Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11. Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Hynek Mácha - Máj - 1836 Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. To se jí modro k nohoum vine, dále zeleně zakvítá, vzdy zeleněji prosvítá, až v dálce v bledé jasno splyne. Po šírošíré hladině umdlelý dívka zrak upírá; po šírošíré hladině nic mimo promyk hvězd nezírá; Dívčina krásná, anjel padlý, co amarant na jaro svadlý, v ubledlých lících krásy spějí. Hodina jenž jí všecko vzala, ta v usta, zraky, čelo její půvabný žal i smutek psala. I. část Zasazení výňatku do kontextu díla (Máj je členěn na čtyři zpěvy a dvě intemezza. Intermezzo je vsuvka, či mezihra přerušující děj.) Téma a motiv Téma:téma času, smrti Motiv: Láska, smutek, sebelítost, májová příroda, myšlenky smrti, myšlenky lepší Námět:může být např. ten, že v té době prožíval život s Lori a velmi žárlil Časoprostor:Tragická fabule se odehrává na Máchově jezeře pod Bezdězem (okolí Doks). Časoprostor výňatku: Večer, příroda u vody Kompoziční výstavba I. zpěv, II. zpěv, I. intermezzo, III. zpěv, II. intermezzo, IV. zpěv děj plyne chronologicky i retrospektivně (např. při vzpomínkách od Viléma) Intermezzo - vsuvka - mezihra přerušující děj, vedlejší událost V prvním zpěvu je shrnut děj, ve druhém se Vilém připravuje na poprav, rekapituluje život, aniž lituje svého činu. Ve třetím, nejobraznějším, je popraven a jeho tělo se vrací "v kolébku svou, hrob svůj, matku svou.." Jedná se o kauzalní tzv. přičinnou výstavbu, z existence jednoho motivu vyplývají důsledky po další. Výstavba je také tektonická tzv. uzavřená, fabule je uzavřená. Literární druh a žánr Druh:Poezie Žánr:Lyricko-epická skladba (psáno ve verších s dějovou zápletkou) (Kouzelná krajina - vyjadřuje stavbásníkovi duše, ale je zde dějová linie) II. část Vypravěč: er-forma, v závěru ich-forma (autor se ztotožňuje s dějem) vypravěčem sám autor Postavy: Vilém - loupežník, syn Hynka, který ho kdysi vyhnal z domu, typický romantický hrdina, rozervaný, cítí se nevinný, lituje se Jarmila - mladá dívka, miluje Viléma, nevyvíjí se Hynek - symbol poutníka, vrací se k místu popravy, na konci se ztotožňuje s Vilémem, sám autor, otřesen Otec Viléma Vyprávěcí způsoby (jazyk) spisovná čeština, subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny), jednoduché věty, důraz na zvukovou stránku verše (lhal lásky žal) Typy promluv přímá řeč, monolog Veršová výstavba jambický verš - rým - sdružený, střídavý, obkročný Výňatku:ABAB - střídavý, poté ABBA - obkročný, AA, ABAB - střídavý III. část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.) archaismus - anjel padlý Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku epiteton -růžového večera,dálce v bledé, promyk hvězdmetafora- co amarant na jaro svadlý personifikace-to se jí modro k nohoum vine Tropy a figury v díle zvukomalba - Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. epiteton - bělavé páry hynou epiteton -v tiché se slzy celí rozplýváte přirovnání - co slzy lásky oxymorón - umřelé hvězdy svit, zbortěné harfy tón personifikace - břeh ji objímal kol a kol metonymie - hrdliččin zval ku lásce hlas důraz na zvukovou stránku verše- lhal lásky žal apostrofa - Ach zemi krásnou, zemi milovanou gradace - Ó krásný - krásný věk! apoziopeze - ... Literárně-historický kontext Kontext autorovy tvorby největší představitel českého romantismu až evropských rozměrů, zakladatel moderní české poeziepěšky navštěvoval hradní zříceninyinspiroval se u mnohých evropských romantistůsvé názory prezentuje do symbolů ve své tvorbě, ztotožňuje se svými hrdinyovlivnil celou generaci Májovců - Máj považován za 1. moderní báseň, hlavně se tedy Mácha nedostal za života uznání až Jan Neruda jako májovec dal jeho dílu hodnotujeho velkým odpůrcem byl J. K. Tyl. Kontrast obrozenecký Tyl X romantický Mácha další díla: Křivoklad (historická próza), Pouť krkonošská (básnická próza) Literární/obecně kulturní kontext Vrcholné dílo českého literárního romantismu (v Čechách se romantismus nikdy pořádně nerozjel - znaky individualismus, skepse, autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou, který bývá v n

Témata, do kterých materiál patří