Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRACOVNÍ LIST Ma 7 - k 3. čtvrtletce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PRACOVNÍ LIST Procvičování k 3. čtvrtletní písemné práci z matematiky pro 7. ročník Čtyřúhelníky – rozdělení, vlastnosti, konstrukce lichoběžníkuPojmenuj čtyřúhelníky uvedené na obrázku, případně je zařaď do skupin: __________________ __________________ __________________ __________________ ____________________________________ ____________________________________ Uveď, které čtyřúhelníky patří do následujících skupin rovnoběžníků: ROVNOBĚŽNÍKY Pravoúhlé Rovnostranné Podle uvedených vlastností urči, o jaký rovnoběžník se jedná, u každého proveď náčrt a popis: ____________ – Všechny strany jsou stejně dlouhé. Všechny vnitřní úhly jsou pravé. Úhlopříčky se navzájem půlí. Úhlopříčky mají stejnou délku. Úhlopříčky jsou k sobě kolmé. Úhlopříčky půlí vnitřní úhly. ____________ – Sousední strany mají různé délky. Vnitřní úhly jsou pravé. Úhlopříčky se navzájem půlí. Úhlopříčky mají stejnou délku. Úhlopříčkynejsou k sobě kolmé. Úhlopříčky nepůlí vnitřní úhly. ____________ – Všechny strany jsou stejně dlouhé. Žádný vnitřní úhel není pravý. Úhlopříčky se navzájem půlí. Úhlopříčky mají různé délky. Úhlopříčky jsou k sobě kolmé. Úhlopříčky půlí vnitřní úhly. ____________ – Sousední strany mají různé délky. Žádný vnitřní úhel není pravý. Úhlopříčky se navzájem půlí. Úhlopříčky mají různé délky. Úhlopříčkynejsou k sobě kolmé. Úhlopříčky nepůlí vnitřní úhly. ________________________________________________________________________________________________________________________________ V textu správně vyznač, které vlastnosti platí pro lichoběžník: Dvě protější strany lichoběžníku jsourovnoběžné/ různoběžné a zbývající dvě strany jsourovnoběžné/ různoběžné. Proveď náčrt a popis lichoběžníku, vyznač v němzákladny,ramena avýšku, uveď také 2 speciální typy lichoběžníků: Sestroj lichoběžník ABCD, ve kterém jsou délky základena = 3 cm,c = 1,2 cm, délka rameneb = 1,5 cm a délka úhlopříčky |AC| = 2 cm. (rozbor, postup konstrukce, konstrukce) Racionální číslaPorovnej pomocí znaků >, < tato čísla: – 0,17 a – Vypočítej: – – Vypočítej: –1,4 . Vypočítej Poměr, postupný poměrNapiš číslo 54 jakou součet dvou čísel, pro která platí: První sčítanec a druhý sčítanec jsou v poměru 14 : 4 54 = __ + __ 22 : 5 54 = __ + __ 25 : 2954 = __ + __ Změň číslo 48 v poměru 1,2 :Doplň správná čísla v postupném poměru tak, aby platila rovnost: 5 : 4 : __ = __ : 8 : 6 __ : 3 : 5 = 12 : 9 : __ Rozděl číslo 265 v poměru 2 : 7 : 17 : 27

Témata, do kterých materiál patří