Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Odpověník-7.úkol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

„Je-li vlastník povinen strpět, aby ve stavu nouze v nezbytné míře a za náhradu byla použita jeho věc, tím spíše je to povinen strpět držitel věci.“Argumentum a fortioriArgumentum a contrario Dedukce Argumentum a contrarioArgumentum reductione ad absurdum Který (popřípadě které) z níže uvedených úryvků můžeme považovat za argument? Každá nepodmíněná perfektní právní norma obsahuje dispozici a sankci a současně postrádá hypotézu. Tato právní norma obsahuje dispozici a sankci a současně postrádá hypotézu. Tato právní norma je nepodmíněnou perfektní právní normou. V odborné literatuře se můžeme setkat s různými klasifikacemi druhů legitimity. Soudní řízení muselo být zastaveno, protože podmínky řízení nebyly splněny a jejich nedostatky byly neodstranitelné. ..první a poslední je správně Argumentum ad ignorantiamArgumentace kruhem Který (popřípadě které) z níže uvedených úryvků obsahuje (obsahují) zamlčenou premisu?Dveře od domu nebyly zamčené. Není tedy překvapivé, že došlo k vloupání. Pokud bude stát finančně podporovat naši kulturu v zahraničí, výrazně se tím zvýší pozitivní povědomí o naší zemi. Stát však naši kulturu dostatečně nepodporuje. Z dlouhodobého hlediska tedy nemůžeme očekávat nárůst turistického ruchu. Pan Novák má právnické vzdělání, protože je notář a každý notář má právnické vzdělání. Měli bychom se snažit žít zdravě, proto bychom měli každý den sníst alespoň pět druhů čerstvého ovoce nebo zeleniny. Následující úryvek je příkladem jednoho ze způsobů logického usuzování. Určete jakého. „Švédsko má vysoký Index lidského rozvoje – stejně jako Norsko a Finsko. Jak je vidět, severské země mají vesměs vysoký Index lidského rozvoje.“ Indukce Dedukce Abdukce Jakým termínem označujeme způsob logického myšlení, při kterém z pravdivého závěru usuzujeme na předpoklady, které ho mohly způsobit (resp. pro soubor pozorovaných jevů formulujeme určitou hypotézu)? Abdukce Indukce Dedukce V OTÁZCE S ARGUMENTEM A ENERGETICKOU SPOLEČNOSTÍ JE SPRÁVNĚ ARGUMENTUM AD HOMINEM!

Témata, do kterých materiál patří