Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. TRAVELLING

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. TRAVELLING Thousands years ago we were hunters and we used only our foot to follow animals ( food ). Nowadays we travel a lot. We used trains, car and planes on long distance to get to school, job or abroad. Transport is divided to three branches : land and underground transport, air transport and water transport. Land and underground transport is included trains, cars, lorries an tube. In the 18th century was discovered train, it was based on the horsepower than the steam, now it is electricity. New trains can reach speed about 400 km an hour. One disadvantage it is limited by with its rail. Cars and lorries we used very often for middle and short distance. Its disadvantage is need a lot of money for petrol. Tube is underground train used in public transport. Air transport is still most safety means of transport. It is very fast but not cheap. Its speed is about 800 km an hour. Air transport is depended on the weather. Water transport is included boats, passenger vessels, ferries and tankers. PŘEKLAD : Před tisíci léty jsme byli lovci a použivali naše chodidla jenom k pronásledování zvířat. Dnes cestujeme více. Využiváme vlaky, auta a letadla na delší vzdálenosti, abychom se dostáli do školy, práce nebo do zahraničí. Přepravu rozdělujeme na tří větve : zemní a podzemní, aurolinie a lodní dopravu. V 18. st. byl objeven vlak, byl založen na konské síle, pak páře. Ted jsou elektrické. Nové vlaky mužou dosáhnout rychlosti kolem 400 km za hodinu. Jediným nedostátkem je omezení s kolejemi. Auta a nákladaky využiváme velmi často pro střední a krátké vzdálenosti. Jejích nevýhodou je potřeba více peněz na pohonnou hmotu. Metro je podzemní vlak využivaný ve veřejné dopravě. Aerolinie jsou stále nejbezpečnějším prostředkem dopravy. Jsou velmi rychlé ale ne levné. Jejích rychlost je 800 km za hodinu. Aerolinie jsou závislé na počasí. Vodní doprava zahrnuje čluny, lod pro cestujicí, trajekty a tankery.

Témata, do kterých materiál patří