Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

namně podívá na Lakmé. Většina děje novely je realizována pomocí mluvení, v knize najdeme mnoho Kopfrkinglových monologických pasáží (častá je i samomluva), dialog je zřídkavý. Mužova řeč občas připomíná projev (pasáže, kde mluví o „dobrém lidském státě“) Archaismy: jupice, fěrtoch, šlejfíř, kutna Vulgarismy: blbec ermanismy: mein lieber Karl, Kampf Mann gegen Mann Zdrobněliny: Mili, Zininko Typy promluvnepřímá řeč, častý výskyt přímé řeči III. část Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.) Tropy a figury v díle Přirovnání: Jako tenkrát, Jako živej Oslovení: tak se mi zdá Lakmé, ,,Něžná“ Inverze: co město čistí Metonymie: dnes je v něm pusto a prázdno Mnohovýznamovost: ,,Černovlásko“ - myšleno i jako židovka Literárně-historický kontext Kontext autorovy tvorby český prozaik, autor psychologické prózytémata II. světové války a holokaustuhodně děl je autobiografických, často skrytějeho dílo někdy nazýváno travestii - žánr humoristické masky, vznešené téma karikujícím stylemmistr masky, jinotajů a náznaků (jako homosexuál donucen tehdejší dobou)se svými čtenáři hraje rafinovanou hru, žertuje s nimirysy díla: prostupování reálných událostí sny, iluzemi a halucinacemi, ztvárňujícími lidské nitro zdeformované úzkostí nebo fixní ideou- jeho tvorba je silně poznamenána válečnou a židovskou problematikou, konfliktem bezbranného lidství s násilím a zlemdalší díla: Pan Theodor Mundstock, Příběh kriminálního rady, Vévodkyně a kuchařkaAutorský styl: promyšlená stavba a logika příběhů, rafinovanost, stylistická dokonalost, hlavní postavy jsou lidé nějak psychicky narušeni, klíčové motivy: strach, úzkost před nebezpečím, smrtí, fóbie, opakování motivů, symbolika Literární/obecně kulturní kontext na přelomu 50. a 60. let se projevily příznaky ekonomického úpadku část komunistického vedení proto prosadila zahájení ekonomických reforem uvolnění politických poměrů – tzv. „tání“ – se projevilo v politické reformě směřující k „socialismu s lidskou tváří“Díla o nacismu a ronásledování židů -Lustig, Weil, Škvorecký, StyronArnošt Lustig (1926–2011), prozaik, židovská tématika, prošel si koncentračními tábory,Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou: psáno podle skutečné události z roku 1943 v Itálii. Tehdy byla skupina zajatých bohatých židovských podnikatelů s americkými pasy podvedena, ožebračena a potom dopravena do plynových komor.Oficiální próza po roce 1945 (autor se řadí k umělecky přínosným autorům, vlivem politických okolností byla některá díla cenzurována, přechodně také měl zakázáno tvořit.)Rozdělení literatury:Oficiální literatura - Literatura politicky angažovaná nebo kvalitní autoři (Hrabal, Fuks)Samizdatová literatura – tajné šíření knih, manželé Havlovy – edice ExpediceExilová literatura – Kanada – Škvorecký, SalivarováUnderground – literatura a hudbaHistorické náměty: Vančura - Obrazy z dějin národa českého, Schulz - Kámen a bolest, Kožík - R Největší z pierotů a Kratochvíl - Osamělý rváč.Psychologická próza tohoto období odráží nálady a pocity lidí: Pujmanové Předtucha, Neffova Třináctá komnata, Řezáčovy R Černé světlo, Svědek, Rozhraní, Havlíčkova próza Helimadoe.Téma války a fašismu se v poválečné literatuře objevilo ve dvou vlnách: první vlna válečné prózy následovala bezprostředně po válce a odráží autentické zážitky autorů , z bojů, z vězení,z odboje nebo z válečného života v protektorátu. Fučík - Reportáž psaná na oprátce, Drda - Němá barikáda, Jiří Weil - Život s hvězdou.Druhá vlna se objevuje v 60.letech, díla o válce se vyznačují větší psychologickou hloubkou. Sem se řadí díla: Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol, Arnošt Lustig – povídka Démanty noci, Hrabal - Ostře sledované vlaky.POČÁTKY psychologické prózy Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Zločin a trest 19. stol.Počátek hororu - klasikem je E. A. Poe - pracuje s hrůzou a děsem Je rok 1937, před válkou. Příběh začíná procházkou Lakmé a Karla po Zoo, kde se poprvé před 17 lety seznámili u leopardí klece. Povídají si o osudech jiných manželů, jsou šťastní a spokojení. Kopfrkingl se svou rodinou také navštíví pouťovou atrakci, představení o rozšíření moru. Nekouří, nepije a vzorně se stará o domov. Pracuje v pražském krematoriu a moc si to vychvaluje. Rodinu pravidelně navštěvují manželé Reinkeovi. S Willim Reinkem diskutuje pan Kopfrkingl o soudobých politických událostech. Staví se zásadně proti válce, která způsobuje jen utrpení. Willi vyvyšuje Hitlerův podíl na boji za spravedlivé uspořádání Evropy. Také chválí konání nově vzniklé strany SdP, jejímž je členem. Pan Kopfrkingl dává pravidelně staré žebračce drobné mince. Stále se snaží pomáhat lidem okolo sebe v jejich starostech. Do krematoria přichází nový pracovník, pan Dvořák, kterého pan Kopfrkingl seznamuje s prací spalovače mrtvol. Po práci odchází na vyšetření k sousedovi doktoru Bettelheimovi. Zatímco vyšetření probíhá, přemýšlí pan Kopfrkingl o své ženě, která nemá o jeho návštěvách pana doktora tušení. Doktora klame tvrzením, že má strach z nákazy při práci v krematoriu. Jak sám tvrdí, pokud by takto nakazil ženu, musel by se zastřelit. Pravým důvodem pravidelných vyšetření je však obava z nákazy od jiné ženy. Mezi lidmi pan Kopfr

Témata, do kterých materiál patří