Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

spisovná čeština, subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny), jednoduché věty, důraz na zvukovou stránku verše (lhal lásky žal)

Typy promluv

přímá řeč, monolog

Veršová výstavba

jambický verš - rým - sdružený, střídavý, obkročný

Výňatku: ABAB - střídavý, poté ABBA - obkročný, AA, ABAB - střídavý

III. část

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.)

archaismus - anjel padlý

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

epiteton - růžového večera,dálce v bledé, promyk hvězd
metafora - co amarant na jaro svadlý

personifikace - to se jí modro k nohoum vine

Tropy a figury v díle

zvukomalba - Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas.

epiteton - bělavé páry hynou

epiteton - v tiché se slzy celí rozplýváte

přirovnání - co slzy lásky

oxymorón - umřelé hvězdy svit, zbortěné harfy tón

personifikace - břeh ji objímal kol a kol

metonymie - hrdliččin zval ku lásce hlas

důraz na zvukovou stránku verše- lhal lásky žal

apostrofa - Ach zemi krásnou, zemi milovanou

gradace - Ó krásný - krásný věk!

apoziopeze - ...

Literárně-historický kontext

Kontext autorovy tvorby

 • největší představitel českého romantismu až evropských rozměrů, zakladatel moderní české poezie

 • pěšky navštěvoval hradní zříceniny

 • inspiroval se u mnohých evropských romantistů

 • své názory prezentuje do symbolů ve své tvorbě, ztotožňuje se svými hrdiny

 • ovlivnil celou generaci Májovců - Máj považován za 1. moderní báseň, hlavně se tedy Mácha nedostal za života uznání až Jan Neruda jako májovec dal jeho dílu hodnotu

 • jeho velkým odpůrcem byl J. K. Tyl. Kontrast obrozenecký Tyl X romantický Mácha

další díla: Křivoklad (historická próza), Pouť krkonošská (básnická próza)

Literární/obecně kulturní kontext

 • Vrcholné dílo českého literárního romantismu (v Čechách se romantismus nikdy pořádně nerozjel - znaky individualismus, skepse, autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou, který bývá v nižších vrstvách společnosti) , obsahuje prvky realismu. Mácha zcela vybočil z obrozeneckého programu

 • Karel Jaromír Erben (Kytice z pověstí národních, romantismus), Božena Němcová (Babička, romantismus/národní obrození), Tyl (Fidlovačka/národní obrození)

 • Erben psal Záhořovo lože jako polemiku s Máchou

 • Ze světového romantismu: Hugo - Bídníci, Puškin - Kapitánská dcerka,
  George Gordon Byron - jeden z největších evropských básníků vůbec, pro jehož dílo je charakteristický osamocený boj za svobodu proti tyranům (tzv. byronismus). Byron je také považován za tvůrce nových lyricko-epických žánrů (Childe Haroldova pouť), Percy Bysshe Shelley - anglická lyrika

 • Kontext tématický:
  KONFLIKT OTEC X SYN- Oidipus, Zeus, rytíř Ivanhoe, později Karamazovi
  ODSOUZENCI PŘED POPRAVOU - v Camusově Cizinci, Nabokov - Čekání na popravu, Stendhal - Červený a černý

Témata, do kterých materiál patří