Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo II (MP203Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP203Zk - Římské právo II, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Kompletní shrnutí Neznámý 05.07.2020 22:25 2
Latinské pojmy a spojení Neznámý 05.07.2020 22:24 1
Otázky ke zkoušce Neznámý 05.07.2020 22:25 4
říman otázky Neznámý 05.07.2020 22:24 4
ŘP-Příklady Neznámý 05.07.2020 22:24 4
Shrnutí Neznámý 05.07.2020 22:24 0
Vzorová písemka Neznámý 05.07.2020 22:24 6
Zápočet poznámky Neznámý 05.07.2020 22:24 1
Zápočet Salák Neznámý 05.07.2020 22:24 3
Zkouška vypracované ústní otázky 2015 Neznámý 05.07.2020 22:24 4
Zpracované hlavní otázky Neznámý 05.07.2020 22:24 1

Další informace

Cíl

Římské právo představuje propedeutický základ pro studium pozitivních soukromoprávních oborů. Je bází pro pochopení základních přirozenoprávních principů a techniky právního myšlení.Na konci kurzu bude student schopen:orientovat se v systému římského práva;rozeznávat vliv římského práva na právo pozdější včetně práva současného;analýzy a pochopení jednotlivých institutů práva a jejich vývoje;pochopení provázanosti těchto institutů;analýzy a interpretace textů /příkladů/ a jejich řešení;

Osnova

Věcná právaPrávo závazkovéPrávo dědické

Literatura

KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. infoGAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách [Univerzita Karlova, 1981] : GAIUS (Variant) : Institutionum commentarii quattuor (Orig.). Translated by Jaromír Kincl. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 274 s. infoBLAHO, Peter a Herbert HAUSMANINGER. Praktické štúdie z rímského práva. Wien: Manz, 1993. 220 s. ISBN 80-85719-01-0. infoURFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994. viii, 135. ISBN 80-7049-107-8. infoSKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. infoBLAHO, Peter, Ivan HARAMIA a Michaela ŽIDLICKÁ. Základy rímskeho práva. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1997. 483 s. ISBN 80-85719-07-X. info

Požadavky

NOW ( MP203Z Římské právo II sem ) || MP203Z Římské právo II sem || CM203Z Římské právo II sem

Garant

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Vyučující

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.JUDr. Renata Veselá, Ph.D.JUDr. Pavel Salák, Ph.D.JUDr. Bc. Radek Černoch, Ph.D.