Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. odpovědník AKAP!

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pan Z 1) Do skutkové roviny tohoto právního případu patří: Podávání heparinu pacientům panem Z. 2) Které následující okolnosti jsou relevantní z pohledu naplnění skutkové podstaty trestného činu vraždy? Příčinná souvislost mezi úmrtím pacientů a podáním heparinu panem Z. Úmyslný charakter jednání pana Z. 3) O znaleckém posudku platí: Pokud znalec podá hrubě zkreslený nebo neúplný posudek, může být potrestán odnětím svobody. Znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci pochybnost o jeho nepodjatosti. 4) O skutkové rovině právního případu platí: Souvisí s otázkami typu kdy, kde, jakým způsobem se stal pro právo relevantní skutek. 5) Které z následujících právních předpisů dopadají na tento právní případ: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 6) O nepříčetnosti v rovině zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník platí: Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. 7) Jaký je právní charakter tohoto právního případu? Veřejnoprávní 8) O skutkové rovině právního případu platí: Souvisí s otázkami typu, kde, jakým způsobem se stal pro právo relevantní skutek. 9) Které z uvedených subjektů můžeme v tomto právním případu označit za jeho aktéry? Krajské státní zastupitelství v H.K. Krajský soud v H.K. Pana Z 10) Pro veřejnoprávní vztahy platí: Jedná se o asymetrické právní vztahy. Orgán veřejné moci má v rámci tohoto právního vztahu nadřazené postavení. 11) Které následující okolnosti jsou relevantní z pohledu naplnění skutkové podstaty trestného činu vraždy? Úmyslný charakter jednání pana Z. Příčinná souvislost mezi úmrtím pacientů a podáním heparinu panem Z. 12) Které z uvedených subjektů můžeme v tomto právním případu označit za jeho aktéry? Krajský soud v H.K. Pana Z. Krajské státní zastupitelství v H.K. 13) Do procesní roviny tohoto právního případu patří: Případné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení Podání stížnosti České obchodní inspekci SENCOR 1) Jaký je právní charakter tohoto právního případu? Smíšený 2) Do skutkové roviny tohoto právního případu patří: Reklamace zakoupeného digitálního tlakoměru SENCOR Zakoupení digitálního tlakoměru SENCOR. 3) Mezi kterými z níže uvedených subjektů je vztah s veřejnoprávním charakterem? Mezi společností SENCOR a Českou obchodní inspekci. 4) O reklamaci v rovině zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele platí: Prodávající je s výjimkou některých zákonem vymezených případů povinen přijmout reklamaci v kterékoliv ze svých provozoven Nepřijetí reklamace prodávajícím může představovat správní delikt. 5) O skutkové rovině právního případu patří: Souvisí s otázkami typu kdy, kde, jakým způsobem se stal pro právo relevantní skutek. 6) Který z uvedených subjektů může rozhodovat o oprávnění reklamace? Soud????????????????????????????????? 7) Do procesní roviny příkladu patří: Vše kromě zakoupení???????????????????????????? 8) Pro soukromoprávní vztahy platí Symetrické????????????????????????? Jedná se o symetrické právní vztahy Postavení rovné????????????????????????? Postavení účastníků soukromoprávního vztahu je rovné 9) Mezi kterými z níže uvedených subjektů je vztah s veřejnoprávním charakterem? Mezi společností SENCOR a Českou obchodní inspekci. 10) Které z uvedených subjektů můžeme v tomto právním případu označit za aktéry sporu? Stěžovatele Společnost SENCOR 11) Do skutkové roviny tohoto právního případu patří: Zakoupení digitálního tlakoměru SENCOR Reklamace zakoupeného digitálního tlakoměru SENCOR. 12) O skutkové rovině právního případu platí: Souvisí s otázkami typu kdy, kde, jakým způsobem se stal pro právo relevantní skutek 13) Které z následujících právních předpisů dopadají na tento právní případ: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 14) Do procesní roviny tohoto právního případu patří: Podání stížnosti České obchodné inspekci Případné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení Sdělené České obchodní inspekce ze dne 23.2.2011

Témata, do kterých materiál patří