Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Karel Čapek - Válka s mloky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24.92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Čapek - Válka s mloky - 1936

„ Na jednom takovym ostrově. To já nemůžu jmenovat, chlapče. To je moc veliké secret, worth of millions.“ Kapitán van Toch si utřel kapesníkem čelo. „Tak sakra, kde je to pivo?“
„Hned přijde, kapitáne.“
„Ja. Tož dobrá. Abyste věděl, pane Bondy, to jsou moc mily a hodny zvířata, ty ještěrkove. Já je znám, chlapče.“ Kapitán plácl prudce do stolu. „A že by to byli čerti, to je lež. A damned lie, sir. To spíš vy jste čert a já jsem čert, já, Captain van Toch, pane. To mně možete věřit.“
G. H. Bondy se lekl. Delirium, řekl si. Kde je ten zatracený Povondra?
„Ono jich tam je několik tisíc, tech ještěrků, ale oni je moc žrali ty – sakra, ty, jak se jim tady říká, sharks.“
„Žraloci?“
„Ja, žraloci. Proto jsou ty ještěrkove tak vzácny, pane, a jenom na tom jednom místě, v tom zálivu, co já nemožu jmenovat.“

I. část

Zasazení výňatku do kontextu díla

Úryvek pochází z úvodu knihy, kapitán Van Toch zde líčí objevení mloků svému příteli Bondymu. (viz s. 25). Ukázka je dialog, který je typičtější pro první část knihy, v dalších částech se již dialogy téměř nevyskytují.

Téma a motiv

Téma: Varování před nebezpečím fašismu a rasismu a techniky, kritika nezodpovědného podnikání, faleš reklamních sloganů, prázdnota proslovů, apel n rozum na morálku

Motivy: příroda, varování

Časoprostor: Celý svět (ostrovy v Tichomoří, Čechy, zoo v Anglii apod.), 30. léta 20. století

Kompoziční výstavba

Děj je vyprávěn chronologicky s využitím publicistického stylu. Román je členěn do tří knih: Andrias Scheuchzeri, Po stupních civilizace a Válka s mloky.
Publikování Poslední kapitola třetí knihy je zvláštní, autor mluví sám se sebou. Jde o dialog mezi autorem a jeho vnitřním hlasem. Hlas nenechá autora lidstvo zničit. Pisatel nachází možnost záhrany. První část má 12 kapitol, druhá 3 a třetí 11.
Ve druhé části se vyskytuje velké množství vysvětlivek a odkazů na různé novinové články. Na konci jsou pak vysvětlivky s překladem použitých výrazů v cizích jazycích.

Vysvětlení názvu díla : Mloci tu symbolicky zastupují rozpínající se fašismus, který se ve 30. letech rozmáhá, upozornění i na zneužití vědy a techniky jimi

Literární druh a žánr

Druh: próza

Žánr: alegorický utopický, protifašisický román s prvky alegorie

II. část

Vypravěč: er- forma, v dialozích ich - forma

Postavy: kniha víceméně nemá hlavní postavu

kapitán Jan van Toch - už postarší, ale stále svěží kapitán holandské lodi Kandong Bandoeng; přestože pochází z českého Jevíčka, plaví se už třicet let po tropických mořích a loví perly; předstírá však, že obchoduje s palmovým olejem; měl pomněnkově modré oči, pleš a často byla zmiňována také jeho mohutnost, váha 200 liber a tlusté prsty; obvykle nosil bílou čapku a modrý kapesník; velmi rád pil pivo a nadával; byl poctivý, trpělivý, důkladný, vynalézavý, přesvědčivý, dobrosrdečný, ale také trochu podivínský; uměl malajsky, anglicky a holandsky; jako první se začal zabývat mloky, dal jim nože, harpuny a začal je rozšiřovat po ostrovech - oni mu na oplátku nosili perly; právě díky nim se mu podařilo přesvědčit pana Bondyho, aby s ním rozjel "velký kšeft"; o několik let později však zemřel na mrtvici na palubě lodi...
pan G. H. Bondy - ředitelem společnost MEAS (veliká továrna na kotle) a předsedou asi dvaceti společností a kartelů; říká se mu kapitán našeho průmyslu a je nejbohatším člověkem u nás; byl dojatý van Tochovým příběhem o mlocích a nechal se jím přesvědčit, aby spolu založili Pacifickou Exportní Společnost; ta rozšiřovala mloky po ostrovech a oni pro ni lovili perly; poté co byly perly vyloveny a kapitán zemřel, pan Bondy ji změnil na Salamandří syndikát, který prodával vycvičené mloky
Mloci - také nazýváni jako mořští čerti, Tapa Boys, Salamandři, Andrias Scheuchzeri...; mají černou kůži bez šupin a jsou vysocí zhruba jako desetileté dítě; jejich kůže je jedovatá a maso je nepoživatelné; mají čtyři prsty s drápky a pokud jim useknete ruku, nohu nebo ocas, vše jim doroste; žijí v moři, přes den se pohybují jen pod vodou, a to buď za pomocí plavání nebo díky chůzí po mořském dně, navečer pak z vody vylézají; samci vždy při úplňku provozují speciální tance, kdy kroutí vrchní polovinou těla; vystupují jako celek; jsou velmi učenliví, lze je naučit téměř vše a navíc umějí i mluvit; pod vodou si hloubí v březích tunely a stavějí hráze, aby měli klidnou vodu; proto je lidé začali využívat jako levnou pracovní sílu na stavění nových pevnin, čištění řek atd.; podle prodeje byli rozděleni na několik skupin: Leadings (tříletí, inteligentní, používáni jako dozorci pro ostatní), Heavy (atletičtí, silní, dvouletí, používáni na nejtěžší práce), Team (obyčejní pracovní), Odd jobs (polodivocí), Trash (slabí, méněcenní, na odbyt šli hlavně v Číně) a Spawn (mločí potěr); ze začátku byli velmi mírumilovní, ostýchaví a pokorní, postupně se však od lidí naučili podlosti a krutosti
Pan Povondra – Bondyho vrátný, který vpustí van Tocha k Bondovi, i když nebyl ohlášený. Právě toto rozjede následný nezadržitelný kolotoč.

Témata, do kterých materiál patří