Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE - 1853 (+Lilie 1861)

„Moc, má panenko, moc se ptáš,

jen honem pojď - však uhlídáš.

Jen honem pojď - čas nečeká,

a cesta naše daleká.

Co máš, má milá, v pravici?“

„Nesu si knížky modlicí.“

„Zahoď je pryč, to modlení

je těžší nežli kamení!

Zahoď je pryč, ať lehce jdeš,

jestli mi postačiti chceš.“

Knížky jí vzal a zahodil,

a byli skokem deset mil.

I. část

Zasazení výňatku do kontextu díla

Výňatek je vybrán ze třetí balady, Svatební košile.

Dívka se modlí k Panně Marii: "Milého z ciziny mi vrať, aneb můj život náhle zkrať!" Z křesťanského hlediska je to považováno za rouhání. Trest přijde okamžitě: milý odvádí hříšnici s sebou. Po cestě odhazuje vše co ji chrání - modlitby, růženec, křížek. Hororové motivy, trojí opakování slouží k vystupňování děje (podobnou stavbu má Zlatý kolovrat)

Téma a motiv

Témata: za každou vinu přichází často nepřiměřený trest, člověk je proti přírodním silám bezmocný, otázka mezilidských vztahů, otázka viny a trestu

Motivy: vina a trest, mezilidské vztahy, osudovost, marný boj proti nadpřirozeným silám a přírodě

Časoprostor: čas není určen, cyklický,vesnice, les, jezero, hřbitov

Časoprostor výňatku: noc venku

Kompoziční výstavba

13 básní, důmyslně seřazené, balady zrcadlí určité lidské vlastnosti, živé dialogy a popisy postav a prostředí, pravidelná rytmizace a rýmování

Přesný stavební záměr, tzn. vzájemně si tematicky odpovídají básně první a poslední, druhá a předposlední atd.

Kytice a Věštkyně - dávají naději a víru v lepší budoucnost vlastencům

Polednice a Vodník - záporná role nadpřirozených postav

Poklad a Dceřina kletba - narušení vztahu mezi matkou a dítětem

Svatební košile a Vrba - přeměna člověka (oživlá mrtvola milence a žena převtělená ve vrbu)

Zlatý kolovrat (pohádka) a Záhořovo lože (legenda) - vina, pokání, konečné vykoupení

Štědrý den a Holoubek - kontrasty, jako je štěstí se smutkem nebo láska se smrtí

Literární druh a žánr

Druh: lyrickoepická skladba

Žánr: balady (objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože)), (Balada - je lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou špatným koncem. Erbenovy balady jsou ovlivněny mýty, vystupují v nich nadpřirozené bytosti, některé mají blízko hororu)

II. část

Vypravěč: er-forma, ich-forma

Postavy: Hlavní role hrají dívky a ženy, které jsou kladné, slušné, poctivé a počestné

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

běžná slova, ne složitá, časté metafory, strohý jazyk, načrtnutí postav pár slovy, časté citoslovce často neslovesné věty bez spojek, naléhavost a mystičnost, GNOMICKÝ VERŠ(typická krátkost a hutnost)

Typy promluv

Přímá řeč

Veršová výstavba

gnomický verš (typická krátkost a hutnost), sdružený a střídavý rým, obkročný, přerývaný; přízvučný; trochej

Témata, do kterých materiál patří