Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Obchodní právo II (MP506Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP506Z - Obchodní právo II, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Absolutní výcuc Neznámý 05.07.2020 23:17 1
Obchod 2 - shrnutí Neznámý 05.07.2020 23:17 0
Obchodní korporace + náhrada škody Neznámý 05.07.2020 23:17 2
Otázky, co bývají na testu Neznámý 05.07.2020 23:17 3
S1 Stručný přehled Neznámý 05.07.2020 23:17 1
S2 Přehled osobních a kapitálových společností Neznámý 05.07.2020 23:17 0
S3 a S4 Podíly - přehled Neznámý 05.07.2020 23:17 0
S3 Základní kapitál a vklady v obchodních korporacích Neznámý 05.07.2020 23:17 0
S5 Orgány obchodních korporací, členové Neznámý 05.07.2020 23:17 1
S6 Obchodní korporace - jednání podnikatele a přehled judikatury Neznámý 05.07.2020 23:17 1
S7_Podnikatel Neznámý 05.07.2020 23:17 1
S8 Osobní obchodní společnosti, s.r.o. Neznámý 05.07.2020 23:17 1
S9 Akciová společnost Neznámý 05.07.2020 23:17 2

Další informace

Cíl

Předmět seznamuje studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Student nabývá vědomostí tvořících teoretický základ oboru, v seminární výuce praktikuje výklad a aplikaci práva.Na konci tohoto kursu student ovládá právní úpravu obchodních společností, hospodářské soutěže, obchodních závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu umí vysvětlit, aplikovat ji na konkrétní případy a vytvářet právní stanoviska k těmto případům.

Osnova

* Výklady o subjektech** Pojem podnikatel, podnikání, jednání podnikatele, obchodní rejstřík** Obecná úprava obchodních společností** Společnost s ručením omezeným** Akciová společnost** Družstvo* Výklady o obecné úpravě obchodních závazků** Úvod do studia obchodních závazkových vztahů** Druhy obchodů** Působnost obchodního zákoníku v závazkových vztazích.** Uzavírání obchodních smluv** Typové smlouvy a inominátní kontrakt** Obchodní podmínky** Zajišťovací instituty - přehled** Zánik závazků splněním a jinými způsoby** Odpovědnostní vztahy v obchodním právu** Čas jako obchodněprávní skutečnost, promlčení

Literatura

Bejček, J. - Eliáš, K. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-781-4Eliáš, K. - Bartošíková, M. - Pokorná, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vyd., Praha: C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-391-4

Požadavky

( CM405Z Obchodní právo I || MP405Z Obchodní právo I )

Garant

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Vyučující

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.JUDr. Eva Večerková, Ph.D.JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.Mgr. Monika PříkazskáIng. Mgr. Radek RubanJUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.Kateřina Chovancová