Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Karel Čapek - Válka s mloky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24.92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Chief Salamander – Vůdce mloků, i když je to člověk. Alegorie na Hitlera. Jeho životní příběh se tomu vůdcovu nápadně podobá.

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

Část knihy je prezentována pomocí novinových výstřižků. Jde o odborné texty vztahující se k událostem, jichž se nějakým způsobem mloci účastní. V knize tak autor používá i různé funkční styly (odborný, publicistický atd.).

Mimo tyto články většinu textu tvoří popis, dialogů je v textu spíše méně.

Jazyk je ve většině případů spisovný, používá sarkasmus a ironii, autor využívá širokou slovní zásobu, v textu najdeme i anglická slova či počeštěné obdoby– zejména v dialozích „secret“, „moc je žerou šarks - ty žraloci". V dialozích se někdy objevují hovorové výrazy „Ježišmarjá“, „nářečí zvíře, to je halt enom příroda". Text je psán často v dlouhých souvětích.

III. část

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.)

Najdeme zde hovorové výrazy („takovym“) i anglické výrazy („secret, wort of millions“), které autor v dialozích často užívá (na rozdíl od zbylého textu, který je psán spisovně).

Tropy a figury v díle

Literárně-historický kontext

Kontext autorovy tvorby

 • narodil se roku 1890, zemřel 25. 12. 1938 před válkou, byl velký humanista a dělal vše pro svou vlast a lidi, kteří se k němu otočili zády, což jej zdrtilo, český spisovatel, novinář, ..

 • vystudoval filozofii a začal psát do Lidových novin spolu s bratrem Josefem
  za 1. světové války nebyl kvůli nemoci odveden, ale přesto byl válkou ovlivněn

 • uvědomoval si nebezpečí fašismu a upozorňoval na ně ve svém díle,podepsání Mnichovské dohody pak bral jako národní i osobní tragédii

 • Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí.

 • Témata: varoval následky fašismu a vývoji v technice a technologii, propaguje pragmatismus a demokracii (další autoři Poláček, Vančura)

 • S bratrem Josefem tvůrci slova ROBOT

Další dramata: R.U.R., Ze života hmyzu, Matka- také protifašistické, Bílá nemoc - protifašistické

Další díla: Továrna na absolutno, Krakatit, Povídky z jedné a druhé kapsy, Anglické listy, Italské listy ad.,

Literární/obecně kulturní kontext

 • Tématicky podobné - R. U. R. – lidé sestrojí roboty, aby pro ně pracovali, jejich povahu přeměnili na lidskou. Roboti tím přišli na to, že mají převahu nad lidmi, proto útočí a zabíjejí.(mloci jsou nejprve využíváni jako levná pracovní síla, postupně nasazováni na složitější úkoly a nakonec mají tolik vědomostí a schopností, aby zničili lidstvo)

 • Literatura 1. poloviny 20. století, česká meziválečná próza. Dílo vzniklo v období před 2. světovou válkou před nástupem fašismu. Má před nástupem fašismu varovat.

 • Autoři ovlivnění 1. světovou válkou, Představitel demokratického proudu

 • Drama z r. 1937 – spadá do české literatury 1. poloviny 20. st. V období tzv. první republiky zažívají české země nebývalý rozkvět. Jedná se o jednu z nejúspěšnějších etap české společnosti po mnoha stránkách – ekonomické, kulturní.. Rozvíjí se moderní demokratický stát. V českém umění se střídá mnoho uměleckých směrů a skupin, které mnohdy neměly dlouhého trvání. Společenská próza: Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj Loupežník, Golet v údolí,... psychologická próza: Jaroslav Havlíček – Petrolejové lampy, Helimadoe,... imaginativní próza: Vladislav Vančura – Rozmarné léto, Markéta Lazarová,... demokratický proud: Josef Čapek, Karel Čapek, Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka, Cirkus Humberto,..., Karel Poláček – Bylo nás pět, Muži v ofsajdu,...

Témata, do kterých materiál patří