Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výňatku: Zvukovou shodu na konci veršů lze zaznamenat takto: AABB - střídavý

III. část

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.)

dějová zkratka, zkratka v popisech přírody, úsporný jazyk, stručné dialogy, dokonalá zvukomalba

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

přirovnání - těžší nežli kamení

Tropy a figury v díle

anafora - opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů

apostrofa - milí lidi, pane, vzácný hoste, panáčku

zvukomalba - s koně hop, klop, klop, klop

metafory - ať oči vidí potěšení mé

personifikace - podkovičky zvoní

epizuexis - hoj jede, jede zase pán; Nesu ti, nesu v domě změnu

elipsa, výpustka, vynechání slov nebo vět v textu

hyperbola - stokrát jsem tě prosila

Literárně-historický kontext

Kontext autorovy tvorby

  • básník, historik, sběratel lidové slovesnosti, vydavatel staročeských literárních památek, překladatel a novinář

  • narodil se v Podkrkonoší, vystudoval práva a filozofii

  • v době studií se seznámil s Palackým, se kterým pak celý život spolupracoval

  • redigoval Pražské noviny

  • díky svému hudebnímu nadání si zapisoval i nápěvy

  • zařazení autora: 3. etapa národního obrození: 30. - 50. léta 19. století

  • jediné autorovo originální dílo

Další díla: Prostonárodní písně a říkadla, Nedokončený soubor českých pohádek (Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda)

Literární/obecně kulturní kontext

  • Český romantismus, doba národního obrození, 2. polovina 19. století. výstavbě klasických balad se u Erbena učili mnozí naši epikové: Neruda, Hálek, ale i Wolker, Němcová, Mácha, Borovský (Tyrolské elegie), Tyl

  • působil v době NO: počátek spadá do 70. let 18. století, konec 50. léta 19. století

dělí se na 4 etapy:

1. fáze, „obranná“: 80. léta 18. st.-1805, J. Dobrovský

- převládá klasicismus, utvářejí se základy obrozenské literatury

2. fáze: 1806-1830, J. Jungmann, Fr. Palacký, P. J. Šafařík, J. Kollár, V. K. Klicpera, J. N. Štěpánek, F. L. Čelakovský

- doba napoleonských válek, vytváří se jazykový program, v literatuře se uplatňuje preromantismus

3. fáze: 1830-1848, J. K. Tyl, K. H. Mácha, K. J. Erben

- doba mezi revolucemi, literatura se sbližuje se životem, proniká romantismus

4. fáze: 1848 - 50. léta, K. H. Borovský, B. Němcová

- demokratická orientace literatury, směřování k realismu

V Erbenoě díle jsou prvky jak klasicismu tak romantismu
Znaky klasicismu Znaky romantismu

Rozum Cit

Systém, řád Neuspořádanost

Umělost Přirozenost

Pravidla Volnost

Respektování norem Svoboda

Stabilita Hledání

Klasicismus - směr rozvíjí se v 18. století, důraz na pevný systém pravidel, důraz na rozum

Romantismus - směr rozvíjí se v 19. století, rozpor představy a skutečnosti

Kytice (upomínají na lidovou tvorbu a poezii)

O matce, které se zželelo svých nešťastných dětí a proto sestoupila do drobného kvítku, který děti nazvaly podle matčina dechu mateřídouška. Děti byly hned šťastnější, chodily k matčině hrobu a vzpomínali na ni

Témata, do kterých materiál patří