Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Karel Čapek - Bílá nemoc

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dvorní rada Sigelius - lékař, ředitel nemocnice, nechá Galéna léčit ve své nemocnici, složení léku mu však není známo, je panovačný, krutý
- s válkou souhlasí

Maršál - typický diktátor, bezcitný, neústupný, zbabělý, nelidský, opak Galéna, válka je pro něj nejdůležitější, mír je utopie
- hlavní záporná postava, vyvíjí se (onemocní a ustupuje od války)

Baron Krug - Maršálův přítel, dodává mu zbraně
- touha po slávě a moci, chytne bílou nemoc, spáchá sebevraždu

Další postavy: Otec, matka, dcera, syn, Maršálova dcera, Mladý baron Krug

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

Spisovný jazyk, Objevuje se latinský název nemoci - Morbus Tshengi, dále jazyk anglický a německý, francouzský

Typy promluv

velmi živé dialogy, monology

III. část

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.)

často apoziopeze - tři tečky, přerušení uprostřed věty

Symbolika: Maršalova země - Německo
Malý národ - Československo
Bílá nemoc - zfanatizovaný lid, lid zaslepen válkou ( nemoc - nacismus, zaslepení mysli, bílá - čistota rasy)

Paradox - Galén přesvědčil vůdce války k prohlášení míru, ale po té je ušlapán lidem, za který bojoval

Literárně-historický kontext

Kontext autorovy tvorby

 • narodil se roku 1890, zemřel 25. 12. 1938 před válkou, byl velký humanista a dělal vše pro svou vlast a lidi, kteří se k němu otočili zády, což jej zdrtilo

 • český spisovatel, novinář, překladatel, dramatik, politik

 • vystudoval filozofii a začal psát do Lidových novin spolu s bratrem Josefem
  za 1. světové války nebyl kvůli nemoci odveden, ale přesto byl válkou ovlivněn

 • uvědomoval si nebezpečí fašismu a upozorňoval na ně ve svém díle

 • podepsání Mnichovské dohody pak bral jako národní i osobní tragédii

 • Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí.

 • Témata: varoval následky fašismu a vývoji v technice a technologii, propaguje pragmatismus a demokracii (další autoři Poláček, Vančura)

 • S bratrem Josefem tvůrci slova ROBOT

Další dramata: R.U.R., Ze života hmyzu, Matka- také protifašistické

Další díla: Továrna na absolutno, Krakatit, Povídky z jedné a druhé kapsy, Anglické listy, Italské listy ad., Válka s mloky - také protifašistické a symbolické dílo - román

Literární/obecně kulturní kontext

 • Literatura 1. poloviny 20. století, česká meziválečná próza. Dílo vzniklo v období před 2. světovou válkou před nástupem fašismu. Má před nástupem fašismu varovat.

 • Autoři ovlivnění 1. světovou válkou

 • Představitel demokratického proudu

 • Autoři, kteří tvořili ve stejné době: Jaroslav Hašek- Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1923), Ivan Olbracht, Vladislav Vančura - Markéta Lazarová - 1931

 • Zfilmováno 1937 - stejnojmenný film

Témata, do kterých materiál patří