Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Argumentační fauly

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ARGUMENTAČNÍ FAULY Označte, o který argumentační faul se bude jednat v následujícím případě: „Složil jste advokátní zkoušku teprve před dvěma lety a nemáte dostatek zkušeností se zastupováním před soudem. Vaše odborné argumenty je třeba tak brát s rezervou.“ Útok na diskutujícího (ad hominem) Pro argumentační faul argumentum ad baculum (zastrašováním) je typické použití síly či hrozby. Často se mluví i o argumentaci „holí“. V právní argumentaci se však můžeme v souvislosti s uplatněním síly či významu důkazu setkat také s argumentem, který ale není faulem. Jedná se o: Argumentum a fortiori Označte, o který argumentační faul se bude jednat v následujícím případě: „Pokud obžalovaný odmítne před soudem vypovídat, je nepochybně vinný v plném rozsahu.“ Falešné dilema Označte, o který argumentační faul se bude jednat v následujícím případě: „ Dle posledních průzkumů je drtivá většina národa proti přijímání uprchlíků, není tedy pochyb, že by azylová politika měla být restriktivní.“ Společenský apel (ad populum) Z následujících možností vyberte myšlenkové chyby, které lze považovat za zdroj iracionality: Vytváření souvislostí, které neexistují Generalizace závěrů na základě malého a nereprezentativního vzorku Generalizace a tvorba závěrů pouze na základě intuice Klamy jako argumentace zastrašováním (ad baculum) nebo i argumentace vyvolávající lítost (ad miserocordiam), působí především: Na předsudky a skupinové emoce Na emoce a další psychologické faktory Označte, o který argumentační faul se bude jednat v následujícím případě: „Všichni Romové chtějí místo práce pobírat sociální dávky. Osobně jich znám deset a všichni tímto způsobem žijí.“ Unáhlené zobecnění O jaký argumentační faul se jedná v následujícím případě: „Stejným způsobem se mnou mluvil i Váš předchůdce, který zde od té doby již nepracuje.“ Argumentace silou (ad baculum) O logických klamech platí: Mohou být založeny na víceznačnosti či nejasnosti pojmů či výroků. Mohou být založeny na manipulaci s fakty O jaký argumentační faul se jedná v případě, když se řečník snaží prokázat něco, co se již předpokládá, resp. Závěr je obsažen v premisách argumentu Argumentace či důkaz kruhem. O jaký argumentační faul se jedná v následujícím případe: „Já vím, že jste velmi rozumný a vzdělaný člověk, proto nepochybuji, že se mnou budete souhlasit.“ Snaha získat si odpůrce lichotkami (ad vaninatem) O jaký argumentační faul se jedná v následujícím případě: „Kdyby útočníci napadli tvé dítě, taky bys pro ně chtěl trest smrti.“ Působení na city Mezi argumentační fauly nepatří Argumentum per analogiam juris Argumentum a minori ad maius Argumentum per eliminationem V odborné literatuře nalezneme různé druhy logických klamů. Nejčastěji rozlišujeme: Klamy založené na oslovení emocí Jazykové klamy založené na víceznačnosti či nejasnosti pojmu nebo výroku. Klamy založené na manipulaci skutečnosti O jaký argumentační faul se jedná: „ Zeptal jsem se pěti lidí, přičemž všichni z nich považují Brexit za pochopitelný. Z toho usuzuji, že Češi s vystoupením VB z EU souhlasí.“ Unáhlené zobecnení Nereprezentativní vzorek Označte, o který argumentační faul se bude jednat v následujícím případě: „Právní předpisy na úrovni zákonů mají s ohledem na své označení stejnou vlastnost jako přírodní zákony, jsou neměnné.“ Klamná analogie Následující úryvek je příkladem jednoho z chybných druhů argumentace. Určete jakého. „Nelze vyvrátit, že Atlantida neexistovala, proto Atlantida musela existovat.“ Argumentum ad ignorantiam Následující úryvek je příkladem jednoho z chybných druhů argumentace. Určete jakého. „Zminovaný argument nelze brát vážně, protože je jeho autor, jak je všeobecně známo, úzce spojen s jednou z našich největších energetických společností.“ Argumentum ad hominem O argumentum ad baculum platí: Můžeme jej označit také jako argument : „silou“ či „holí“ Jedná se o klamný, či chybný argumentace O jaký argumentační faul se jedná v následujícím případě „Můj názor podpořil také jeden z předních odborníků na bioetiku, který se v dané věci určitě orientuje lépe než my dva dohromady.“ Odvolání se na autoritu (ad verecundiam)

Témata, do kterých materiál patří