Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Shrnutí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (7,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Který (popřípadě které) z níže uvedených úryvků obsahuje (obsahují) zamlčenou premisu? Pokud bude stát finančně podporovat naši kulturu,…. Měli bychom se snažit žít zdravě,… Dveře od domu byly… 2. Uvedený zákaz „Jestliže je zakázáno chodit po trávníku, tím spíše je zakázáno jeho vyrývání.“ Je příkladem argumentace: Argumentum a minori ad maius 3. Označte správná tvrzení : Argumentace pomáhá řešit tzv. hard cases Argumentace je v právu úzce spojena s interpretací 4. Následující úsudek je příkladem jednoho z argumentů specifické právní logiky. Určete jakého „Je – li vlastník povinen strpět ,aby ve stavu nouze v nezbytné míře a za náhradu byla použita jeho věc,tím spíše je to povinen ...“ Argumentum a fortiori 5. Součástí struktury argumentu je: Indikátor závěru Premisa Konkluze 6. Následující úryvek je příkladem jednoho ze způsobů logic.usuzování. Určete jakého. „ Cena všech drahých kovů v posledním roce stoupla. Zlato je drahý kov. Cena zlata proto v poslední době stoupla.“ Dedukce 7. Umění či schopnost dostat v debatě za pravdu se nazývá : Eristika 8. Následující úryvek je příkladem jednoho z chybných druhů argumentace . Určete jakého. „Zminovaný argument nelze brát vážně, protože je jeho autor, jak je všeobecně známo, úzce spojen s jednou z našich největších energetických společností.“ Argumentum ad hominem 9. O argumentum ad baculum platí: Můžeme jej označit také jako argument : „silou“ či „holí“ Jedná se o klamný, či chybný argumentace 10. Schéma argumentu, dle kterého přicházíme s určitým závěrem a a ten následně pomocí argumentačních schémat testujeme, se nazývá : Platonovo schéma argumentu 11. Argumentace v právu může probíhat : V rovině právní kvalifikace V rovině de lege lata V rovině de lege ferenda V rovině skutkové 12.„Je-li vlastník povinen strpět, aby ve stavu nouze v nezbytné míře a za náhradu byla použita jeho věc, tím spíše je to povinen strpět držitel věci.“ Argumentum a fortiori „Stanoví-li právní předpis něco o nemovitostech, pak to neplatí o movitých věcech.“ Argumentum a contrario 14. Který (popřípadě které) z níže uvedených úryvků můžeme považovat za argument? Každá nepodmíněná perfektní právní norma obsahuje dispozici a sankci a současně postrádá hypotézu. Soudní řízení muselo být zastaveno, protože podmínky řízení nebyly splněny a jejich nedostatky byly neodstranitelné. „Nelze vyvrátit, že Atlantida neexistovala, proto Atlantida musela existovat.“Argumentum ad ignorantiam 16.Který (popřípadě které) z níže uvedených úryvků obsahuje (obsahují) zamlčenou premisu?Pokud bude stát finančně podporovat naši kulturu v zahraničí, výrazně se tím zvýší pozitivní povědomí o naší zemi. Stát však naši kulturu dostatečně nepodporuje. Z dlouhodobého hlediska tedy nemůžeme očekávat nárůst turistického ruchu. Měli bychom se snažit žít zdravě, proto bychom měli každý den sníst alespoň pět druhů čerstvého ovoce nebo zeleniny. 17. Následující úryvek je příkladem jednoho ze způsobů logického usuzování. Určete jakého. „Švédsko má vysoký Index lidského rozvoje – stejně jako Norsko a Finsko. Jak je vidět, severské země mají vesměs vysoký Index lidského rozvoje.“ Indukce 18. Jakým termínem označujeme způsob logického myšlení, při kterém z pravdivého závěru usuzujeme na předpoklady, které ho mohly způsobit (resp. pro soubor pozorovaných jevů formulujeme určitou hypotézu)? Abdukce

Témata, do kterých materiál patří