Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  • umělecký směr, který se odráží v uměleckých odvětvích, ale také životní pocit, název odvozen od slova román, vznik v Anglii na počátku 19. století, odtud do celé Evropy, je ovlivněn revolučními převraty v době národněosvobozeneckých válek, inspirací je gotika pro svou tajuplnost

  • znaky romantismu: důraz na city, zájem o historii, únik z reality, autor se ztotožňuje s hrdinou, tragické konce hrdinů, zájem o přírodu, hrdina zobrazován v krajních situacích, inspirace ústní lidovou slovesností, svoboda umělecké tvorby, jazyk citově zabarvený,hojné použití básnických jazykových prostředků

  • typický romantický hrdina: většinou myšlenkově totožný s autorem = má autobiografické rysy, většinou výjimečná osobnost, nikdo mu nerozumí, je osamělý; touží po lásce, ale často miluje nešťastně, jeho život končí tragicky, jeho původ je nejasný

  • typické romantické prostředí: výjimečné – hrad, samota, hřbitov, katedrála, sklepení, temné jezero, hluboký les

  • hlavní žánry: román, povídka, balada

  • Objevuje se touha po svobodě nejen v životě, ale i v umění, nespokojenost člověka, buřičství, revoluční zvraty. Ve světové literatuře v této době působí např. Victor Hugo, Alexandr Sergejevič Puškin, Karel Hynek Mácha aj.

  • Nástupem romantismu v 1. polovině 19. st. vznikla v USA skutečná národní literatura, jejíž představitelé měli sice základ v evropské literatuře, ale nacházeli témata, která byla typická pro americkou kulturu a stali se tak americkými klasiky. Nejvýraznější americkou osobností tohoto období je zakladatel detektivního a hororového žánru, básník, prozaik, literární teoretik a esejista Edgar Allan Poe, autor básní vyznačujících se snovou obrazností a racionálním využitím formálních prostředků. K dalším představitelům amerického romantismu patří např. prozaik Nathaniel Hawthorne, jenž ve svých psychologických románech o problematice hříchu a svědomí – např. Šarlatové písmeno - zobrazil tragický konflikt puritánské morálky s lidskou přirozeností.

Děj:Jáma a kyvadlo je povídka odehrávající se v pozdním středověku. Příběh začíná v soudní síni, kde se setkáváme s trestancem, který je souzen pravděpodobně za kacířství. Soud rozhodne o trestu smrti a hlavní hrdina poté omdlí. Když se odsouzený probudí, nemá ponětí, kde je. Má zavřené oči, protože se bojí toho, co uvidí. Nakonec se odhodlá, oči otevře a jeho nejhorší obavy se naplní, všude je naprostá tma. Nejdříve nám autor představuje hlavního hrdinu a jeho myšlenky a obavy. Po chvíli se odsouzený zvedne a jde prozkoumat celu, ve které se nachází. Dojde až na okraj, označí si místo kouskem oblečení, poté se vydá dokola a počítá kroky, aby věděl, jak velká cela je. V polovině své cesty upadne a usne. Když se probudí, najde vedle sebe bochník chleba a vodu. Pojí a poté se vydá dál na cestu. Po několika krocích si ale přišlápne oblečení a upadne. S hrůzou zjistí, že jeho část obličeje se nachází ve volném prostoru, a uvědomí si, že uprostřed je velká jáma, která čeká jen na něj. Vrátí se ke zdi a usne. Když se probudí, leží připoután na 117 zádech a v cele je slabé světlo. Když se rozhlédne, zjistí, že cela je mnohem menší, než se zdálo, a je kruhovitého tvaru. Na stěně si všimne obrázku kostry držící kyvadlo místo kosy. Když pohlédne nad sebe, zjistí, že se nad ním podobné kyvadlo houpe. Po chvíli pozorování zjistí, že se pomalu spouští dolů. Po několika dnech pozorování spouštějícího se kyvadla ho napadne potřít si pouta zbytkem jídla. Přítomné krysy neváhají, na pouta se vrhnou a překoušou je. Právě včas, kyvadlo mu už prořezalo oblečení a trochu jej pořezalo. Hned po jeho úniku se kyvadlo zase zvedá zpět nahoru. Místo toho se stěny začínají rozžhavovat a objevují se na nich rozpálené satanské výjevy a stěny se začínají posouvat směrem k němu. Vězeň se ze zoufalství rozhodne skočit do jámy. V tu chvíli ho ale chytne ruka generála Lasalla a hrdina je zachráněn. S tím je ukončena inkvizice v Toledu.

Témata, do kterých materiál patří