Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Husitská revoluce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a)Husitská revoluce

 • Chtěli přijímat pod obojí – mohlo jen duchovenstvo

 • Jakoubek ze Stříbra

 • Zakázán kostnickým koncilem

 • Kalich – kališníci

 • Utrakvisté – latinsky sub utraquae specialle = přijímání pod obojí

 • REVOLUČNÍ SITUACE

 • Čeští a moravští páni zaslali protestní list proti upálení Jana Husa

 • Růst chiliastická hnutí – očekávají konec světa

 • V čele prosti kněží

 • 30. 7. 1419 – procesí z chrámu Panny Marie Sněžné

 • Pod vedením Jana Želivského

 • Defenestrace konšelů Nového města pražského

 • Na radnici byli vězněni nějací husité, nechtěli je pustit →defenestrace →začátek HUSITSKÉ REVOLUCE

 • HLAVNÍ HUSITSKÉ SKUPINY

 • Umírnění – husitské panstvo, nižší šlechta, staroměští měšťané

 • Praha – Staré město (Jakoubek ze Stříbra, Jan Rokycana)

 • Nové město (Jan Želivský)

 • Táboři – jižní a jihozápadní Čechy – centrum nové hradiště Tábor=obec bratří a sester

 • Biskup Mikuláš z Pelhřimova

 • Orebite – východočeský svaz s centrem v Hradci Králové

 • Po Žižkově smrti „Sirotci“

 • Severočeští husité – několik center (Louny, Žatec) – hejtman Jakoubek z Vřesovic

 • 4 ARTIKULY PRAŽSKÉ

 • Společný program husitu; všech husitských směrů

 • Přijat Táboři a Pražany roku 1420

 • 1. Svobodné hlásáni božího slova

 • 2. Přijímaní pod obojí

 • 3. Konec světského panováni kněžstva (hlavně majetek)

 • 4. Trestaní smrtelných hříchu

 • KATOLICKÁ STRANA

 • Oporou plzeňský landfrýd (=vojensko-politický spolek)

 • V čele Oldřich z Rožmberka a město Plzeň

 • Plzeň původně neformální centrum husitů, kazatel Václav Koranda →když nepřišel konec světa →vyhnání husitů →centrum katolické strany

 • 1420 vyhnán Koranda a odchází se Žižkou

 • BITVA U SUDOMĚŘE

 • 1419 – několikrát vyhnání radikální venkované z Prahy

 • Odchod pod vedením Žižky

X

 • Plzeňská hotovost a strakoničtí Johanité

 • Střed u Nekměře – poprvé použitá vozová hradba, husité vyhráli

 • 25.3 1420 – bitva u Sudoměře

 • Opevnění mezi rybníky (Makovec a Škaredý)

 • Husité vyhráli → šli pomoc stavět Tábor

 • PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA (1420)

 • Zikmund nezvolen českým králem

 • Táhl na Prahu, ta žádá o pomoc Tábor

 • Pražský hrad vydán Zikmundovi, pražská města se bránila, Zikmund je chtěl vyhladovět

 • Hora Vítkov (dnes Žižkov) – zásobovací trasa, kterou bránil Žižka

 • Narychlo se nechal korunovat na českého krále ve chrámu sv. Víta

 • Červenec 1421 – ČÁSLAVSKÝ SNĚM

 • =český zemský sněm – církev zde ztratila pozici, už zde nezasedala

 • Zrušení Zikmundové korunovace, hledání nového nástupce (Jagellonci)

 • DRUHÁ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA (1421)

 • Rozprášena u Žatce a Kutné Hory

 • 1422 – rozchod Žižky s Táborem →založeni tzv. Menšího Tábora

 • Žižkův vojenský řád

 • Nesmlouvané plnění Božího zákona

 • Vytvoření stálé polní vojsko s přísnou disciplínou

 • 1423 – vytvoření Svatohavelské koalice

 • Pražští umírnění husité + katolíci

 • 1421 – bitva u Malešova

 • Žižka poráží koalici

 • Chtěl táhnout na Prahu, ale na přímluvu Jana Rokycana táhl na Moravu a na této cestě umírá

Témata, do kterých materiál patří