Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo - 1842 Bylo mi zle, k smrti zle mi bylo z těch dlouhých muk, a když mne konečně odvázali a dovolili usednout, cítil jsem, že omdlévám. Poslední zřetelná slova, která jsem ještě zaslechl, byl rozsudek - strašný rozsudek smrti. A pak mi hlasy inkvizitorů splynuly v jediný snový, mátožný šum. Vyvolal ve mně představu otáčení, snad že se mi ve fantazii sléval s klapotem mlýnského kola. To trvalo jen chvilku, neboť záhy jsem už neslyšel nic. Ještě okamžik jsem však viděl - ovšem s jakou děsivou zveličeností! Spatřil jsem rty černě oděných soudců. Připadaly mi bílé - bělejší než list papíru, na kterém toto píši - a až pitvorně tenké, tenké úporným výrazem pevné, neoblomitelné rozhodnosti a krutého opovržení k mukám člověka. Ještě jsem viděl, jak tato ústa pronášejí rozsudek, který byl pro mne osudem, jak se kroutí tou smrtonosnou formulí. Viděl jsem, jak pronášejí slabiky mého jména, a zděsil jsem se, neboť se nic neozývalo. I. část Zasazení výňatku do kontextu díla Úryvek je ze začátku příběhu, kde si hlavní hrdina vyslechl trest. Téma a motiv Téma:Každá povídka má vlastní, např. Jáma a kyvadlo ukazuje na sílu inkvizice a její nelidské prostředky. Černý kocour - vnitřní démon člověka, reprezentován zvířetem Motivy:U každé povídky různé, např. u povídky Zlatý brouk – bohatství, mapa, hádanky, U jámy a kyvadla - strach, zoufalství, tajemno Časoprostor: Prostředí díla: vězení v Toledu (Španělsko) Čas díla: doba není přesně určena, pravděpodobně se jedná o počátek 19. st.U každé povídky jiné postavy, časoprostor zůstává převážně stejný- doba, ve které žil autor. Kompoziční výstavba Povídka je vystavena na dialogu mezi vypravěčem a jeho vědomím, dialogu prezentovaném ve formě dramatizovaného monologu. Odehrává se v uzavřeném prostoru. Každá povídka má samostatnou kapitolu(Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morgue, Černý kocour, Zánik domu Usherů, Zlatý brouk) Postupy různé u jednotlivých povídek (chronoligický, retrospektivní), použita gradace. Literární druh a žánr Druh:Próza Žánr:Hororová povídka (= kratší prozaické dílo, střední epika - dle rozsahu shodná s novelou, kratší než román, s jednoduchým příběhem, bez odboček od hlavní dějové linie a s menším počtem postav) II. část Vypravěč:ich - forma Postavy: V jámě a kyvadlo není žádná hlavní ani vedlejší postava, pouze trestanec, který vyprávý příběh.Trestanec: z textu se nedozvídáme jeho jméno, jedná se o kacíře, který je inkvizičním soudem odsouzen k trestu smrt. Černý kocour -Vypravěč - cholerik a alkoholik, což změní jeho lásku k zvířatům v čirou nenávist. Vraždy v ulici Morgue -C. Auguste Dupin – hlavní postava, která disponuje logickým a analytickým myšlením a jejím prostřednictvím se čtenář seznamuje s okolnostmi děje a s postupným vývojem situace. Vyprávěcí způsoby (jazyk) Výhradně spisovný, dále se zde vyskytují archaismy (= zastaralá slova, dnes již nepoužívaná, nahradila je slova nová, pojmenovávají stále existující skutečnosti, př. chřípí, kutna), přechodníky (př. drkotaje). V textu se vyskytují zvolání a důležité vjemy či věci jsou zvýrazněny kurzívou. Zejména nedostatek nadpřirozených elementů v povídce vyvolává hrůzu, místo děje je skutečné, nikoli smyšlené. „Realita“ příběhu je umocněna autorovým důrazem na pocit: kobka je tmavá, nevětraná a plná krys, vypravěč trpí žízní a hladem a kyvadlo s nabroušeným ostřím hrozí jeho rozkrájením.Ne uplně knižní-psáno pro širokou veřejnost, melodie slov a zvučnost rýmů. Typy promluvmonology, dialogy, přímá i nepřímá řeč III. část Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku epizeuxis –Bylo mi zle, k smrti zle mi bylo epiteton –snový, mátožný šum; děsivá zveličelost, pitvorně tenké, smrtonosná formule archaismus –oděný, píši přirovnání –bílé - bělejší než list papíru synekdocha –ústa pronášejí rozsudek Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.) spisovný jazyk,monolog hlavní postavy – odsouzeného Tropy a figury v díle Literárně-historický kontext Kontext autorovy tvorby Edgar Allan Poe (1809 – 1849) – americký básník, prozaik, esejista, zakladatel americké novely (= kratší prozaické dílo většinou bez odboček od hlavní dějové linie, střední epika - dle rozsahu shodná s povídkou, kratší než román, s výrazným až překvapivým zakončením – pointou - čti poentou), detektivky, hororu, některá díla lze považovat i za ranou science-fictionVe svých povídkách se zaměřuje na vraždy, děs a hrůzu, čímž se jako pragmatický redaktor snažil uspokojit literární poptávku své doby. Přestože fantastické, hrůzostrašné, kriminální a dobrodružné příběhy existovaly již před ním, Poe z nich dokázal vytěžit maximum a svými schopnosti je povýšit na novou úroveň. Poe se živil jako redaktor v době, kdy ještě neexistovali profesionální spisovatelé a autorské právo nebylo respektováno. Např. Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo známé nakladatelství Harpers nebylo ochotno Poeovy povídky vydat ani zadarmo. Většinu života strávil v bídě. Povídky vycházely postupně v několika amerických časo

Témata, do kterých materiál patří