Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Hynek Mácha - Máj - 1836

Za růžového večera

pod dubem sličná děva sedí,

se skály v břehu jezera

daleko přes jezero hledí.

To se jí modro k nohoum vine,

dále zeleně zakvítá,

vzdy zeleněji prosvítá,

až v dálce v bledé jasno splyne.

Po šírošíré hladině

umdlelý dívka zrak upírá;

po šírošíré hladině

nic mimo promyk hvězd nezírá;

Dívčina krásná, anjel padlý,

co amarant na jaro svadlý,

v ubledlých lících krásy spějí.

Hodina jenž jí všecko vzala,

ta v usta, zraky, čelo její

půvabný žal i smutek psala.

I. část

Zasazení výňatku do kontextu díla

(Výňatek pochází z básně Máj od Karla Hynka Máchy a nachází se hned v prvním zpěvu, kdy Jarmila večer u vody zoufale čeká na svého milého. Text je členěn na strofy a verše, líčí pocity, jedná se tedy o poezii. Báseň je to lyricko - epická, lyriku lze spatřit v líčení pocitů a přírody a epiku v tom, že báseň má jasný děj.
Máj je členěn na čtyři zpěvy a dvě intemezza. Intermezzo je vsuvka, či mezihra přerušující děj.)

Téma a motiv

Téma: téma času, smrti

Motiv: Láska, smutek, sebelítost, májová příroda, myšlenky smrti, myšlenky lepší budoucnosti, Nešťastný životní osud Viléma a Jarmily a zobrazení májové přírody

Námět: může být např. ten, že v té době prožíval život s Lori a velmi žárlil

Časoprostor: Tragická fabule se odehrává na Máchově jezeře pod Bezdězem (okolí Doks). Část také ve vězení.

Časoprostor výňatku: Večer, příroda u vody

Kompoziční výstavba

I. zpěv, II. zpěv, I. intermezzo, III. zpěv, II. intermezzo, IV. zpěv

2. zpěv - filozofický, 3 zpěv - typická balada, 4. zpěv - autostylizace
děj plyne chronologicky i retrospektivně (např. při vzpomínkách od Viléma)

Intermezzo - vsuvka - mezihra přerušující děj, vedlejší událost

V prvním zpěvu je shrnut děj, ve druhém se Vilém připravuje na poprav, rekapituluje život, aniž lituje svého činu. Ve třetím, nejobraznějším, je popraven a jeho tělo se vrací "v kolébku svou, hrob svůj, matku svou.."

Jedná se o kauzalní tzv. přičinnou výstavbu, z existence jednoho motivu vyplývají důsledky po další. Výstavba je také tektonická tzv. uzavřená, fabule je uzavřená.

Literární druh a žánr

Druh: Poezie

Žánr: Lyricko-epická skladba (psáno ve verších s dějovou zápletkou)

(Kouzelná krajina - vyjadřuje stav básníkovi duše, ale je zde dějová linie)

II. část

Vypravěč: er-forma, v závěru ich-forma (autor se ztotožňuje s dějem) vypravěčem sám autor

Postavy:

Vilém - loupežník, syn Hynka, který ho kdysi vyhnal z domu, typický romantický hrdina, rozervaný, cítí se nevinný, lituje se

Jarmila - mladá dívka, miluje Viléma, nevyvíjí se

Hynek - symbol poutníka, vrací se k místu popravy, na konci se ztotožňuje s Vilémem, sám autor, otřesen Vilémovým životem
Otec Viléma

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

Témata, do kterých materiál patří