Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. Karel Čapek - Válka s mloky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Čapek - Válka s mloky - 1936 „ Na jednom takovym ostrově. To já nemůžu jmenovat, chlapče. To je moc veliké secret,„Ja, žraloci. Proto jsou ty ještěrkove tak vzácny, pane, a jenom na tom jednom místě, v tom zálivu, co já nemožu jmenovat.“ I. část Zasazení výňatku do kontextu díla Úryvek pochází z úvodu knihy, kapitán Van Toch zde líčí objevení mloků svému příteli Bondymu. (viz s. 25). Ukázka je dialog, který je typičtější pro první část knihy, v dalších částech se již dialogy téměř nevyskytují. Téma a motiv Téma:Varování před nebezpečím fašismu a rasismu a techniky, kritika nezodpovědného podnikání, faleš reklamních sloganů, prázdnota proslovů, apel n rozum na morálku Motivy:příroda, varování Časoprostor: Celý svět (ostrovy v Tichomoří, Čechy, zoo v Anglii apod.), 30. léta 20. století Kompoziční výstavba Děj je vyprávěn chronologicky s využitím publicistického stylu. Román je členěn do tří knih: Andrias Scheuchzeri, Po stupních civilizace a Válka s mlokyPublikování Poslední kapitola třetí knihy je zvláštní, autor mluví sám se sebou. Jde o dialog mezi autorem a jeho vnitřním hlasem. Hlas nenechá autora lidstvo zničit. Pisatel nachází Ve druhé části se vyskytuje velké množství vysvětlivek a odkazů na různé novinové články. Na Vysvětlení názvu díla:Mloci tu symbolicky zastupují rozpínající se fašismus, který se ve 30. letech rozmáhá, upozornění i na zneužití vědy a techniky jimi Literární druh a žánr Druh:próza Žánr:alegorický utopický, protifašisický román s prvky alegorie II. část Vypravěč:er- forma, v dialozích ich - forma Postavy:kniha víceméně nemá hlavní postavu kapitán Jan van Toch - už postarší, ale stále svěží kapitán holandské lodi Kandong Bandoeng; přestože pochází z českého Jevíčka, plaví se už třicet let po tropických mořích a loví perly; předstírá však, že obchoduje s palmovým olejem; měl pomněnkově modré oči, pleš a často byla zmiňována také jeho mohutnost, váha 200 liber a tlusté prsty; obvykle nosil bílou čapku a modrý kapesník; velmi rád pil pivo a nadával; byl poctivý, trpělivý, důkladný, vynalézavý, přesvědčivý, dobrosrdečný, ale také trochu podivínský; uměl malajsky, anglicky a holandsky; jako první se začal zabývat mloky, dal jim nože, harpuny a začal je rozšiřovat po ostrovech - oni mu na oplátku nosili perly; právě díky nim se mu podařilo přesvědčit pana Bondyho, aby s ním rozjel pan G. H. Bondy - ředitelem společnost MEAS (veliká továrna na kotle) a předsedou asi dvaceti společností a kartelů; říká se mu kapitán našeho průmyslu a je nejbohatším člověkem u nás; byl dojatý van Tochovým příběhem o mlocích a nechal se jím přesvědčit, aby spolu založili Pacifickou Exportní Společnost; ta rozšiřovala mloky po ostrovech a oni pro ni lovili perly; poté co byly perly vyloveny a kapitán zemřel, pan Mloci - také nazýváni jako mořští čerti, Tapa Boys, Salamandři, Andrias Scheuchzeri...; mají černou kůži bez šupin a jsou vysocí zhruba jako desetileté dítě; jejich kůže je jedovatá a maso je nepoživatelné; mají čtyři prsty s drápky a pokud jim useknete ruku, nohu nebo ocas, vše jim doroste; žijí v moři, přes den se pohybují jen pod vodou, a to buď za pomocí plavání nebo díky chůzí po mořském dně, navečer pak z vody vylézají; samci vždy při úplňku provozují speciální tance, kdy kroutí vrchní polovinou těla; vystupují jako celek; jsou velmi učenliví, lze je naučit téměř vše a navíc umějí i mluvit; pod vodou si hloubí v březích tunely a stavějí hráze, aby měli klidnou vodu; proto je lidé začali využívat jako levnou pracovní sílu na stavění nových pevnin, čištění řek atd.; podle prodeje byli rozděleni na několik skupin: Leadings (tříletí, inteligentní, používáni jako dozorci pro ostatní), Heavy (atletičtí, silní, dvouletí, používáni na nejtěžší práce), Team (obyčejní pracovní), Odd jobs (polodivocí), Trash (slabí, méněcenní, na odbyt šli hlavně v Číně) a Spawn (mločí potěr); ze začátku byli velmi Pan Povondra – Bondyho vrátný, který vpustí van Tocha k Bondovi, i když nebyl ohlášený. Právě toto rozjede následný nezadržitelný kolotoč. Chief Salamander – Vůdce mloků, i když je to člověk. Alegorie na Hitlera. Jeho životní příběh se tomu vůdcovu nápadně podobá. Vyprávěcí způsoby (jazyk) Část knihy je prezentována pomocí novinových výstřižků. Jde o odborné texty vztahující se k událostem, jichž se nějakým způsobem mloci účastní. V knize tak autor používá i různé funkční styly (odborný, publicistický atd.). Mimo tyto články většinu textu tvoří popis, dialogů je v textu spíše méně. Jazyk je ve většině případů spisovný, používá sarkasmus a ironii, autor využívá širokou slovní zásobu, v textu najdeme i anglická slova či počeštěné obdoby– zejména v dialozích „secret“, „moc je žerou šarks - ty žraloci". V dialozích se někdy objevují hovorové výrazy „Ježišmarjá“, „nářečí zvíře, to je halt enom příroda". Text je psán často v dlouhých souvětích. III. část Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.) Najdeme zde hovorové výrazy („takovym“) i anglické výrazy („secret, wort of millions“), které autor v dialozích často užívá (na rozdíl od zbylého textu, který je psán spisovně). Tropy a figury v díle Literárně-historický kontext

Témata, do kterých materiál patří