Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
28 Studená válka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Svět v období Studené války

Po Druhé světové válce končí definitivně nadvláda Evropy nad světem – po válce dochází k první fázi dekolonizace, kdy samostatnost získává Indie, Izrael atd.

2 supervelmoci – USA a SSSR

Vzniká bipolární svět, kdy se svět dělí do dvou bloků

V USA Harry Truman, bedlivě pozoroval vzrůst vlivu SSSR ve středovýchodoevropských státech a vyhlásil tzv. Trumanovu doktrínu o zadržování komunismu

První větší krize znamená situace v Německu, které je rozděleno na okupační sféry, kdy v roce 1948 dochází k 1. Berlínské krizi, kdy SSSR zablokuje pozemní přístupy do západního Berlína – Spojenci vytvoří letecký most, který je úspěšný a tak SSSR po roce od blokády ustupuje. Vzniká tak Německá lidově demokratická republika pod vedením SSSR a Německá spolková republika, která vzniká ze tří západních okupačních pásem. V roce 1955 je SRN přijata do NATO (1949), načež vzniká Varšavská smlouva, která spojuje východní státy pod hlavičkou SSSR. V roce 1961 dochází k druhé Berlínské krizi, při které je postavena berlínská zeď, která oddělovala Západní a východní Berlín.

Další krizí byla válka v Koreji, kterou osvobodili Američané a Rusové, dělící čára byla 38. rovnoběžka, kdy na severu vznikl komunistický režim pod vedením Kim-Ir-Sena a na Jihu „fašistický“ režim Li-Syn-Mana, kdy ani jeden režim nebyl ideální a oba se pokusili o sjednocení Korey. 1950 zaútočila Severní Korea, kdy byla velmi úspěšná prakticky obsadila celou jižní Koreu až na jeden malý poloostrov, kde drželi jihokorejské síly. V OSN proběhlo hlasování, kdy prošla rezoluceo zásahu v Korey na podporu jihokorejského režimu, kdy hlavní bojovou silou byli Američané větší kontingenty měli ještě Britové a Francouzi (zajímavostí je proč SSSR, tento návrh nevetoval – protože se SSSR svaz zasedání OSN neúčastnil na protest, že za Čínu zasedal Čankajšek (který zastupoval exil na Tajwanu) oproti většinové komunistické Číně, kterou zastupoval Mao ce Tung, který občanskou válku v Číně). Došlo k otočení situace, kdy Američané osvobodili většinu Jižní Koree a obsadili skoro celou severní Koreu, které ovšem pomohli „čínští dobrovolníci“, což byla skrytě čínská lidová armáda a zatlačila Američany zpátky za 38. rovnoběžku, V roce 1953 došlo k uzavření příměří a určení hranice na 38. rovnoběžce, kdy příměří trvá dodnes

Odraz v kultuře (M.A.S.H. 4077)

Suezská krize – 1956 – V roce 1948 vznikl židovský stát Izrael, který vznikl na území kde žila silná menšina muslimů (Palestinců), kteří Izrael neuznávali stejně tak okolní arabské státy, vyhlásili Izraeli válku, kterou ale Izrael vyhrál (díky pomoci SSSR a Československa, které dodávalo Izraeli zbraně). Ale jelikož Izrael nesplnil předpoklad SSSR, že se stane jeho satelitem, podporovali Izrael západní státy.

Témata, do kterých materiál patří