Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13. Rostlinna pletiva a rostlinne organy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (215.4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. ROSTLINNÁ PLETIVA A ROSTLINNÉ ORGÁNY

ROSTLINNÁ PLETIVA

- pletiva - soubory buněk stejného tvaru i stavby, přizpůsobené k plnění určité funkce

- histologie - věda zabývající se pletivy

- idioblasty - jednotlivé buňky v rostlinných pletivech, které se od okolních liší svým tvarem, buněčným obsahem a funkcí

- rostlinná pletiva dělíme podle různých kritérií:

1) podle způsobu vzniku:

  1. PRAVÁ - vznikají dělením buněk na buňky dceřiné, které zůstávají navzájem spojené

- typické pro vyšší rostliny-až na mechorosty

  1. NEPRAVÁ - vznikají druhotným seskupením původně volných buněk (plodnice hub, stélky lišejníků)

2) podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn:

- pravá pletiva vyšších rostlin- 3 základní typy

  1. PARENCHYM - nejhojnější

- mají přibližně stejnou výšku, šířku i délku (nebo v jednom směru protáhlé)

- příčné přepážky kolmé na podélné stěny buňky

- tvořen živými buňkami - nejméně specializovaný typ rostlinné buňky

- buněčné stěny neztloustlé

- v místech kontaktu tří a více buněk vznikají mezibuněčné prostory = interceluláry

- nacházejí se téměř ve všech rostlinných pletivech

- někdy dojde ke zvětšení mezibuněčných prostor na úkor buněk, vzniká pletivo

aerenchym (parenchymatické pletivo hlavně u vodních a bahenních rostlin)

- hvězdicovité buňky, interceluláry vyplněné vzduchem (objem větší než objem buněk)

- zlepšení výměny plynů mezi rostlinou a prostředím (vzdušný O2 do podzemních částí rostliny)

  1. KOLENCHYM - buňky ztloustlé jen v určitých místech, nejčastěji v rozích

- v místech styku 3 a více buněk - vzniká rohový kolenchym

- tvořen živými buňkami

- v mladých rostoucích orgánech (obvod stonků, řapíky listů)

  1. SKLERENCHYM - zpevňovací (mechanické) pletivo

- buň. stěny silně ztloustlé, nemají živý obsah, brzy odumírají a plní se vzduchem

- hospodářsky významná vlákna ve stoncích přadných rostlin (len, konopí)

v některých plodech (peckovice, hruška)

3) podle schopnosti dělení:

  1. DĚLIVÁ = meristematická, meristémy

- trvalá či dočasná schopnost dělení buněk

  1. PRVOTNÍ (PRIMÁRNÍ) MERISTÉMY - vznikají z původního dělivého pletiva (protomeristému) z jedné či několika buněk

- v listech, vegetačních vrcholech stonků a kořenů

- umožňuje růst orgánů

  1. DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ) MERISTÉMY - vznikají obnovením dělivé funkce již rozlišených trvalých pletiv

- kambium a felogén - u druhotně tloustnoucích rostlinných orgánů (stonek)

  1. TRVALÁ - vznikají činností dělivých pletiv

- z funkčně rozlišených buněk, které ztratily schopnost se dále dělit

- tvoří systémy pletiv - podle rozmístění na rostlině lze rozlišit systémy pletiv krycích, vodivých a základních

4) podle převládající funkce: - trvalá pletiva

  1. KRYCÍ PLETIV

- pokožková

- kryjí povrch rostlinného těla, rostlinných orgánů

Témata, do kterých materiál patří