe pro účely odborného textu;

Literatura

will be added by teacher

Požadavky

! MP222K Akademické psaní

Garant

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.Mgr. Vít KřížkaMgr. Martin HaplaMgr. Ing. Martina CirbusováMgr. Michal MalaníkMgr. Bc. Monika StachoňováMgr. Jakub Valc