Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3-Vektorová-grafika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (126.16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

GRAFIKA - VEKTOROVÁ GRAFIKA - OTÁZKA Č. 3 

HISTORIE

 Předchůdci

Euklides (300-250 l.př.n.l.) 

  Základy geometri

J.J.Sylvester (19.st.) 

 Maticový zápis

Vektorové displeje (do 80.let 20.st.) 

3D grafika (od 60.let 20.st.) 

Algoritmy a techniky renderování  

Stínování, textury, reliéf povrchu...  

VYUŽITÍ

Vyřezávaná reklama 

  Logotyp 

Počítačová sazba 

Ilustrace 

Animace 

Reklamní bannery 

Mapy 

Schémata, diagramy, piktogramy, grafy... 


(NE)VÝHODY

Výhody 

Změny velikosti (bez ztráty kvality)

Práce s jednotlivými prvky

Malá datová velikost (bezztrátovost) 

Nevýhody 

Složitost pořízení

Nároky na operační paměť (složité objekty) 

PŘEVOD MEZI GRAFIKAMI

Trasování (vektorizace) 

 Z rastrové do vektorové 

 Oko – mozek 

 Rasterizace

Z vektorové do rastrové 

OBRAZ

  = posloupnost kreslících příkazů 

Zápis matematickými výrazy 

Prvky 

Bod

Křivka (Bézierova křivka)  

Tvar (mnohoúhelník) 

 Vlastnosti prvků 

Pozice

Rozměry

Barva 

URČENÍ OBJEKTŮ

Bod

souřadnice 

Křivka (souřadnice)

Počáteční a koncový bod 

Vektor (určení směru a zakřivení) 

Objekt 

Obrys

Ohraničení 

Výplň 

BEZIÉROVA KŘIVKA

 SOFTWARE PRO TVORBU

Adobe Illustrator (*.ai) 

Corel Draw (*.cdr) 

Zoner Callisto (*.zmf) 

InkScape (*.svg) 

Open Office Draw (*.odg) 

CAD (technické kreslení) 

Blender (generování 3D grafiky) 


SVG (SCABLE VECTOR GRAPHICS)

Popis XML kód 

Nezávislost na rozlišení, OS 

Malý datový objem 

Definice objektů 

Vektorové 

Rastrové 

Textové 

Možnosti užití 

Loga

Ikony

Animace ... 


DALŠÍ FORMÁTY

TTF

Popis fontu písma 

Rastrování v OS 

Metaformáty 

Uložení rastrové i vektorové grafiky 

PDF 

EPS

WMF (Windows Metafile), EMF (Enhanced Windows Metafile) 

PDF

= Portable Document Format 

Zpočátku pro kancelářské a elektronické publikování 

Doplnění funkcí 

Správa bareV

Práce s vrstvami

Elektronické publikování... 

Témata, do kterých materiál patří