Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5. Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

lpůsobil v době NO: počátek spadá do 70. let 18. století, konec 50. léta 19. století dělí se na 4 etapy: 1. fáze, „obranná“: 80. léta 18. st.-1805, J. Dobrovský - převládá klasicismus, utvářejí se základy obrozenské literatury 2. fáze: 1806-1830, J. Jungmann, Fr. Palacký, P. J. Šafařík, J. Kollár, V. K. Klicpera, J. N. Štěpánek, F. L. Čelakovský - doba napoleonských válek, vytváří se jazykový program, v literatuře se uplatňuje preromantismus 3. fáze: 1830-1848, J. K. Tyl, K. H. Mácha, K. J. Erben - doba mezi revolucemi, literatura se sbližuje se životem, proniká romantismus 4. fáze: 1848 - 50. léta, K. H. Borovský, B. Němcová - demokratická orientace literatury, směřování k realismu Znaky klasicismuZnaky romantismu RozumCit Systém, řádNeuspořádanost UmělostPřirozenost PravidlaVolnost Respektování noremSvoboda StabilitaHledání Klasicismus - směr rozvíjí se v 18. století, důraz na pevný systém pravidel, důraz na rozum Romantismus - směr rozvíjí se v 19. století, rozpor představy a skutečnosti Kytice (upomínají na lidovou tvorbu a poezii) O matce, které se zželelo svých nešťastných dětí a proto sestoupila do drobného kvítku, který děti nazvaly podle matčina dechu mateřídouška. Děti byly hned šťastnější, chodily k matčině hrobu a vzpomínali na ni Poklad (porušení vztahu mezi matkou a dítětem) Je Velký pátek. Žena, spěchající s dítětem do kostela, objeví skálu, která se otvírá jednou za rok a je v ní ukryto veliké bohatství. Žena vejde dovnitř. Položí dítě na zem a plní šátek poklady. Doběhne s ním domů, vrátí se zpět, dítěti vhodí pár zlaťáků do klína. Opět se vrátí domů tam se ale všechny zlaťáky promění v kameny a hlínu. Najednou si vzpomene, že tam nechala dítě, ale když se chce potřetí dostat do skály, je vchod uzavřen. Žena propadne zoufalství. Musí tedy čekat rok a po roce se opět vypraví ke skále, kde najde dítě živé a zdravé. Pokladu už si ani nevšimne a utíká s dítětem domů. Svatebníkošile (téma přeměny člověka) Vypráví o dívce, která čeká na svého milého, až se vrátí z ciziny. Modlí se a prosí, aby se jí vrátil. Najednou její milý zaklepe v noci na okno a spěchá s ní na hřbitov. Cestou jí vezme modlitební knížky, růženec a křížek. Dívka pozná, že není živý a ukryje se v márnici, kde se jí díky modlitbám podaří přečkat do bílého dne. Polednice (nadpřirozené bytosti a lidé) O matce, která se rozhněvá na své dítě a zavolá na něj Polednici. Nakonec svého činu lituje, a jak se ho snaží zachránit, v náručí ho zadusí. Zlatýkolovrat (téma viny, vykoupení a pokání) Pohádka o Dorničce, která se měla stát ženou krále. Její nevlastní matka a sestra jí ale závidí, proto ji v lese zabijí a odnesou si její ruce, nohy a oči. Nevlastní sestra se stane ženou krále. V lese Dorničku najde stařeček, který její ruce, nohy a oči vymění se zlou sestrou za zlatý kolovrátek, přeslici a kužel. Později živou vodou Dorničku oživí. Když nevlastní sestra přede na kolovrátku, kolovrat zpívá písničku o tom, že to byla ona s matkou, kdo Dorničku zabil. Král vše slyší a potrestá je - dobro vítězí nad zlem. Štědrý den (téma lásky a smrti) Dvě sestry touží po poznání budoucnosti, tak prosekají o půlnoci led. Jedna v odrazu vody vidísvého nastávajícího, ale druhá vidí kostel a v něm rakev. Oběma se jejich vidiny vyplní. Holoubek (téma lásky a smrti) Mladá žena zabije svého muže a znovu se vdá. Nad jeho hrobem ale zpívá holoubek o její vině. Žena má špatné svědomí, které ji dožene k sebevraždě. Záhořovo lože (téma viny, vykoupení a pokání) Záhoř je vrah, který zabíjí pocestné. Jednou chce zabít poutníka, jenž mu řekne, že jde do pekla. Záhoř ho nechá jít s tím, že mu pak popíše peklo. Když se poutník vrací zpět, popisuje mu, že tam na Záhoře mají přichystané mučící lože - "Záhořovo lože". Záhoř začne litovat toho, co provedl a změní se v lepšího člověka. Nakonec je mu udělena milost a dostane se do nebe. Vodník (nadpřirozené bytosti a lidé) Vypráví o neposlušné dceři, která se utopí a stane se vodníkovou ženou. Po nějaké době smí navštívit svoji matku pod podmínkou, že se brzy vrátí. Vodníkovi zanechává své dítě. Matka ji ale přemlouvá, nepustí ji, aby odešla, tak se vodník pomstí a zabije dítě. Vrba (téma přeměny člověka) Pojednává o ženě, která byla ve dne živá a v noci se vtělila do vrby. Jejímu manželovi to bylo divné, tak vrbu pokácel. Žena v tu chvíli zemřela. Dostal ještě radu, aby z jejího dříví postavil kolébku jejich synovi, ve které bude jako v matčině náručí. Lilie (téma přeměny člověka, Lilie je až v novém vydání) Balada o dívce, která se po smrti vtělí v lilii. V noci jako dívka okouzlí muže a stane se jeho ženou. Muž lilii chrání zdí před sluncem. Jeho matka však dá zeď zbořit a tím dívku zahubí. Dceřina kletba (porušení vztahu mezi matkou a dítětem) Rozmluva matky s dcerou, která zabila své dítě. Chce se nechat oběsit a před svou smrtí prokleje matku za to, že ji tolik rozmazlila. Věštkyně (upomínají na l

Témata, do kterých materiál patří