Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Český jazyk 1 (KCJ / CESJ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCJ / CESJ1 - Český jazyk 1, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. Albert Camus - Cizinec Čtenářský deník 02.02.2018 22:16 2
10. Franz Kafka - Proces Čtenářský deník 02.02.2018 22:17 1
11. Karel Hynek Mácha - Máj Čtenářský deník 02.02.2018 22:17 4
12. Moliére - Lakomec Čtenářský deník 02.02.2018 22:17 4
13. Mrštíkové Alois a Vilém - Maryša Neznámý 02.02.2018 22:17 3
14. Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo Čtenářský deník 02.02.2018 22:17 16
15. Poláček Karel - Bylo nás pět Neznámý 02.02.2018 22:17 5
16. William Shakespear - Kupec benátský Neznámý 02.02.2018 22:17 15
17. John Steinbeck - O myších a lidech Neznámý 02.02.2018 22:17 11
18. John Ronald Reuel Tolkien - Hobit Neznámý 02.02.2018 22:17 11
19. Vladislav Vančura - Rozmarné léto Neznámý 02.02.2018 22:17 24
2. Karel Čapek - Bílá nemoc Čtenářský deník 02.02.2018 22:16 10
20. Emil Zola - Zabiják Čtenářský deník 02.02.2018 22:17 24
3. Karel Čapek - Válka s mloky Čtenářský deník 02.02.2018 22:16 9
5. Karel Jaromír Erben - Kytice Čtenářský deník 02.02.2018 22:16 6
6. Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby Čtenářský deník 02.02.2018 22:16 18
7. Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol Čtenářský deník 02.02.2018 22:16 1
8. Gogol - Revizor Čtenářský deník 02.02.2018 22:17 5

Další informace

Obsah

1. Obecné výklady o jazyce, funkce jazyka.2. Slovanské jazyky.3. Vývoj češtiny.4. Útvary českého národního jazyka; spisovnost a nespisovnost ve veřejné komunikaci.5. Zvuková a grafická stránka jazyka, členění a modulace souvislé řeči.6. Funkce a principy pravopisu.7. Vývoj písma a českého pravopisu; názory na reformu pravopisu.8. Slovo a základní pojmy z lexikologie.9. Obohacování české slovní zásoby, způsoby tvoření slov.10. Změny v současné české slovní zásobě.11. Lexikografie; typy slovníků.12. Slovní druhy, kritéria třídění; hodnocení slovní zásoby z hlediska vhodnosti a nevhodnosti.13. Formální tvarosloví - skloňování a časování, současná norma.

Získané způsobilosti

- znalost základní jazykovědné terminologie- znalost základní lingvistické literatury- znalost českého pravopisu (jeho podstata, historický vývoj, současný stav)- základní znalost rozvrstvení české slovní zásoby- dovednost pracovat se základními jazykovými příručkami a slovníky- schopnost aktivní aplikace získaných teoretických poznatků v samostatné praktické činnosti- schopnost reflexe vybraných problematických pravopisných jevů - kompetence - komunikační a interakční

Literatura

Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2000. DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Vademecum, 2010. ČECHOVÁ, M a kol. Čeština-Řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. Dodatek k Pravidlům českého pravopisu. Praha: Academia, 1994. HUBÁČEK, J a kol. Praktická cvičení z českého jazyka. Ostrava, 2010. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1993. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994.

Požadavky

Předmět bude ukončen zápočtem na konci zimního semestru na základě aktivní účasti v seminářích, vystoupení na aktuální jazykové téma a úspěšného absolvování testu na konci semestru.

Garant

doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.PhDr. Lucie Radková, Ph.D.doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.