Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Doba předhusitská, Jan Hus, Gotika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. DOBA PŘEDHUSICKÁ – KULTURNÍ VÝVOJ, GOTIKCÉ UMĚNÍ, OSOBNOST JANA HUSA a)Kulturní vývoj, gotické umění KRÁSNÉ KRONIKYZbraslavská kronika Petra ŽitavskéhoCisterciácký klášter, opat Ota Durynk a po něm Petr ŽitavskýJeho životopis Václava II.Do roku 1338, bohatá na informaceKronika tak řečeného DalimilaPsaná českyCelá veršovanáDokončena asi kolem 1314 – 1315Autor neznámý, velmi pročeská – kritika cizáku DALŠÍ LITERÁLNÍ DÍLAPensionář Abatyše KunhutyVrchol knižní gotické malbySbírka životopisu světcůValislavova bible (kol. 1340)Velislav notářem Karla IV.Knižní malbyBáseň AlexandreisV hudbě – minesengři = pěvci, milostní písně Gotika vznik v polovině 12. století ve FranciiRaná (od 12. století), vrcholná (13. - 14. století), pozdní (15. století)nečerpá z antiky, vystihuje princip křesťanského chápání světa, vše je dílem boha, všemu vtiskl pevný řád laicizace = vymanění z vlivu církve, demokratizace = zapojují se i nižší vrstvy a)gotická architektura: - doklad bohatství a moci církve - znaky - křížová žebrová klenba - 4 nebo 6 dílů, hvězdicovitá, síťová, vějířovitá, sklípková lomený oblouk – zakončení oken, dveří, portálů, symbol sepjatých rukou k modlitbě slabé zdi, zdobení oblouků = kružba, kulaté okna = rozety, barevné skla = vitráže vnější opěrný systém pilířů zakončeny věžičkami = fiály princip vertikalismu (vysoké budovy) z kamene a cihel + tzv. hrázděné zdivo - stavby - církevní(kláštery a kostely), světské (měšťanské domy, radnice, tržnice, kamenné mosty) - typická stavba - katedrála - vícelodní s ochozem kolem oltáře a věncem kaplí - hrady - vodní systém příkopů - zemanské tvrze - města - šachovnicový půdorys, podloubí - zahraniční památky: - katedrála Notre-Dame, Chartres, Remeš - kostel Santa Crose - Milánský dóm, Norimberské domy - česká gotika: - Klášter Nebeská brána u Tišnova - Staronová synagoga, hrad Zvíkov, Komplex pražského hradu, Chrám sv. Víta b)Osobnost Jana Husa JAN HUS Dětství a mládímezi léty 1369-1371 se narodil pravděpodobně v Husinci u Prachaticbyl z chudé rodiny, rodiče se rozhodli, že z něj bude kněz, byla to jediná šance na lepší vzdělání a tedy i na lepší budoucnostod roku 1390 studoval na Karlově univerzitějeho učitel mistr Stanislav ze Znojma byl šiřitelem reformátorské myšlenkyjako student byl zpočátku rozpustilý, účastnil se nejrůznějších studentských nezbedností, hlavně v souvislosti s koledami, rád popíjel víno, s oblibou hrával šachystudijní výsledky taky neměl nijak valné Studia na Karlově univerzitě1393 – bakalář1396 - mistr svobodných umění1398 - sám vyučuje na artistické fakultě1400 - vysvěcen na kněze1401-1402 - děkan artistické fakulty -1404 - bakalář teologie1409 - rektor univerzity v Praze Reformní působeníHus měl po vydání dekretu kutnohorského značný vliv na univerzitězpočátku byl podporován královským dvorem i arcibiskupembyl to veliký zastánce Wyklefových názorů → od 14. března 1402 je také kázal v kapli betlémské Kázání v kapli Betlémskékritizoval všechny nešvary – odírání chudáků, kupčení s odpustky, neřest a chamtivost, která se v církvi rozmohlatvrdil, že církev se zase musí stát společenstvím lidí určených Bohem ke spáse a ne institucí plnou tlustých chamtivých farářů, kteří okrádají chudáky a využívají své mocireformace církve se měla ujmout světská moc (panovník a šlechta) za toho kázání ztratil arcibiskupskou podporu: ten zakázal r. 1410 kázání v kapli a spálil taky Wyclifovy spisy → zbývala už jen královská podpora – té pozbyl, začal kázat proti odpustkům (z povolení prodeje odpustků plynuly do královské pokladny tučné daně), čekali ho církevní tresty: papež jej uvalil do klatby nad Prahou byl vyhlášen interdikt (zákaz bohoslužeb, prodávání svátosti) → Hus proto odešel z Prahy, uchýlil se na venkov, kde měl své stoupence, sepisuje zde své hlavní dílo De ecclesiabyl r. 1414 pozván na koncil do Kostnice, bylo mu slíbeno veřejné slyšení → myslel si, že jeho učení je v souladu s biblí a proto byl přesvědčen, že své učení obhájí, koncilu se tedy zúčastniljeho slyšení se změnilo v soudní přelíčení s kacířem, on odmítl odvolat „bludy“ které učí a rozsudek byl jasný:upálen byl 6. července 1415 na hranici, o rok později tak skončil i Jeromýr PražskýDíloO církvi (latinsky, De ecclesia)Proti bule papežské (latinsky)O českém pravopise – (latinsky, De orthographia bohemica)DcerkaVýklad Viery, Desatera a PáteřeKnížky o svatokupectvíPostila

Témata, do kterých materiál patří