Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ladislav Fuks- Spalovač mrtvol - 1967 Po večeři pan Kopfrkingl nebeskou políbil a řekl: Pojď nevýslovná, dřív než se svlékneme připravíme koupelnu. A vzal židli a šli, dívala se na ně kočka. "Je to horko." Řekl pan Kopfrkingl v koupelně a postavil pod židli ventilátor. "Asi jsem to přehnal s topením. Otevři ten ventilátor, drahá." Když Lakmé vylezla na židli, pan Kopfrkingl jí pohladil lýtko, hodil jí smyčku na krk a s něžným úsměvem řekl: " Co abych tě, drahá, oběsil?" Usmála se na něho dolů, snad mu dobře nerozumněla, on se usmál též, kopl do židle a bylo to. I. část Zasazení výňatku do kontextu dílaUkázka je ze závěru novely Téma a motiv Téma:manipulace lidí ideologií, proměna člověka ovládaného ideologií, i vlastními bludy Motivy:strach, úzkost, opakující se motivy Časoprostor: Novela se odehrává v Praze v rozmezí jednoho a půl roku – od časného jara 1938 do podzimu 1939 – a sledujeme v ní morální a ideologickou „proměnu“ hlavní postavy, pana Kopfrkingla. Celkově existují dvě hlavní místa děje, a těmi jsou byt Kopfrkinglových a krematorium, kde Kopfrkingl pracuje. Později se důleţitým dějištěm stává také německé Casino a uţ v úvodu knihy navštívené panoptikum madam Tussaud Kompoziční výstavba Výstavba je kauzální, s tektonickou fabulí V příběhu můžeme najít 5 klíčových událostí, kolem nichž je děj vystavěn. První a nejdůležitější epizodou je návštěva panoptika zobrazujícího morovou ránu, která Prahu zasáhla roku 1680. Výjevy zde zobrazené předznamenávají pozdější události a celá scéna symbolizuje Kopfrkinglovu proměnu. Druhou událostí je zápas v boxu, který Kopfrkingl zhlédne spolu se svým synem Milim a přítelem Willi Reinkem. Hlavní hrdina, již jednou konfrontovaný s politickými a ideologickými postoji Reinkeho i jeho ženy, zde začíná podléhat přítelově obratné manipulativní argumentaci a pod jeho vlivem se dokonce mění i Kopfrkinglovo vnímání vlastního syna. Třetí epizodu představují kapitoly deset a jedenáct, v nichţ Kopfrkingl nejprve špehuje pražské židy a později se setkává s Willim v Casinu. Zde pod tlakem Reinkeho argumentů mění názor i na svou ženu Marii, jíž říká Lakmé. Předposlední událostí je zabití manželky a syna, k nimž dochází v závěrečných kapitolách knihy. Kopfrkinglova přeměna je dokonána, muž naprosto podlehl fašistické ideologii a svými činy realizuje výjevy a symboly zobrazené v panoptiku. Posledním klíčovým momentem, který završuje Kopfrkinglův přerod a pád, je návštěva „tibetského vyslance“ v poslední kapitole novely, která symbolizuje mužovo naprosté propadnutí vlastním iluzím a ztrátu posledních zbytků příčetnosti. Pro celou epizodu je navíc příznačné, že tibetský mnich má tytéž atributy, které charakterizují i Kopfrkingla samotného. Vysvětlení názvu díla:Název vyvozuji z profese hlavní postavy této knihy Autorský postoj:autor se dívá kriticky na vliv ideologie na vnitřní mravní svět Literární druh a žánr Druh:próza Žánr:groteskní hororová novela II. část Vypravěč:er- forma, nezasahuje dod děje, pouze vypráví, co se děje Postavy:postavy působí uměle a nepřirozeně - připomínají voskové figuríny Pan Kopfrkingl - obětavý zaměstnanec, vzorný otec, důsledný, stará se řádně o rodinu a výchovu dětí, postupně se mění v udavače a vraha, lehce manipulovatelný, sklony k fašismu, okázalý nekuřák a abstinent, jmenuje se Karl, nechává si říkat Roman Marie - nazývají ji Lakmé, poloviční Židovka, tichá, nevýrazná, bojácná, hodná Zina- dcera 16, nadaná klavíristka Milivoj - syn 13, šikanovaný, toulavý Willim Reinke – kamarád pana Kopfrkingla, stoupenec fašizmu, přemluví Kopfrkingla aby se přidal ke straně, čistokrevný němec, egoista, Věta - určitě v sobě najdeš kapku německé krve - okamžik změny Další postavy: pan Strauss (obchodní cestující), Rubinstein, pan Dvořák(pracovník krematoria), Janáček (přítel Ziny), doktor Bettelheim, zaměstnanci – Lišková, Zajíc, Fenek, Beran (odpovídá autorovu rovnocennému chápání lidí a zvířat), Wagner (mrtvý příslušník SS, ke kterému položil Miliho) Vyprávěcí způsoby (jazyk) Hranice mezi realitou a fikcí je záměrně rozostřována a zpochybňována, motivaci některých Kopfrkinglivých činů, odbočky od hlavní dějové linie omezeny na minimum,striktně spisovný včetně přímé řeči, časté opakování variací jedné a té samé věty, časté opakování variací jedné a skoro té samé věty Jednou z nejčastějších neverbálních akcí, jež se ve Spalovači vyskytují, jsou prostředky neverbální komunikace, především zrakový kontakt, gestikulace, mimika (zejména úsměvy) a dotyky. Kopfrkingl pozoruje věci a lidi kolem sebe a jeho nejtypičtější reakcí na ně je úsměv [„‘Víte, pane Strauss,‘ usmál se pan Kopfrkingl a pohlédl teď na vedlejší strom“; „‘Mili, pane Strauss, sladkosti jí rád,‘ usmál se pan Kopfrkingl a opět pohlédl na cedulku s reklamou Josefy Boučkové na vedlejším stromě“ . Z těchto dvou ukázek je patrné, že Kopfrkinglův pohled často směřuje jinam, než na jeho konverzační partnery. Později zrakový kontakt a úsměv nabývají skrytého, dvojznačného významu. Poté, co je Kopfrkingl Willim přesvědčen, že i jeho žena je židovka, se jeho pohled změní z láskyplného na odsuzující. Ve dvanácté kapitole, když se rodina vypraví na výlet na petřínskou rozhlednu, Kopfrkingl mnohokrát pronese narážku na židy a židovství a pokaždé se přitom výz

Témata, do kterých materiál patří