Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Státověda (MP121Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP121Zk - Státověda, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Lisabonská smlouva I Neznámý 05.07.2020 19:42 0
Moc bezmocných Neznámý 05.07.2020 19:42 0
Otázky ke zkoušce Neznámý 05.07.2020 19:42 5
přednáška 15.11. - státověda Neznámý 05.07.2020 19:41 0
Přednášky Státověda Neznámý 05.07.2020 19:42 3
Státověda Neznámý 05.07.2020 19:42 6
Státověda kompletní shrnutí ke zkoušce Neznámý 05.07.2020 19:42 15
Státověda výpisy z olomoucké učebnice Neznámý 05.07.2020 19:42 1
Státověda vypracované otázky Neznámý 05.07.2020 19:42 3
Vypracované otázky Neznámý 05.07.2020 19:42 12
VYPRACOVANÉ OTÁZKY Neznámý 18.01.2022 19:48 7

Další informace

Cíl

At the end of the course the student will understand the crucial terms Po absolvování přemětu bude student chápat základní a výchozimi pojmy státovědy a ústavního práva; bude znát strukturu a fungování moderního státu; bude schopen charakterizovat ústavu a ústavní právo samotné; bude rozumět základům lidskoprávní ochrany.

Osnova

Stát a studium jeho povahypředmět a metody státovědystát a společnostvývoj učení o státumoderní stát, jeho znaky a organizacečinnost moderního státu a jeho funkcedemokracie a stát, moderní stát a postavení jednotlivceústava a moderní státpojem a členění formy státu a forem vládyparlament, parlamentarismus a zákonodárstvíhlava státu, vládní a výkonné orgányorgány a jiné prostředky ochrany právaúzemní organizace státu a její formy, samospráva.

Literatura

povinná literaturaFILIP, Jan a Jan SVATOŇ . Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7357-685-1. URL infoneurčenoKLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 2. přeprac a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2006. 424 s. ISBN 80-7357-179-X. infoPAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 80-7201-141-3. infoHOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 1. vyd. Praha: Nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 1995. 173 s. ISBN 80-85305-32-1. infoRÁZKOVÁ, Renata. Dějiny právní filozofie. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 255 s. ISBN 80-210-1574-8. infoMístní správa v liberálních demokraciích :úvodní náčrt. Edited by J. A. Chandler, Translated by Jan Svatoň - Soňa Skulová. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 80-7239-023-6. infoSVATOŇ, Jan . Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 s. ISBN 80-85765-89-6. info

Požadavky

NOW ( MP121Z Státověda - seminář ) || MP121Z Státověda - seminář || CM121Z Státověda - seminář

Garant

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Vyučující

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.prof. JUDr. Jan Filip, CSc.doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.Mgr. Michal HájekJUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D.Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.