Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Karel Čapek - Bílá nemoc

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bílá nemoc - Karel Čapek - 1937 Novinář: Dr.Galén: Ano. A vy jim řeknete: Nebojte se, je tady lék – přimějte své vladaře, aby složili slib věčného míru…aby uzavřeli věčnou smlouvu se všemi národy…nu, a bude po bílé Novinář: Dr.Galén: Poslyšte, to by mně bylo hrozně líto…To bych pak svůj lék nemohl vydat. Ne, prosím, Novinář:Dr.Galén: Novinář: Dr.Galén: Protože jich je mnoho. To by byla ohromná praxe, člověče! Víte, mohl bych aspoň Novinář:Dr.Galén: Je mi líto, pane…ale to bych nemohl. Bohatí – Bohatí mají víc vlivu, že ano – Budou – Novinář: Dr.Galén: Je, pane. Já vím. Ale nezdá se vám, že je to k těm chudým – taky trochu nespravedlivé, že jsou chudí? Koukejte se, vždycky umíralo o tolik víc chudých, že ano – a nemuselo by to být! Každý má právo na život, že? Člověče, kdyby se dalo Dvorní rada:Novinář: Dvorní rada: Pánové, tady za dveřmi je nakažlivá choroba. Je ve vašem zájmu vzdálit se. Pane (Hlouček novinářů se vzdaluje) I. část Zasazení výňatku do kontextu díla Úryvek se nachází v prvním aktu, pátý obraz. Jedná se o dialog mezi doktorem Galénem a novinářem. Do toho se potom vkrádá také Dvorní rada Sigelius. Téma a motiv Téma:Motiv: úpadek společnosti, nesmyslnost války Časoprostor: fiktivní čas,zřejmě současnost autora, 20.století, a fiktivním místě Evropy, ale střídá se několik různých prostředí - např. klinika, Maršálova kancelář, pokoj rodiny Kompoziční výstavba Jedná se o kauzální výstavbu, kdy jedno téma logický vyplývá z jiného, s tektonickou výstavbou fabule. Literární druh a žánr Druh:Žánr:tragédie - je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě. II. část Vypravěč:vypravěč není,jde o drama - dialogy + scénické poznámky Doktor Galén - hlavní kladná postava, nevyvíjí se (stále si stojí stejně za svým) Dvorní rada Sigelius - lékař, ředitel nemocnice, nechá Galéna léčit ve své nemocnici, - s válkou souhlasí Maršál - typický diktátor, bezcitný, neústupný, zbabělý, nelidský, opak - hlavní záporná postava, vyvíjí se (onemocní a ustupuje od války) Baron Krug - touha po slávě a moci, chytne bílou nemoc, spáchá sebevraždu Další postavy: Otec, matka, dcera, syn, Maršálova dcera, Mladý baron Krug Vyprávěcí způsoby (jazyk) Spisovný jazyk, Objevuje se latinský název nemoci - Morbus Tshengi, dále jazyk anglický a německý, francouzský Typy promluv velmi živé dialogy, monology III. část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.) často apoziopeze - tři tečky, přerušení uprostřed věty Symbolika Bílá nemoc - zfanatizovaný lid, lid zaslepen válkou ( nemoc - nacismus, zaslepení mysli, bílá - čistota rasy) Paradox - Galén přesvědčil vůdce války k prohlášení míru, ale po té je ušlapán lidem, za který bojoval Literárně-historický kontext Kontext autorovy tvorby narodil se roku 1890, zemřel 25. 12. 1938 před válkou, byl velký humanista a dělal vše pro svou vlast a lidi, kteří se k němu otočili zády, což jej zdrtiločeský spisovatel, novinář, překladatel, dramatik, politikza 1. světové války nebyl kvůli nemoci odveden, ale přesto byl válkou ovlivněnuvědomoval si nebezpečí fašismu a upozorňoval na ně ve svém dílepodepsání Mnichovské dohody pak bral jako národní i osobní tragédiiTypickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí.Témata: varoval následky fašismu a vývoji v technice a technologii, propaguje pragmatismus a demokracii (další autoři Poláček, Vančura)S bratrem Josefem tvůrci slova ROBOT Další dramata: R.U.R., Ze života hmyzu,Matka- také protifašistické Další díla: Továrna na absolutno, Krakatit, Povídky z jedné a druhé kapsy, Anglické listy, Italské listy ad.,Válka s mloky - také protifašistické a symbolické dílo - román Literární/obecně kulturní kontext Literatura 1. poloviny 20. století, česká meziválečná próza. Dílo vzniklo v období před 2. světovou válkou před nástupem fašismu. Má před nástupem fašismu varovat.Autoři ovlivnění 1. světovou válkouPředstavitel demokratického prouduAutoři, kteří tvořili ve stejné době:Jaroslav Hašek- Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1923), Ivan Olbracht,Vladislav Vančura - Markéta Lazarová - 1931Zfilmováno 1937 - stejnojmenný film

Témata, do kterých materiál patří