Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28.84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ladislav Fuks- Spalovač mrtvol - 1967

Po večeři pan Kopfrkingl nebeskou políbil a řekl: Pojď nevýslovná, dřív než se svlékneme připravíme koupelnu. A vzal židli a šli, dívala se na ně kočka. "Je to horko." Řekl pan Kopfrkingl v koupelně a postavil pod židli ventilátor. "Asi jsem to přehnal s topením. Otevři ten ventilátor, drahá." Když Lakmé vylezla na židli, pan Kopfrkingl jí pohladil lýtko, hodil jí smyčku na krk a s něžným úsměvem řekl: " Co abych tě, drahá, oběsil?" Usmála se na něho dolů, snad mu dobře nerozumněla, on se usmál též, kopl do židle a bylo to.

I. část

Zasazení výňatku do kontextu díla Ukázka je ze závěru novely

Téma a motiv

Téma: manipulace lidí ideologií, proměna člověka ovládaného ideologií, i vlastními bludy

Motivy: strach, úzkost, opakující se motivy

Časoprostor: Novela se odehrává v Praze v rozmezí jednoho a půl roku – od časného jara 1938 do podzimu 1939 – a sledujeme v ní morální a ideologickou „proměnu“ hlavní postavy, pana Kopfrkingla. Celkově existují dvě hlavní místa děje, a těmi jsou byt Kopfrkinglových a krematorium, kde Kopfrkingl pracuje. Později se důleţitým dějištěm stává také německé Casino a uţ v úvodu knihy navštívené panoptikum madam Tussaud

Kompoziční výstavba

chronologická, poklidný děj se zrychlí až na posledních 20 stranách, 15 kapitol
Výstavba je kauzální, s tektonickou fabulí

V příběhu můžeme najít 5 klíčových událostí, kolem nichž je děj vystavěn. První a nejdůležitější epizodou je návštěva panoptika zobrazujícího morovou ránu, která Prahu zasáhla roku 1680. Výjevy zde zobrazené předznamenávají pozdější události a celá scéna symbolizuje Kopfrkinglovu proměnu. Druhou událostí je zápas v boxu, který Kopfrkingl zhlédne spolu se svým synem Milim a přítelem Willi Reinkem. Hlavní hrdina, již jednou konfrontovaný s politickými a ideologickými postoji Reinkeho i jeho ženy, zde začíná podléhat přítelově obratné manipulativní argumentaci a pod jeho vlivem se dokonce mění i Kopfrkinglovo vnímání vlastního syna. Třetí epizodu představují kapitoly deset a jedenáct, v nichţ Kopfrkingl nejprve špehuje pražské židy a později se setkává s Willim v Casinu. Zde pod tlakem Reinkeho argumentů mění názor i na svou ženu Marii, jíž říká Lakmé. Předposlední událostí je zabití manželky a syna, k nimž dochází v závěrečných kapitolách knihy. Kopfrkinglova přeměna je dokonána, muž naprosto podlehl fašistické ideologii a svými činy realizuje výjevy a symboly zobrazené v panoptiku. Posledním klíčovým momentem, který završuje Kopfrkinglův přerod a pád, je návštěva „tibetského vyslance“ v poslední kapitole novely, která symbolizuje mužovo naprosté propadnutí vlastním iluzím a ztrátu posledních zbytků příčetnosti. Pro celou epizodu je navíc příznačné, že tibetský mnich má tytéž atributy, které charakterizují i Kopfrkingla samotného.

Témata, do kterých materiál patří