Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Rust a rozmnozovani rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (355.51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. RŮST A ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN

RŮST

- nezvratné zvětšování rozměrů a hmotnosti rostliny

- spojené se změnou tvaru a vnitřního uspořádání rostlinných orgánů

- rozlišujeme uspořádání orgánů:

 1. radiální cévní svazky - mladé rostliny

 2. kolaterální cévní svazky - dospělé rostliny

- dále rozlišujeme 3 RŮSTOVÉ FÁZE VÝVOJE BUŇKY:

 1. embryonální (zárodečná)

- dochází k dělení buněk meristematických - vznikají buňky nové

- velké jádro je obklopené cytoplazmou

- nikdy nejsou vakuoly

 1. elongační (prodlužovací)

- buňky zvětšují objem, rostou, prodlužují se

- nasávají vodu

- vakuoly tlačí na buněčnou stěnu - způsobují tlak turgor - následně růst

 1. diferenciační (rozlišovací)

- dále rostlina zvětšuje objem

- orgány se rozlišují, přizpůsobují se funkci, kterou budou vykonávat

- uzpůsobují tvar pokožky - buňky parenchymatické

- růst rostlin ovlivněn různými faktory

- vnější = teplota, světlo, voda a výživa

- vnitřní = rostlinné hormony (fytohormony)

VNĚJŠÍ FAKTORY RŮSTU

 1. světlo

- nezbytné pro zelené rostliny - potřeba k tvorbě asimilátů při fotosyntéze

- rostliny s dostatečným množstvím zásobních látek mohou růst i ve tmě, mají pak ale odlišné morfologické znaky

(žlutá barva, málo vyvinutá mechanická pletiva, silně prodloužené lodyžní články = etiolované rostliny - např. klíčky

brambor)

 1. teplota

- teplotní minimum - nejnižší teplota, kdy růst začíná = 0 °C

- teplotní optimum - maximální růst = 20 - 25 °C

- teplotní maximum - zastavení růstu, probíhá fotosyntéza a dýchání = 35 °C

- podle výše optima určujeme rostliny teplobytné a chladnobytné

 1. voda

- nezbytná v zárodečné a prodlužovací fázi především

 1. minerální látky

- nedostatek vede k zakrnělému růstu

- přebytek vede ke gigantickému růstu

VNITŘNÍ FAKTORY RŮSTU

- k nejvýznamnějším vnitřním faktorům patří rostlinné hormony

fytohormony

 1. stimulátory - podporují růst

  1. auxiny

- tvoří se ve vrcholech lodyh a nejmladších listech

- stimulují prodlužovací růst buněk kambia a tvorbu kořenů

 1. gibereliny

- tvoří se v kořenech, nejvyšších pupenech a semenech

- urychlují růst orgánů, přerušují období klidu u semen, hlíz a cibulí, vyvolávají tvorbu bezsemenných plodů

 1. cytokininy

- tvoří se v kořenech

- urychlují dělení, zpomalují stárnutí listů

 1. inhibitory - brzdí růst

  1. kyseliny abscisová (ABA)

- v dospělých listech, v semenech a plodech

- navozuje u rostlin odpočinek, urychluje opad listů a plodů, uplatňuje se při zavírání průduchů při nedostatku vody

 1. etylen

PERIODICITA RŮSTU

- růst rostlin není stejnorodý - kolísá podle různých podmínek prostředí během dne a noci, stejně jako i během roku

- růst vykazuje rytmičnost (periodicitu)

 1. denní

- v noci rostliny zvyšují rychlost růstu - slunce brzdí účinek

- uplatňují se změny teploty, vlhkosti, přísunu minerálních látek

Témata, do kterých materiál patří