Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
otazky-posbirane-ze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

desmozom – MACULA 1, ZONULA 2 OBR takové tečky – ne gap junction (nexy), ne bazální, ale to spodní ploštěnci – zároveň ústní a řitní otvor; větvené střevo OBR před pubertou – to malé na kraji OBR aktinová vlákna – D vrstvy – nejsou v lebce ventrální – spodní míšní rohy (C) – OBR kontraktilní vakuoly – sladkovodní prvoci hladká svalovina – OBR myotuby – srůst myoblastů…? (c. odp. nebo co odp.)??? fibronektin – protein vlas – dermální papila – OBR (I) (uprostřed) různě zralé lymfocyty – OBR pneumocyty granulární – ne makrofágy (modré buňky) vzdušnice – kyslík k jednotlivým buňkám; tekutina hlístice – spikuly deferens – F (OBR) řasinka (stereocilie) – epidydymis OBR – přechodný epitel, močový měchýř pleura – poplicnice+pohrudnice; tekutina slezina – krev odbourává škodliviny; hromadí se tu T-lymfocyty krypty – mandle maz. žlázy – holokrinní; vlas v horní části prostata – blízko moč. měchýře; ne celá z kolagenního vaziva serózní žlázy hyponichium – C (OBR) osifikace – není správná žádná – zvětšení chondrocytů a vápník 1.osifikace OBR – růst. chrupavka 2.fibrilární kost – desmogenní i chondrogenní osifikace 3.OBR – interlob. véna – velká bílá 4.OBR – interlob. arterie – malá nahoře 5.mozeček – cerebellum; mezimozek – diencefalon? (to spodní) latinsky! 6.stratum corneum – nejsvrchnější vrstva 7.typy kostní tkáně – všechny typy správně 8.červená vlákna – více myoglobinu; ne mitochondrie; pomalá! 9.průřez hlemýžděm – membrána b….! 10.T3, T4 – folikuly …? 11.retikulocyt – vývojové stádium erytrocytu 12.vlas v ostrůvcích, není ovlivněn hormony 13.Lieberkuhnovy krypty – jednoduché tubulózní žlázy 14.OBR – endomysium 15.OBR – před pubertou se u žen vyskytuje ve vaječníku - primární folikul 16.chámovod ústí do – močové trubice 17.OBR – Graaphův folikul 18.OBR – nexus (gap junction) 19.adenohypofýza z – orálního ektodermu, Ratheovy výchlipky 20.prostata z – tubuloalveolárních žlázek, kolagenního vaziva, elastických vláken, hladká svaloviny 21.mikroklky – tvoří kartáčový lem, obsahují aktinová filamenta, zvětšují absorpční povrch ve střevě 22.OBR – močová trubice 23.býložravci – herbivora, další trávící trakt 24.papily hrazené – četné chuťové pohárky, ohraničené brázdou 25.OBR – podčelistní žláza 26.OBR – játra, hepatická artérie 27.mazové žlázy – holokrinní alveolární 28.mléčná žláza – apokrinní 29.potní žlázy – merokrinní, tubulózní stočené 30.syndesmoris – kostrový spoj přes vazivo 31.chondrocyty metabolizují – glukózu cestou anaerobní glykolýzy → kyselina mléčná 32.v tunica media není – endotel 33.OBR - neutrofil (není makrofág) 34.vzdušnice – vedou až k buňce, v terminálních úsecích kapalina 35.myokard – 1 jádro, T-tubuly 36.sympatická vlákna vycházejí z – míchy, hrudní a bederní obratle 37.plicní surfaktant tvoří – granulární pneumocyty 38.hladká svalovina – bez T-tubulů, 1 jádro 39.OBR – hyponichium 40.vzdušnice – svlékají se s kutikulou 41.do glomerulu vstupuje – arteriola 42.prostata – tvořená tubul=ozní/tubuloalveolárními žlázami 43.OBR – čichová buňka 44.aony – zvětšují povrch, od neuronu tenčí 45.OBR – vlas, co je ze škáry 46.co je ve vnitřní vlasové pochvě? OBRÁZKY 47.Obrázky – vlas(určit vnější epitel) 48. nehet (určit hyponychium a eponychium) 49.ovariální folikul (něco popsat) 50. 1 na mužské pohlavní ústrojí – určit pod kterým číslem je rete testis, 51.obrázek na proužky – já měla A-proužek 52.hladká svalovina 53.cylindrický epitel 54.určit na obrázku desmozom 55.schéma uložení míchy v páteřním kanále (prezentace Nervový systém a smyslové orgány – ventrální kořen) 56.průřez hlemýždě ucha (membrána tectoria) OTÁZKY: Interkalární diskyspermatogonieco obaluje ganglia – Satelitové buňky myelinizovaná vláknanemyelizinovaná vláknaco jsou omnivora co je epiglottis bronchy (vznikají přímým dělením trachey,obsahují chrupavku)vícevrstevný epitel dlaždicovýpodocyty juxtaglomerulární buňky(mesangiocyty, intersticiální buňky)nadledviny (produkují adrenalin, kůra se dělí na 3 části)z glomerulů vystupuje (arterioly)červená vlákna ( velké množství myoglobinu a mitochondrií, pomalá odpověď)co neobsahuje adenohypofýza( - pars nervosa)pinealocyty (viz přednáška endokrinní a imunitní systém)brzlík (produkce T-lymfocytů, dělení na kůru a dřeň)co obsahuje krypty (mandle) pericyty (okolo kapilár, kontraktilní fce a mezenchymový původ) rozdíl mezi elastickou arterií a arterií(počet elastických vláken)části srdce (endokard, myokard, epikard)odkud vychází artériehyalinní a elastická chrupavka(vybrat správná tvrzení)preparáty kostní tkáně (výbrusy, řezy odvápněnou kostí) Haversův systém (lamely uloženy koncentricky, většinou v kompaktní kosti)při jaké osifikaci vzniká primární kost ( u desmogenní i chondrogenní)odontoblasty (mezodermového původu, produkují dentin) co vzniká ze všech tří zár. listů (epitely)aké pojivo je v dermis (neuspořádané husté vláknité)plasmatické buňky (loukoťovité jádro)co se nachází v molekulární vrstvě mozečku ( vlákna) arachnoideakteré buňky obsahují nejvíce mitochondrií( vyběr: buňky přenášející ionty, syntetizující proteiny, secernující hlen, produkující steroidy)co je typické pro desmozomco tvoří stratum terminativum( stratum basale a stratum spinosum)která vrstva obsahuje desmozomy a hemidesmozomy (stratum basale)adipocyty- diferencují se z mezenchymálních buněkdostávají do krvekterý orgán má stěnu s cirkulárními řasami- tenké střevok subjednotkám myosinu nepatří- troponin , G-aktin4 STEJNÉ obrázky z rozmnožovací soustavy, vše latinsky2x obrázek vlasu- určit cibulku, a hraniční epitelDo čeho ústí ductus deferens?Co produkuje surfaktant?Obrazek VS člověka a něco určitPotom obrázek se stavbou vlasu.Hodně otázek na žlázy (ale všechny ty obrázky byly z prezentací) obrázek sarkomery, určit, kde je H proužeksprinteři. Morfologie TS u hmyzuobrázek oka plus popisNěco o papilách, myslím, že jaké obsahují chuťové pohárky.z ceho se sklada lamina germinativum? lamina basale a l. spinosumJakého původu jsou mikroglie. Mezenchymalnijsou v bronchách chrupavky? AnoJaký typ chlopně je mezi pravou s

Témata, do kterých materiál patří