Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Státověda kompletní shrnutí ke zkoušce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (317.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Stát a studium jeho povahy; ontologické a gnoseologické hledisko

Stát a studium jeho povahy

Povaha

 • stát by měl být ústavní, demokratický, právní a daňový

Úloha

 • moderní stát je státem společnosti, tzn., že společnost stát vytváří pro sebe, ne pro jednotlivce nebo pro skupinu

 • stát má pečovat o rovnováhu ve společnosti, o dobrodiní, tzn., aby nedocházelo k diskriminaci

Organizace
 • stát se skládá ze státních orgánů, mezi nimiž existují vztahy

 • nutné je poznat, jak vše funguje

Činnost
 • je upravena právem stejně jako u organizací

 • moderní stát komunikuje se společností prostřednictvím práva

Stát je spojován s
 • území: určitá část zemského povrchu, na které se uplatňuje svrchovanost moci vůči jinému státu

 • státní obyvatelstvo

 • státní moc: určitými postupy je institucionalizována, stát by ji měl používat, až vyčerpá další možnosti svého působení

 • státní aparát: subjekty, které působí ve jménu státu, rozhodují o právech fyzických a právnických osob; patří sem soudy, ministerstva, obecní a krajské úřady

 • právní řád: měl by sloužit jako beneficium (proti diskriminaci)

 • právnická osoba veřejného práva: stát reguluje společenské vztahy, je v nadřazeném postavení, rozhoduje

 • právnická osoba soukromého práva: stát je jeden ze subjektů, je srovnatelný s jinými subjekty

 • specificky organizovaná společenská skupina: stát má zajistit legalitu (respektování zákonnosti) a legitimitu

Problémy jsou nazíratelné ze dvou hledisek:

Ontologické hledisko

 • co je to stát, jeho vývoj

Metaforistické charakteristiky státu

 • organistická teorie státu: přirovnávání státu k lidskému organismu (hlava a tělo státu)

 • mechanistická koncepce: stát je stroj (spojení jednotlivých částí), státní mechanismus (organizace skládající se z částí a ze vztahů mezi nimi), stát chápán jako nástroj vlády (moci)

 • instrumentální pojetí státu: otázka subjektu, který disponuje nástrojem moci

 • Jellinkova charakteristika podstaty státu: státní území, obyvatelstvo jej obývající, určité organizace tohoto obyvatelstva, která slouží výkonu státní moci

Gnoseologické hledisko

vše ostatní (společnost, státní moc, všeobecná závaznost práva, představy o míře působení a péče státu o obecné blaho)

 1. Předmět státovědy

Předmět státovědy

 • zabývá se vztahem státu a práva, je to teoretická a aplikovaná disciplína

 • subjekty, které jsou objektem názvu státovědy:

 • stát, jiné státy, vztahy mezi státy

 • samosprávné subjekty

 • jednotlivec

 • vztahy samosprávných subjektů k jiným státům

 • vztah jednotlivce k jinému státu nebo samosprávného subjektu jiného státu

 • vztah jednotlivce a mezinárodních organizací

 • vztah jednotlivce a soukromoprávní instituce

 • další kombinace vztahů

 • zabývá se jím právní odvětví (souhrn norem regulující vztahy určitého druhu; upravují to, co má být, ne to, co je)

Témata, do kterých materiál patří