Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Albert Camus - Cizinec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Albert Camus - Cizinec - 1942 Potom Raymond něco řekl Massonovi, jenže já nerozuměl co. Ale současně jsem zahlédl na konci pláže, hodně daleko od nás, jak se k nám blíží dva Arabové v modrácích. Podíval jsem se na Raymonda a ten mi řekl: „To je on.“ A šli jsme dál. Masson by byl rád věděl, jak nás mohli vystopovat až sem. Napadlo mě, že nás přece určitě viděli jít na autobus s plážovou kabelou, ale neříkal jsem nic. Arabové zvolna postupovali a už byli mnohem blíž. My jsme krok neměnili, ale Raymond řekl: „Jestli z toho bude rvačka, ty, Massone, si vem na mušku toho druhého. Já se o svého mládence postarám. Na Mersaulta zbyde, kdyby se připlet ještě někdo.“ Řekl jsem: „Ano,“ a Masson si strčil ruce do kapes. Připadalo mi, že rozpálený písek zčervenal. Stejnoměrným tempem jsme mířili k oběma Arabům. Vzdálenost se mezi námi pravidelně krátila. Několik kroků od nás se zastavili. Já s Massonem jsme zpomalili. Raymond vykročil rovnou ke svému mládenci. Skoro nebylo rozumět, co mu říká, ale Arab se tvářil, jako by ho chtěl nabrat hlavou. Vtom dal Raymond první ránu a hned volal Massona. Masson přikročil k tomu svému a plnou vahou mu dal dvě rány za sebou. Arab sebou plácl do vody a několik vteřin zůstal ležet nosem ke dnu, až mu kolem hlavy vyskakovaly na hladinu bublinky. Mezitím také Raymond útočil a tomu jeho mládenci crčela po obličeji krev. Raymond se ke mně otočil a řekl: „Teď uvidíš tu nakládačku.“ Já vykřikl: „Pozor, má nůž!“ Jenže to už měl Raymond paži rozšmiknutou a jizvu na tváři. I. část Zasazení výňatku do kontextu díla Úryvek je zařazen přibližně do poloviny románu, kdy dochází z potyčce s Araby Téma a motiv Téma:Zobrazuje pojetí existencionalistické filosofie - odpoutání od společnosti, nesmyslnost, Kniha řeší odloučení člověka, který je odlišný, od společnosti. Motivy:vina, trest, kritika maloměšťácké společnosti Časoprostor: Není přesně určen, zřejmě první polovina 20. století, Alžírsko Kompoziční výstavba Je chronologická, kauzalní (příčinná) a tektonická (uzavřená), je narušena retrospektivou a vnikem vnitřního světa. Členěn na odstavce, v úvahové části jde o 1.dějová - 6 kapitol - seznámení s M., smrt matky, seznámení se s Marií; vražda 2. část - úvahová - 5 kapitol – zatčení, výslechy, soudní přelíčení, sebereflexe Vysvětlení názvu díla:Cizinec – hlavní hrdina Mersault byl izolován od společnosti, uzavřený, proto cizinec. Autorský postoj:sympatizuje s hlavním hrdinou Literární druh a žánr Druh:próza Žánr:filosofický román, ale rozsahem spíš novela, zabývá se existencialismem, což je fil. směr který vznikl po první světové válce v Německu. Tento směr uznává pouze existence jedince, život člověka vnímán jako starost. II. část Vypravěč:ich - forma Postavy: Meursault – mladý úředník; cizinec ve společnosti, protože odmítá společenské konvence; vzpírá se běžným společenským konvencím; jeho jednání je jako souhra nesmyslných náhod, necítí odpovědnost za vinu (důraz na svobodnou volbu sebe sama – subjektivně chápaná svoboda, kterou nalézá v okamžitém, ničím nemotivovaném rozhodnutí k činu vraždy; život jako by pozbyl smyslu => ztráta schopnosti orientace a rozumového hodnocení světa; jednání pudové, pasivní registrace života a smrti, zbaven všech iluzí, vzdoruje osudu; dokonce nepřestává být upřímný a nehraje si na hrdinu; odmítá boha, odmítá prosit společnost o milost, smiřuje se se smrtí, dle mého neutrální postava, ani kladný ani záporný Raymond- pasák; oficiálně se prohlašuje za skladníka; zmlátí svou přítelkyni za nevěru, ale ta to poté řekne, přátelům Arabům a ti si Raymonda podají; násilník; do potyčky se zapletl i M. když svědčil na policii v R. prospěch a byl s R. když jej napadli Arabové; přítel M.; kvůli němu M. Araba zabil Marie – přítelkyně M., chtěla si ho vzít, pracovala s ním ve stejné firmě; mladá, pěkná SalamanoMasson - kamarádský, odvážný Vyprávěcí způsoby (jazyk) spisovný jazyk - chladný a analytický, hovorový jazyk, vulgarismy Typy promluv vnitřní monology, dialogy, filosofické otázky, přímá řeč III. část Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku přirovnání -Arab se tvářil, jako by ho chtěl nabrat hlavou Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.) Ich-forma – zajímavá tím, že vyprávění samotného Mersaulta je strohé, objektivní, jako by sena svůj příběh díval z výšky přímá řeč: „To je on.“ Připadalo mi, že rozpálený písek zčervenal. – v každé vypjatější situaci si Mersault uvědomujehorko, zdá se, že je ovlivňován sluncem. Tropy a figury v díle přirovnání -četl jsem v ní jak v otevřené knize Literárně-historický kontext Kontext autorovy tvorby francouzský spisovatel a publicistavýrazně ovlivnil filozofické myšleníčelní představitel existencialismunarodil se v Alžíru, po otcově smrti vyrůstal v chudinské čtvrtivystudoval filozofii a klasické literatury1934 se stal členem komunistické strany, ale po roce ji opustil (neshody)literatuře se začal věnovat od roku 1938 (novinář)19

Témata, do kterých materiál patří