Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. William Shakespear - Kupec benátský

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

William Shakespeare - Kupec benátský - 1605

SHYLOCK: Tu laskavost vám prokážu, a rád.

Půjdem hned k notáři a sepíšem

tam prostý úpis: nesplatíte-li

tehdy a tehdy dohodnutou sumu

na dohodnutém místě, pokutou

budiž, spíš jen tak, jenom pro zasmání

jediná libra masa vyříznutá

z té části vašeho tak bělounkého těla,

kterou si určím s dovolením já.

ANTONIO: Platí! Ten úpis zpečetím a budu

všem zvěstovat: „Jak laskavý je Žid!“

BASSANIO: Takhle se za mne upsat nesmíte!

To radši navěky se smířím s nouzí.

ANTONIO: Neboj se, příteli. Tu půjčku splatím.

Vždyť do dvou měsíců – což o měsíc

je dřív, než vyprší mi úpis – čekám

desetkrát víc, než na kolik zní smlouva.

I. část

Zasazení výňatku do kontextu díla

Úryvek je z 1. jednání hry

Téma a motiv

Téma: Poukázat na konkrétní problémy lidí, jako je například touha po bohatství

Motivy: Láska, nenávist, touha po bohatství, pomstychtivost

Časoprostor: Místo: Itálie - Benátky, Belmont (statek Porcie), čas: není určen

Vysvětlení názvu díla Kupec benátský – název je odvozen od jedné z postav, kupce Antonia, který ovšem nehraje v příběhu hlavní roli

Kompoziční výstavba

Dílo je psáno chronologicky, je dodržena časová posloupnost. Je zde zachována jednotná dějová linie.

Autorský postoj: Postoj autora k dílu je subjektivní.

Literární druh a žánr

Druh: Drama

Žánr: Komedie

II. část

Vypravěč: není, dílo je drama - takže scénické poznámky, dialogy a monolgy

Postavy:

Shylock – praktikující Žid, lichvář, trvá na nesmyslné smlouvě, nenávistný vůči Antoniovi, otec Jessiky

Antonio – kupec benátský se zbožím na lodích, dobrák, půjčuje peníze bez úroků, vychází vstříc svým přátelům

Bassanio – Antoniův přítel, nemajetný, miluje Porcii, a proto si půjčuje od Antonia

Porcie – krásná, bohatá, zamilovaná do Bassania, bystrá – vymyslí lest na Shylocka, z Belmontu

Jessica – Židovka, miluje Lorenza, zpupná – uteče otci

Nerissa – služebná Porcie, oddaná, je se svou paní za jedno

Graziano, Salerio, Salarino, Solario - benátští pánové, Bassaniovi společníci

Lorenzo - Antoniův a Bassaniův přítel, zamilovan do Jessiky

Lancelot Gobbo - venkovan, sluha Shylocka, později Bassania

Starý Gobbo - Lancelotův otec

Tubal - Shylockův přítel

Princ marocký, Princ aragonský - Porciini nápadníci

Baltazar - Porciin sluha

Leonardo - Bassaniův sluha

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

většinou spisovný jazyk

běžné Antonio: Pospěš si, milý Žide.

hovorové Salerio: Fouknu do polívky.

knižní Posel: Madam, ...dostavil se chrabrý muž...

archaismy váhová jednotka - libra masa: ...pokutu, jíž má být libra masa...

historismy dóže čte dopis: Milostivý dóže, váš...

vulgarismy Graziano na Shylocka: Ty hnusný, podlý, zatracený pse!

Typy promluv

III. část

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.)

Témata, do kterých materiál patří